Täysistunnon pöytäkirja 112/2005 vp

PTK 112/2005 vp

112. TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Yöjunavuorojen lakkauttaminen

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut ei ainoastaan joukkoliikenteen lisärahoitukseen vaan myös alueellistamiseen, aluekeskusten kehittämiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen sekä opiskelijoiden aseman parantamiseen. Nyt kuitenkin Valtionrautateiden päätös lakkauttaa yöjunavuoroja esimerkiksi väleillä Turku—Joensuu ja Joensuu—Helsinki vaarantaa nämä tavoitteet. Maakuntien päättäjät ja yrittäjät eivät pysty enää päiväseltään käymään Helsingissä; yliopisto-opiskelijoiden ja professoreiden elämä vaikeutuu; erittäin vaikea tilanne on järjestöjen ja kansalaisaktiivien näkökulmasta. "Kulkekaa jollain muulla" ei riitä vastaukseksi. Selitykseksi ei myöskään riitä, että Lahti—Kerava-oikorata lyhentää matka-aikaa, kun ratojen huono kunto muualla pidentää sitä. Siksi kysynkin liikenneministeri Susanna Huoviselta:

Onko tämä tasa-arvoisten palveluiden periaatteiden mukaista, ja eikö maakuntien näkemystä enää tarvita Pääkaupunkiseudulla päätöksiä tehtäessä?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa herra puhemies! Aivan alkuun totean sen, että tästä yöjunaliikenteestä ei ole tehty vielä päätöstä. Se on virheellinen tieto. Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut VR:ltä asiaa koskevan ehdotuksen, mutta kun voimassa oleva sopimus on edelleen syyskuun loppuun 2006 voimassa, niin VR ei voi myöskään yksipuolisesti voimassa olevaa sopimusta käydä muuttelemaan. Nyt aivan lähiviikkojen asia sitten ratkaista liikenne- ja viestintäministeriössä tämä asia.

Olen saanut monien maakuntien edustajilta tästä asiasta huolestuneita yhteydenottoja. Olen ymmärtänyt hyvin tarkasti ne huolenaiheet, joihin on kiinnitetty huomiota tässä yhteydessä, mutta on myös selvää, että meidän on katsottava tätä yöjunaliikennettä siltä kantilta, onko siellä riittävästi matkustajia suhteessa siihen, mikä sen hinta sitten valtiolle ostoliikennesopimusten kautta on.

Tarja  Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Uhka on kuitenkin olemassa. Ihmiset joutuu suunnittelemaan elämäänsä vähän pitemmällä tähtäimellä kuin kahden kuukauden ajaksi. Kyse yöjunavuorojen kohdalla on 600 000 eurosta. Lisäksi näitä mittauksia tästä liikennetiheydestä on tehty ehkä aika pinnallisesti, koska osoittautuu, että esimerkiksi Turku—Joensuu-matkustajia, koska junat ovat täynnä, ohjataan Helsingin kautta. Näin ollen kysyisin:

Miten todennäköistä on, että tämä 600 000 löytyy valtion budjetista ensi vuoden alkuun mennessä?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Budjetti on nyt eduskunnan käsissä, ja siltä osin eduskunta tietenkin tekee harkintaa. Mutta nyt tämä asia on, niin kuin sanoin, keskeneräinen, ja liikenne- ja viestintäministeriössä tämä päätös tullaan tekemään juuri sen takia nyt lähiviikkojen aikana, että ymmärrämme sen, että VR ei voi tehdä tätä päätöstä ja luoda uusia esimerkiksi syöttöliikenneyhteyksiä Kajaanin osalta Oulun kautta näin lyhyessä ajassa. Sen vuoksi — ymmärrän hyvin tämän huolen, joka tähän liittyy — korostan sitä, että asia ei ole VR:n yksipuolisesti päätettävissä, ja tulen tekemään tässä asiassa liikenne- ja viestintäministeriön osalta lähiviikkojen aikana, todennäköisesti jo ensi viikon aikana, päätöksen siitä, jatkuuko tämä yöjunaliikenne nyt tämän sopimuskauden loppuun eikä katkea, niin kuin VR on nyt esittänyt.

Mutta on muistettava, että valtiosihteerityöryhmässä on tehty esitys siitä, että joka tapauksessa sitten, kun tämä kaukoliikennesopimus loppuu, tämä yöjunaliikenne keskeytyy. Sitä on arvioitava osana joukkoliikenteen kokonaisuutta budjetin yhteydessä, joka on nyt siis eduskunnan käsissä.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Tietenkin voi ajatella niin, että esimerkiksi tämä yöjunaliikenne Kajaanin ja Helsingin välillä on osittain kannattamatonta, mutta ei kai voi ajatella niin, että kaikki liikenne, joka on kannattamatonta, pitää myöskin lopettaa. Kai tässä VR:llä ja liikenne- ja viestintäministeriöllä on joku vastuu siitä, että tässä maassa on ylipäätään liikennettä vielä olemassa, kun siihen selvästi on tarvetta vielä. Kysymys on nyt yhdeksästä tai kymmenestä kuukaudesta ja paljon suuremmasta summasta, ikävä kyllä, kuin 600 000 eurosta eli 2 miljoonasta yöjunaliikenteen osalta. Kysyn nyt teiltä:

Onko teidän mielestänne olemassa vielä tällainen yleispalveluvelvoite, joka hallitusohjelmassakin on mainittu ja on olemassa, vai pidetäänkö liikennettä yllä vain sen perusteella, onko se kannattamatonta tai kannattavaa?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! On aivan selvää, että tämä palveluvelvoite on olemassa, mutta kuten kansanedustajat hyvin tietävät jo senkin keskustelun perusteella, mitä täällä joukkoliikennevälikysymyskeskustelun yhteydessä käytiin läpi, joukkoliikenteen kehys on hyvin niukka ja siitä rahasta, joka siihen on osoitettu, on riitettävä kovin moneen kohteeseen. Tämä on nyt se arvio, jota meidän täytyy tehdä.

Korostan tässä yöjunaliikenneasiassa nyt sitä, että olen hieman eri mieltä ed. Cronbergin kanssa siitä, ettei oikorata myöskin tuo jotakin ratkaisua tähän. Siis varmuudella matka-ajat nopeutuvat, ja tämä osittain muuten tulee siirtämään sitä matkustajavirtaa myöskin päivävuoroille. Näin ollen edelleen tämä matkustajamäärä yöjunaliikenteessä voi vähetä. Tämä on nyt siis kaikki tietenkin vielä ennusteiden varassa, koska vielä ei oikorataliikenne ole voimassa. Olen ymmärtänyt sen, mitä välikysymyskeskustelussakin täällä tuotiin hyvin voimakkaasti esille, että tämän yöjunayhteyden katkaiseminen nyt, kun oikoradan liikenne (Puhemies: Aika!) ei vielä toimi, on kyllä huolen aihe.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ongelmahan syntyy tietenkin siitä, että kesken sopimuskauden katkaistaan sopimuksia. VR:n toimintapolitiikkahan johtaa siihen, että meillä on ensi vuonna aika monta muutakin tällaista ostopalveluun perustuvaa yhteyttä, joiden kohtaloa emme vielä tiedä, koska tietenkin valtion budjetti on lyömättä kiinni. Mutta toisaalta ydin on siinä, mitä te, arvoisa ministeri, nyt vielä tällä kaudella aiotte tehdä, että luodaan sellainen pitkäjänteinen sopimusmalli, sellainen pitkäjänteinen sopimusmalli, että kuluttajat, matkustajat, voivat luottaa siihen, että tämä yhteys säilyy seuraavat viisi vuotta ainakin. Nyt teidän täytyy pystyä ratkaisemaan tämän vuoden loppuun mennessä myöskin oikoradan liikenne. Aikataulut lyödään kiinni vuodenvaihteessa, liikenne alkaa 1.9. ensi vuonna. Tässä on aika paljon nyt marras—joulukuussa tehtävä, ja sen takia, arvoisa ministeri, kysynkin:

Aiotteko te ministeriössä tehdä tällaisen pitkäjänteisemmän linjauksen, jolla te velvoitatte myöskin VR:n toimimaan?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Meillähän on kaksikin erillistä työryhmää nyt juuri selvittämässä näitä asioita, joihin ed. Laukkanen viittasi. Tulen tekemään tietenkin työtä sen eteen, että edeltäjäni lailla tätä pitkäjänteisyyttä niin liikenneinfrapuolella kuin myös joukkoliikenteen osalta tullaan kehittämään. Tämä on tavoite myös näiden uusien solmittavien sopimusten osalta, jotka koskevat siis paitsi kaukoliikennesopimusta myöskin lähiliikennesopimusta, joka tulee katkolle myöskin tässä aivan lähiaikoina.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.