Täysistunnon pöytäkirja 112/2008 vp

PTK 112/2008 vp

112. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2008 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

 

Tapani Tölli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen taustalla on se, että ensi vuonna toteutetaan ansiotulojen ja eläkkeiden veronkevennys, jota esitetään talousarvioesityksessä. Nämä toteutettavat veroperusteiden muutokset merkitsevät kuntien verotulojen vähenemistä yhteensä noin 374 miljoonaa euroa. Verotulojen menetys kompensoidaan kunnille täysimääräisesti siten, että korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia.

Hallintovaliokunnan lausunnosta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä ilmenee, etteivät sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien korotukset välttämättä kohdistu kuntiin oikein, vaikka kompensaatio sinänsä toteutuukin kuntakentän kokonaisuudessa. Nyt tällä käsiteltävänä olevalla lakiehdotuksella tasataan kuntien ensi vuoden valtionosuuksia sillä tavalla, että toteutettavien veronkevennysten vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti yksittäisiin kuntiin.

Lakiehdotuksen hyväksyminen on välttämätöntä, koska muussa tapauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien korotus muodostuu joillekin kunnille verotulojen menetyksiä suuremmaksi, kun taas toisilla kunnilla verotulojen menetykset voivat olla huomattavastikin valtionosuuksien kautta saatavia kompensaatioita suuremmat. Nyt tällä esityksellä tämä kuntien välinen jako toteutuu oikeudenmukaisesti.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja toteaa, että lakiehdotus koskee vain vuotta 2009. Valiokunta oli tässä asiassa yksimielinen.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja jo selvitti tämän lakiesityksen sisältöä ja syytä tämän esityksen antamiseen. On tässä todettava se, että tätä lakiesitystä voi tervehtiä todella tyydytyksellä.

Tosiaan tuo summa, jonka kunnat yhteensä menettävät, on runsas 370 miljoonaa, ja jos se jaetaan maamme asukasluvulla, niin se tekee vajaa 70 euroa. Kun niin työtulo- kuin eläketulovähennystä korotetaan ja kunnat tällöin menettävät, niin näissä Kuntaliiton alustavista laskelmista voi päätellä sen, että esimerkiksi joku Uusimaa ilman tätä lakiesitystä olisi voittaja, samoin Itä-Uusimaa, Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja suurimmat menettäjät löytyvät alueelta Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Kainuu, Etelä-Savo. Vastaavasti jos tarkastellaan asukasluvuilla, niin pienimmät kunnat olisivat suurimpia menettäjiä ja suurimmat suurimpia voittajia. Edelleen jos ansiotulon mukaan tarkastellaan, niin ne kunnat, joissa on pienimmät ansiotulot, olisivat suurimpia menettäjiä. Eli tämä kohtaantumisongelma on ollut tässä, ja nyt tämän lakiesityksen myötä tullaan jälkikäteen nämä oikaisemaan ja päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Vielä kerran on todettava se, että todella hyvä, että näin menetellään, koska tämän myötä korjataan tämä selkeä vääryys, että ne, joilla tavallaan menee kaikista huonoiten, joilla se rahan tarvekin on suurin, menettäisivät tässä eniten.

Yleiskeskustelu päättyi.