Täysistunnon pöytäkirja 112/2008 vp

PTK 112/2008 vp

112. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2008 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesityshän lähti liikkeelle puutulleista, niin voidaan sanoa. Elikkä haluttiin saada kotimaassa puu liikenteeseen ja sitten haluttiin, että myöskään yksityisten teitten kunto ei olisi tässä esteenä. Nyt on todettava, että aivan riippumatta tästä primäärisyystä, jolla tätä asiaa lähdettiin ajamaan, tätä voidaan aivan perustellusti pitää monien monien yksityisten teitten pelastusohjelmana. Ne on saatettu raskailla kuljetuksilla siihen tilaan, että se vähäinenkin tienrunko on rikottu ja ne alkavat olla kuljetuskelvottomassa tilassa. Elikkä hallitus on tehnyt isänmaallisen teon ja samoin eduskunta puolestaan, kun hyväksyy tämän mietinnön.

__________

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan puhemies Sauli Niinistö.

__________

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen sanoi aivan asian ytimeen. Erityisesti monet vaikeat kelirikkokeväät, -syksyt, osin myöskin talvet leudoista säistä johtuen raskaitten kuljetusten kanssa ovat merkinneet sitä, että tiet ovat kärsineet. Ja kun useamman vuoden ajan on jouduttu tinkimään kustannussyistä niistäkin välttämättömistä kunnostuksista, joita olisi tullut tehdä, niin todella voidaan sanoa, että tämä on tervetullut laki, jolla voidaan auttaa toivon mukaan niitä kaikkein kipeimmin kunnostusta tarvitsevia yksityisteitä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys sinällään on hyvä, mutta kun lueskelin tätä, niin minulle jäi semmoinen epävarmuus tässä niistä kriteereistä. Tässähän ilmeisesti käytetään harkintaa ja voi olla, että tässäkin tulee niitä rajatapauksia, mikä tie katsotaan sellaiseksi tieksi, joka on tämmöinen merkittävä puutavaran kuljetusväylä, koska tarkkoja kriteereitä ei mistään paperista löydy.

Yleiskeskustelu päättyi.