Täysistunnon pöytäkirja 112/2008 vp

PTK 112/2008 vp

112. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2008 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

 

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen ensimmäisessä käsittelyssä tuli käytettyä korokkeelta pitempi puheenvuoro, siksi tässä käyn tähän oleelliseen. Tähän työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön on jätetty vastalause, siinä on tämmöinen lausumaehdotus ja luen sen tässä ja ehdotan sitten tätä päätökseksi. "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu tuottavuusohjelman mukaisista ylimitoitetuista henkilöstön vähentämistavoitteista perustettavissa te-toimistoissa ja te-keskusten ja te-toimistojen osalta merkittävimmät rakenteelliset muutokset jätetään vuoden päästä toteutettavan Alku/Ellu-uudistuksen yhteyteen." Tämä on ehdotus lausumaksi.

Mutta sen verran perustelen tässä, jotta ajatushan tässä meillä on sellainen, jotta tässä tapahtuu te-keskusten henkilöstön osalta aikamoinen muutos, siis nyt tehtäisiin yksi muutos ja vuoden päästä uudelleen, ja meidän mielestämme se on aika rasittavaa ja tehdään turhaa työtä. Silloin, kun se vuoden päästä tehtäisiin, katsottaisiin kokonaisuutena nämä tehtävät, mitkä ne tulevat olemaankin. Samalla turvattaisiin, niin kuin täällä todetaan, työvoimapalvelujen ja kaikkien palvelujen saanti ja katsottaisiin se riittävä henkilöstömäärä.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Lahtelan tekemää ehdotusta.

Totean, että tämä tuottavuusohjelma on hankala ja tänäänkin ministeri Cronberg sitä kritisoi. Viime viikolla, kun tämä asia oli ensimmäisessä käsittelyssä täällä, niin ministeri Pekkarinen irtisanoutui hyvin voimakkaasti ja jyrkästi oman ministeriönsä osalta tuottavuusohjelmasta. Jos ollaan johdonmukaisia ministeri Pekkarisen sanojen kanssa, niin hänenkin pitäisi kannattaa tätä lausumaa ja näin osoittaa, että tuottavuusohjelma johtaa hänen hallinnonalallaan niin kuin valitettavasti monella muullakin alalla mahdottomaan tilanteeseen.

Ja nyt, kun työttömyys on jälleen voimakkaassa kasvussa, määrärahat hallinnossa ovat liian vähäiset ja päätösvalta siirretään te-keskuksien johtajille, niin tässä on edessä työvoima- ja elinkeinotoimistojen alasajo, ja sitä ei nyt pitäisi päästää tapahtumaan. On hyvin johdonmukaista, että tämä uudistus siirretään todellakin Alku-hankkeen osaksi, koska sinne se nimenomaan kuuluu, ja siinä yhteydessä tarkasteltavaksi. Tuo hankehan on vielä kovasti työn alla.

Eli tämä lausuma on sen johdosta hyvin perusteltu ja uskon, että henkisesti tämän takana on melkein koko eduskunta, mutta onko sitten fyysisesti sormiaan käyttäessään, näin toivon. Maakunnissa, esimerkiksi juuri Keuruulla ja vastaavilla seuduilla koetaan äärettömän raskaana tällä hetkellä se, että valtion paikallishallinnon palvelut siirretään hyvin kauas tarvitsijoista. Tämä kehitys ei ole ollenkaan perusteltua tässä tilanteessa.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä vastalause on todellakin kannatettava. Tällä on väärä nimi, tällä valtion tuottavuusohjelmalla, sen pitäisi olla päättömyysohjelma, jos ajatellaan, millä tavalla tässä toimitaan henkilöstön suhteen, elikkä täällähän esitetään jopa kolmanneksella työ- ja elinkeinotoimistojen vähentävän henkilöstöään ja samalla tehtäviä siirretään huomattavasti, elikkä työvoimatoimikunnilta on tulossa nyt uusia tehtäviä näille toimistoille. Miten on henkilöstön jaksaminen, onko edes selvillä täysin se, miten nämä tehtävät määritetään ja jaetaan loppujen lopuksi? Tuntuu vähän epäselvältä.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Loppuun ihan yksi toteamus. Tässä on se ikävä puoli, mikä tuossa aikaisemminkin tuli puheeksi, että tässä on tarkoitus vähentää porukkaa. Kaikkein ikävintä on, että tässä viedään palveluita pois, kun on suunnitelmia, joissa näitä sivupisteitä työvoimatoimistoista suljettaisiin, ja sehän tarkoittaa, että niille työttömille tulee aika pitkä matka sitten näihin pisteisiin, ja minusta se on täysin kohtuutonta, koska pitäisi lähteä siitä, jotta se palvelu tuotetaan lähellä ihmisiä. Toisaalta, kun katsoo ympäristön kannalta, niin on järkevämpää, että yksi ihminen matkustaa johonkin antamaan palvelua kuin että sadat ihmiset matkustavat johonkin etäpisteeseen.

Keskustelu päättyi.