Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! On hyvä, että valiokunta on kiinnittänyt huomiota omalla lausumallaan seuraavasti: "- - hallitus seuraa lain tievarsimainontaa koskevien säännösten toimivuutta ja vaikutuksia laajasti ottaen huomioon eri toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset."

Jos tätä asiaa ei seurata ja toimenpiteitä tehdä, tulee varmasti jatkossakin käymään juuri niin, kuten on käynyt Enontekiöllä Pohjois-Suomessa, että sieltä on jo paukuteltu. Huolimatta siitä, että Lapin ympäristökeskus on antanut myönteisen lausuman ja kunta on puoltanut asiaa, niin Tiehallinto ei ole myöntänyt poikkeuslupaa tienvarsimainoksille, vaikka Enontekiössä tuskin suuria häiriötekijöitä siellä selkosen keskellä tienvarressa tököttävälle mainokselle juuri onkaan.

Esitänkin sen kysymyksen, kuinka voi olla mahdollista, että tienvarsimainokset ovat häiritseviä ja aiheuttavat monella tapaa ongelmia niin, että ne kielletään, mutta sen sijaan esimerkiksi isojen kaupunkien bussien kylkiin saa täräyttää lähestulkoon vaikka minkälaisen alastoman naisen, ja se ei sitten häiritse eikä aiheuta minkäänlaista ongelmaa.

Keskustelu päättyi.