Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

 

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessähän ehdotetaan säädettäväksi laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Tämä yhtiöittäminen liittyy osana suurempaan uudistukseen eli yliopistouudistukseen, joka on tässä saatu hetki sitten päätökseen ja toteuttamisvaiheeseen. Tämän esityksen myötä valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisivat siis talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut ja muiden tukipalveluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta.

Tällä asiallahan on taustaa tuolta 2007 vuodelta. Silloin suunniteltiin ja laitettiin liikkeelle tämä uudistus. Vuonna 2008 sitten laitettiin käyntiin tämä Yliopistojen palvelukeskus osana silloin tulevaa yliopistouudistusta. Palvelukeskus perustettiin Vaasaan ja sen sivutoimipisteet sijoitettiin Joensuuhun ja Pääkaupunkiseudulle. Tavoitteena oli nimenomaan se, että palvelukeskuksen myötä voitaisiin vapauttaa yliopistojen resursseja niiden ydintoimintaan eli opetukseen ja tutkimukseen.

Näin tuo työ siis käynnistyi 2008 talousarvion aikana, ja palvelukeskus on nyt ollut toiminnassa sitten siitä lähtien. Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallintoa hoitavan keskuksen asiakkaiksi on liittynyt koko ajan lisää toimijoita, aluksi ensin yhdeksän eri yliopistoa ja korkeakoulua, ja tämän jälkeen sitten Certia jatkoi laajentumista. Tämän viime syksyn aikana taloushallinnon palveluja tuottavaan keskukseen on liittynyt useita eri yliopistoja lisää, ja vielä tässä aivan loppuvuodesta kaksi yliopistoa on tullut mukaan. Tämä tietää myös henkilöstömäärän kasvua Vaasassa tuosta nykyisestä noin 70:stä aina yli 100 työntekijään.

Arvoisa puhemies! Vaasan yliopisto oli yksi näistä yliopistoista, jotka lähtivät heti tuohon palvelukeskukseen mukaan silloin, kun tämä perustaminen tapahtui. Tuossa katsoin, mitä siellä on asiasta oltu mieltä, ja Vaasan yliopiston talouspäällikkö Marjatta Larimo totesi, että palveluun on oltu tyytyväisiä. Tällainen kuva myös valiokuntakäsittelyssä tämän asian osalta varsin laajasti esille tuli.

Mutta tähän sisältyi pientä kritiikkiäkin ja aivan perusteltua kritiikkiä siitä, että olemme nyt luoneet yliopistoille oman määräämisvallan, autonomian, tämän yliopistouudistuksen myötä ja että tässä esityksessä olisi ollut tällaista hieman pakkolunastuksen makua näiden osakkeiden osalta. Tätä sitten valiokunnassa kohtuupitkään läpi kävimme ja päädyimme sitten hieman tarkentamaan, ja itse asiassa se tarkentui myös hallituksen vuoden 2010 talousarvioesityksen täydentämisessä. Siellä sitten päädyttiin siihen, että pidennetään tuota valtion irtautumista tästä Certiasta aina vuoteen 2014 asti. Samalla sitten laitettiin sinne selkeä kirjaus siitä, että tuo irtautuminen tulee tapahtumaan kahdenvälisten neuvottelujen kautta, niin kuin tämän asian edellisessä käsittelyssä kerroin.

Nämä olivat sellaisia parannuksia, joiden myötä muistaakseni yksimielisesti pystyimme tämän lain hyväksymään ja eteenpäin menemään. Mutta kyllä koko sivistysvaliokunta oli varsin tiukasti yhtä mieltä siitä, että tuon valtion irtautumisen pitää tapahtua niin, että se ei tule tuottamaan kohtuuttomia kustannuksia meidän mukaan lähteneille yliopistoille. Uskon, että tästä tullaan huolta pitämään paikalla olevan ed. Peltosen ja koko sivistysvaliokunnan johdolla.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Heinonen tässä jo toi esille, sivistysvaliokunta kyllä hyvin tarkkaan käsitteli tätä asiaa ja oli todellakin huolissaan tästä pakkolunastusvelvoitteesta. Tietysti tämä jatkoaika on hyvä asia, joskin sekin tietysti asettaa sen kahden vuoden päästä siitä entisestä määräajasta tämän asian todelliseksi. Kyllähän yliopistot joutuvat tämän rahoittamisen puitteissa aika paljon töitä tekemään. Me puhumme tällä hetkellä verotuksen uudistuksesta ja monista muista asioista, eli yliopistomaailma kyllä muuttuu kovasti.

Tämä pakkolunastusoikeuden ajankohdan siirtäminen oli tietysti hyvä. Sehän ei todellakaan itse asiassa sovi myöskään tämän uuden itsenäisen yliopiston itsehallinnon pariin tavallaan koko asia, ei kuulosta hyvältä siinä mielessä.

Olimme myös kovasti huolissamme henkilöstöpolitiikasta, koska se on hyvin tärkeätä tässä yhtiöittämisen myötä. Henkilöstön asema turvataan, kun siirrytään valtion eläkejärjestelmästä yksityisen eläkejärjestelmän piiriin. Tässähän valiokunta tekikin sitten lausumaehdotuksen siitä, että valtio osallistuu siirtyvän henkilöstön lisäeläketurvan kustannuksiin ja että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläke-etuuksia. Tämä on vähintä, mistä voidaan huolehtia.

Keskustelu päättyi.