Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Nyt voi tietysti suoraan jo sanoa, että näiden nykysäädösten pohjalta minut voi varmaan nakata tästä pöntöstä sitten ulos lähestulkoon saman tien, että ei kuulu käsiteltävään asiaan, mutta yritän nyt kuitenkin tässä.

Sain asian tiimoilta mielenkiintoisen viestin kuluvan viikon aikana, ja minulle esitettiin sellainen kysymys, onko eduskunnassa kierrätys itsestäänselvä ja tärkeä asia. Henkilö oli ajatellut tehdä kansalaisaloitteen, joka mahdollisesti vaatii myös lakimuutoksen.

Nykyisin tulli ja poliisi kaatavat takavarikoidut alkoholijuomat maahan tai viemäriin, ja nyt kun meille ollaan rakentamassa ja kehittelemässä erilaisia bioetanolilaitoksia, niin eikö olisi mahdollista, että kansanedustajat pitäisivät huolen siitä, että myös takavarikoidut etanolipitoiset juomat tulisivat hyötykäyttöön ja että niistä jalostettaisiin polttoaineita eikä kaadettaisi niitä viemäriin.

No, siitä sain ajatuksen kertoa tämän viestin tänä päivänä tässä salissa tämän biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisen käsittelyn yhteydessä. Mutta sen lisäksi haluaisin kokonaisuutena mainita näistä biopolttoaineista tai koko bioenergiatuotannosta sen, että olisi äärimmäisen mukava, jos meidän yhteiskunnassamme olisi mahdollisuus huomioida myös yksittäisten kansalaisten aktiivisuus ympäristönsuojelussa ja oman elämänsä bioaktiivisessa kehittelyssä.

Nimittäin omakotiasujilta on tullut äärimmäisen paljon palautetta siitä, että tällä hetkellä ei meidän verotusjärjestelmämme eikä meidän yleinen systeemimme kannusta riittävällä tasolla omakotiasujia esimerkiksi tuulienergian ja aurinkoenergian suhteen aktiivitoimiin tai että ne, sanotaanko, surullisen hahmon ritarit, jotka ovat näitä hyviä ja arvokkaita toimenpiteitä tehneet, maksavat tällä hetkellä armotonta veroa omasta tuotannostaan itselleen, jos ovat erehtyneet kierrättämään tuotantonsa pääverkon kautta eivätkä inverttereiden ja konverttereiden kautta tuottaneet sitä sähköä myllyillä suoraan, vaan omaan käyttöönsä.

Toivoisinkin, että kaikissa yhteyksissä, kun näitä biopolttoaineita, tätä bioenergiamuotojen hyödyntämistä, pohditaan, niin katsottaisiin myös se yksittäisen kansalaisen ja pienkotitalouden näkökulma ja vaikutus tähän kokonaisuuteen.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Ed. Kyllösen välittämä aloite on toteutettu Ranskassa, jossa kaikki tämmöiset ylimääräiset viinit ja kaikki hienot ja upeimmatkin viinit tislataan etanoliksi, ja se on siellä ihan kulttuuria, mutta meillä nämä määrät ovat onneksi niin pieniä taikka vahingoksi niin pieniä — aivan riippuen siitä, mistä päin katsoo. Minä luulen, että sen takia ne menevät nykyisin viemäriin, mutta Ranska on malliksi esimerkki.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä talousvaliokunnan mietintö, joka pohjautuu hallituksen esitykseen 213, lähtee tästä tilanteesta, missä olemme, eli siitä, että ei ole nyt mahdollisuutta tämän tasoiseen, alkuperäisen tasoiseen 5,7 prosentin biopolttoaineosuuteen liikennepolttoaineissa. Tavoitehan on EU:ssa sitten nostaa tämä vielä 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Puhemies! Asian tausta on ongelmallinen. Suurin osa biopolttoaineista, mitä nyt tuotetaan, esimerkiksi biodiesel, tulee öljypalmuviljelmiltä. Neste Oil Oyj on keskeisin, ehkä suurin yksittäinen toimija ja varmasti onkin suurin yksittäinen toimija liikennepolttoaineiden kohdalla. Se avaa Singaporeen juuri näinä aikoina uuden tehtaan. Sillä on Euroopassa samoin suuri tuotantolaitos. Sköldvikissä sillä on tuotantolaitos, toinen Euroopassa, ja tämä linja on nimenomaan lisääntyvän tuotannon linja.

Tuotannossa ei olisi mitään ongelmaa, jos öljypalmua voitaisiin kestävällä tavalla käyttää, mutta nämä erilaiset sertifikaatiosysteemit eivät toimi. Mitä enemmän käytetään sertifioitua öljypalmua, sitä enemmän hakataan sademetsiä, sitä enemmän avataan uusia öljypalmuplantaaseja, sitä enemmän ilmakehään vapautuu hiilidioksidia näiltä plantaaseilta ja metsähävityksen johdosta. Tämä on ongelma, joka on suomalainen, ja me olemme aivan liian vähän siitä puhuneet.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ilmeisesti tässä saa puhua vähän aidanseipäistäkin, ja niistäkin saa biopolttoainetta kyllä. Mutta ed. Kyllösen ajatteluun ja vähän laveaan näkemykseen kanssa eri asioista.

Minusta yksi asia, josta aikanaan tein kirjallisen kysymyksen, on Tullin takavarikoimista alkoholeista ja viinoista, ne kuulemma kaadettiin viemäriin. En tiedä, vieläkö kaadetaan, sillä ne määrät olivat aika isoja jossakin vaiheessa. Se tuntuu aika kovalta jutulta, kun enstäinkin on kasvatettu jossakin pellossa nämä viljat tai sokeriruoko tai mistä se alkoholi on tehtykin, ja kun se sitten joutuu vaan jostain ihmeen syystä vääriin käsiin ja yritetään tuoda maahan laittomasti, niin sitten Tullissa otetaan putelit pois ja kaadetaan viemäriin. Siitähän tulee ympäristöongelma jo sitäkin kautta. Mutta nyt en tiedä tilannetta. Minusta tämän tyyppiset juomat pitäisi ilman muuta ottaa heti jemmaan, vaikka se kuinka on laitonta ainetta, valtion haltuun ja ei kun polttoaineeksi tislaten jalostaa. Jos ei muuta, niin ainakin tuulilasinpesunestettä siitä saa. Se on putsattuna hyvää siihen ja palaa tankissa.

Mutta isompi kysymys ja myös ed. Tiusasen puheenvuoroon liittyen, kun hän puhui näistä kaukaa tuoduista raaka-aineista, mitä Porvooseenkin tuodaan, ja palmuista. Kyllähän meidän pitäisi saada semmoinen tilanne aikaan Suomessa, jotta me katsomme nämä omat luonnonvaramme täällä ja niistä lähdetään tuottamaan mahdollisimman nopeassa aikataulussa — tiedän, että siellä on kokeita olemassa hyvin monenlaisia, mutta että siihen satsattaisiin yhä enemmän, jotta se saataisiin nopeammin käyttöön — tämmöistä puusta tuotettua biodieseliä. Ilmeisesti sen voi jopa myös etanoliksi tehdä, jolloin se on minusta aina kestävän kehityksen näkökulma, jotta se tuotetaan omasta maasta ja lyhkäisillä kuljetusmatkoilla.

Toinen iso asia, josta tiedän, että ollaan tässäkin salissa montaa mieltä, on minusta turvenäkökulma, joka pitäisi kuitenkin uskaltaa avata ja katsoa, mikä sen tase tulee olemaan sitten ympäristön näkökulmasta. Onko siihen löydettävissä semmoinen ratkaisu, että siitä ei ole haittaa eikä tule semmoisia päästöjä, niin kuin on tällä hetkellä väitetty? Jos siitä tulee, niin sitten pitää jättää se hyödyntämättä, mutta meillä kuitenkin turvevarat ovat sen verran isot, jotta sieltä löytyisi varmasti potentiaalia. Tietysti se täytyy laskea siihen verrattuna, mitä se tarkoittaa, kun vaikka tuodaan jostain hirveän kaukaa näitä raaka-aineita, jotka tuhoavat varmasti tätä ilmakehää ja maapalloa ja vievät jopa eväitä joiltakin ihmisiltä, siis ruuantuotannosta, kun ne eivät saa ruokaa, vaan länsimaat sitten ryöstävät heidän viljelysmaitaan näiden raaka-aineiden osalta.

Sitten iso juttu, joka tähän liittyvät, on tietysti biokaasuhomma. Meillähän tämä biokaasukysymys, sen kaatopaikkakaasut, hyvin laajassa mitassa se puoli on hyödyntämättä. Minusta sille puolen nämä pienvoimalat ja -laitokset pitäisi saada sillä tavalla, että siinä ainakin alussa on investointituki siinä, ja jos ne tuottaisivat sähköä, niin jonkin tyyppinen, onko se syöttötariffi, jonka nyt on todettu olevan vähän hankala toteuttaa, mutta jonkin tyyppinen järjestelmä, millä saadaan nämä myllyt pyörimään. Mutta ennen kaikkea sitten liikennepolttoaineiden osalta, sehän on monessa maassa jo toteutettu ja todistettu, miten se homma toimii, miksi me emme Suomessa sitä hyödynnä? Tekniikka on olemassa, se tekniikka toimii jopa Suomen olosuhteissa, vaikka meillä on aika kylmiäkin talvia vielä, ainakin nyt ennusteen mukaan tänäkin talvena muutama kuukausi olemassa, mutta siitä huolimatta se järjestelmä saadaan toimimaan, ja sieltä osa liikennepolttoaineesta voitaisiin korvata myös biokaasulla.

Yksi esimerkki vaikka Ämmässuon osalta. Mitä näiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa on jutellut, niin siellä sanotaan yhä edelleen, jotta siellähän on hyödyntämätön iso massa, joka nyt siis kompostoidaan, ei biokaasuteta vaan kompostoidaan, jolloin tärkeä raaka-aine, energialähde, menee taivaan tuuliin. Nämä Pääkaupunkiseudun ajopelit voisivat ihan hyviä kulkea, onpa ne sitten julkisia tai yksityisiä, jopa sillä kaasulla aika merkittävässä määrin. Tuntuu hassulta, miksi me emme semmoisia varoja ota käyttöön, jotka ovat tiedossa. Ämmässuo on yksi iso, ja tässä lähiseudulla on monta muutakin paikkaa, jotka voitaisiin hyödyntää sillä tavalla, kun muutettaisiin se biokaasulaitokseksi eikä tehtäisi tämmöisiä virheitä, mitä tällä hetkellä siellä tehdään ja lasketaan hyvät energiat karkuun.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin tämä lakiesitys, joka meillä on käsittelyssä, on hyvä ja tarpeellinen, niin että pystymme hoitamaan tämän siirtymäajan kevääseen 2010, jolloin on tarkoitus tuoda uudempi laki, joka lähtee tästä Euroopan unionin tavoitteen saavuttamisesta, tästä 10 prosentista. Henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että Euroopan unionilla voisi tällä aikaperiodilla jo tuonne 2010:een mennessä olla hieman kunnianhimoisempikin tavoite, mutta hyvä tämäkin.

Kaiken kaikkiaan biopolttoaineet ovat tulevaisuutta ja tulevaisuuden energiamuoto. Erityisesti niitä pystytään hyödyntämään laajamittaisesti liikenteessä. Tämä antaa meille samaan aikaan kaksi mahdollisuutta: Toisaalta me voimme tuottaa päästöttömämpää energiaa ja uusiutuvista energianlähteistä, mutta toisaalta myöskin tämä antaa meille laajoja mahdollisuuksia kotimaiseen tuotekehitykseen, yrittäjyyteen, innovaatiotoimintaan ja kotimaiseen tuotantoonkin laajassakin mitassa, jos me pääsemme näissä eri hankkeissamme eteenpäin aina vientiin asti. Se kannattaa nähdä ja nähdäänkin tällä hetkellä eri puolilla Suomea, miten valtavasti erilaisia hankkeita on liikkeellä ja miten suomalainen kekseliäisyys on päässyt tässä voimiinsa. On erittäin hyvä, että hallituksella on ollut se linja, että tätä uutta teknologiaa ja ympäristöteknologiaa näin tuetaan ja edistetään.

Tässä voisi ottaa, niin että se on myöskin kokonaisuudessa samalla, kun tätä liikenteen polttoainekysymystä mietitään, kaiken kaikkiaan esiin liikenteen päästöttömyyden, ja tarkasteluun kannattaisi kokonaisuudessa ottaa myöskin sähköautot ja niiden veroratkaisut. Meillä on tällä hetkellä sähköautoilla käytännössä sama tai korkeampikin vero kuin normaaliautoilla, ja kuitenkin kokonaan poistamalla tulevaisuudessa sähköautojen verotus tai tekemällä siitä alhainen voisimme edistää huomattavasti sähköautojen tulemista suomalaiseen katukuvaan ja myöskin Suomessa starttaavaa sähköautotuotantoa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä salissa oli huikea innostus päällä yhtenä iltana, kun ministeri Mauri Pekkarinen esitteli lain 5,75, jota tässä nyt sitten korjataan. Silloin esitettiin huikeita visioita siitä, kuinka biopolttoaineet lähtevät tässä käytössä huikeaan nousuun jnp.

No, siinä kävi sitten vahingossa sillä tavalla, että Neste Oilin kehitysosasto luki nämä eduskuntapuheet. Siitä olivat seurauksena sitten öljypalmupolttoaineitten tuotannot, ja sitten, kun huomattiin, että se suunnittelu meni vähän taas niin kuin ohi maalin, sitten kerrottiin, että ruvetaan sertifioimaan se öljypalmun ja hedelmien käsittely, ja sitten se meni vielä vähän enemmän pieleen. Siitä oli seurauksena, että 5,75 kirjoitetaan, mutta se lausutaan 4,0, ja nyt on se laki täällä pöydällä.

On todellakin sillä tavalla, että meidän pitäisi saada ehdottomasti esimerkiksi Varkauteen yhteisillä veronmaksurahoilla perustettu koebiodiesellaitos toimimaan sillä tavalla ja tieteellisesti arvioiden oikein, että meillä olisi jotakin konkreettista kotimaista, kun me tiedämme kyllä sen, mitenkä sivutuotteena valkuaisrouhetuotannossa pystytään bioetanolilla, biodieselillä täyttämään tätä 4,0:aa, joka tässä nyt on. Mutta sitten se, mikä on todella merkityksellistä ja suurta, se on nyt hakusessa vielä. Sen takia tämä ratkaisu on paikallaan.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Haluaisin kiittää ed. Pulliaista, joka vastasi ihmettelyyni ja kyselyyni jo viitaten näihin toimiin, mitä ranskalaiset ovat tehneet tämän hävitettävän etanolinsa kanssa. Kyllä ainakin henkilökohtaisesti näen, että vaikka meillä ei niin suurista määristä puhutakaan, niin olisi tärkeää selvittää, mihin oikeasti laitettaisiin nämä ylijäämäalkoholit, koska en näe sitä minkäänlaisena ympäristöinnovaationa, että ne kaadetaan tällä hetkellä viemäriin. Varsinkin kun tässä on — ehkä tässä sallitaan humoristinen heitto — Tullissa tämä tuottavuusohjelma nyt päällänsä ja käynnissä, niin eikö sinne voisi luoda oman Tullin ympäristötehokkuusinnovaation, jolla tuotaisiin uusia tuloja Tullille ympäristötoiminnan kautta, ja ei tarvitsisi sitten sitä henkilöstöä vähentääkään.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliainen on aivan oikeassa, että kyllä tässä täytyy kuitenkin pitää tukevasti jalat maassa, vaikka samaan aikaan pitääkin olla rohkean innovatiivinen. Todella se iso juttu, millä tämä homma ratkaistaan, on löytymättä. Kovasti vannovat aina tässäkin salissa turpeen nimeen, mutta siinä, jos jossakin, tarvitaan sitä ed. Pulliaisenkin peräänkuuluttamaa tieteellistä todistusta siitä, että se on ensinnäkin ilmaston kannalta järkevää ja löytyy sellaisia muotoja, joilla pystytään kokonaisekologisesti tuottamaan järkevällä tavalla biopolttoaine turpeesta.

Mutta ei pidä väheksyä kuitenkaan tässä, kun mennään eteenpäin, tämän pienen ja hajautetun tuotannon merkitystä tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Välttämättä maan energiakysymyksiä ja sähköntuotantoa ei ikinä pystytä ratkaisemaan täysin hajautetulla järjestelmällä, mutta tässä — puhutaan nyt vielä liikenteen polttoaineista — varmasti pienillä yksiköillä eri muodoissaan, eri lähteistä tuotetulla biopolttoaineella, voitaisiin todellakin tuottaa isokin osa kotimaisen liikenteen tarvitsemasta energiasta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todella se, että Neste Oil Oyj on aloittanut nämä todella massiiviset biopolttoainetuotantoprojektinsa pohjautuen nimenomaan palmuöljyyn, on, niin kuin sanoin aikaisemmin, kansallinen ongelma, koska se on hyvin vahvasti suomalainen, myös Suomen valtion omistama. Siinä pitäisi enemmän omistajaohjaavuutta hallintoneuvoston kautta ja muuten julkisen keskustelun kautta ohjata tämän yrityksen toimintaan. Ed. Hautala ollessaan kansanedustaja — nyt en tiedä, meppinä — on ollut ja varmasti edelleenkin on tämän hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Mutta, puhemies, tässä kysymyksessä tästä kotimaisesta lähteestä ja Varkauden koelaitoksesta — sille kaikki toive sen hyvästä etenemisestä Stora Enson ongelmista riippumatta — puuperäinen toisen ja kolmannen sukupolven hydrolyysiin perustuva biopolttoainevalmistus olisi avain. Siis turpeen kohdalla joudutaan joka tapauksessa tekemään älyllinen kuperkeikka, jotta siitä saataisiin biopolttoaine ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla, mutta puuperäinen vaihtoehto on realistinen ja siihen pitäisi meidän sitten pystyä löytämään keinot. Myös määrän kannalta se mahdollistaa suuren tuotantokapasiteetin.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Aivan aluksi tuosta turpeesta. Kyllä meidän pitäisi olla realistisia, ja kaikki tuki edelleen turpeelle, koska on kuitenkin kotimaisesta polttoaineesta kyse, ja sitten ajan myötä varmaan sen tarve vähenee. Mutta ei siitä sen enempää.

Pyysin puheenvuoron tavallaan, kun ed. Lahtela viittasi pieniin biokaasulaitoksiin ja niitten mahdollistamiseen eli lainsäädäntöteitse ja tuen kautta. Nythän tosiasia on, että tilakoot kasvavat ja viime vuosinakin on tehty paljon isoja investointeja lihakarja- ja maitotiloilla, ja nyt sitten muun muassa pellon tarve kasvaa, ja sitä peltoa ei sitten realistisesti saa niin paljon, ei ainakaan järkevään hintaan — siitä keskustellaan tässä hetken kuluttua myöhemmin toisen lakiesityksen kautta — niin ajatellaan lantaongelmaa. Näitten pienten biokaasulaitosten kautta tämä lantaongelma pystyttäisiin hyvin pitkälti poistamaan, ei tietysti joka tilalla, mutta kuitenkin, että nämä rajat tuelle, mistä tällä hetkellä on puhuttu, jostakin 300 kilowattitunnista, ovat aivan liian korkeita.

Toinen varapuhemies:

Tässä on kysymys tästä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta. Ei ole tarkoitus koko biovoimakysymystä käsitellä. Pyydän keskittymään lakiesityksen alaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Nyt kun lakiesityksessä on 4 prosenttia, niin sen pitää olla biopolttoainetta, eli se bio on se määräävä käsite siinä. Se määräysvalta on EU:ssa, Euroopan unionissa, ja Suomihan on koettanut lobata sitä bioasiaa siihen suuntaan, että turve olisi bioa, mutta epäonnistui.

Arvoisa puhemies! Ihan tänä vuonna hallituksen agentit eivät onnistuneet tässä, mutta nyt sitten tulevaisuudessa meidän pitää saada sellainen bioliikennepolttoaine, joka on aidosti sitä, ja silloin me pääsemme tähän 5,75:eenkin kestävällä tavalla.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusanen totesi aikaisemmin, että turpeen osalta pitäisi tehdä kuperkeikka. Kun historiaa katsoo, on monia asioita, missä on jouduttu tekemään myös tieteen osalta kuperkeikkoja sillä tavalla, että joku näkemys jossakin historiassa on ollut ihan toisenlainen kuin tänä päivänä. Kun tekniikka kehittyy ja voidaan tehdä uusia innovaatioita, sieltä kautta löytää uusi ratkaisu asioihin, niin minä en sulkisi mitään pois. Jos on mahdollista löytää semmoinen, niin tehtäköön kuperkeikka, mutta myös turpeen tutkimistyöhön pitää tehdä siinä, miten se voidaan hyödyntää, yhä edelleen panoksia eikä sulkea sitäkään kokonaan pois, koska se on, vaikka se ei ole nopeasti uusiutuva, kuitenkin uusiutuva luonnonvara. Kivihiili ilmeisesti on vähän pitemmän värssyn puoli, mutta turve on kuitenkin meille iso varanto, ja sen takia näkisin, jotta minä olen valmis tekemään siinä kuperkeikan, jos tiede sen osoittaa, että se voidaan tehdä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tästä ydinasiasta, mikä on tässä se bio, on syytä palauttaa mieleen, kuka tämän asian sössi, ja sen tulos on juuri se, että meillä tämä hallituksen esitys on käsittelyssä täällä nyt. Sen sössi Vtt, jolla menivät puurot ja vellit sekaisin, elintarvike-elinkaaret ja energiaelinkaaret, kun antoi lausunnon, ja siitä tuli sitten toinen lausunto, joka oli salainen lausunto, jossa sanottiin, että ovat kauhean pahoillaan, että meillä on pilattu, sekoitettu erilaiset asiat keskenään, ja sen takia ollaan tässä nyt.

Yleiskeskustelu päättyi.