Täysistunnon pöytäkirja 112/2009 vp

PTK 112/2009 vp

112. KESKIVIIKKONA 25. MARRASKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on varsin tekninen kysymys, joka ympäristövaliokunnan mietinnössä käy yksimielisesti ilmi. Kysymys on siis siitä, että vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia muutetaan lisäämällä lain määritelmäpykälään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytettäisiin valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrittämisessä. Ehdotus on tekninen lisäys, jolla korjattaisiin puute, josta Euroopan yhteisön komissio on huomauttanut.

Näin ollen, puhemies, tässä on siis todellakin yksityiskohtainen tekninen lisäys.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! On mukava välillä olla ed. Tiusasen kanssa samaa mieltä, että tässä on todellakin kyse jälleen hyvin teknisestä ja ainoastaan teknisestä kysymyksestä. Mutta todennäköisesti ed. Kyllönen saa tämänkin teknisen kysymyksen näyttämään jollain kiemuralla isolta uhkalta ja ed. Tiusanenkin ehkä vaalikentille vietävältä asialta. Mutta kyllä näitä teknisiä asioita tämä aluehallinnon ja näiden uudistaminen lukuisia tuo, niin kuin tänäänkin huomaamme tässä tämän illan täysistunnossa vielä muutamia kertoja käyvän.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Aivan niin kuin ed. Heinonen sanoi, vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä lain määritelmäpykälään uusi käsite, vesistöalueen osa, eli todella tekninen muutos.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Tällä kertaa voin todeta, että edustajakollega Heinonen saa nukkua yönsä ihan rauhassa. En koe tähän minkäänlaisia angsteja.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Heinoselle, joka on aktiivinen, virkeä kansanedustaja ja uusi ympäristövaliokunnan jäsen, toteaisin, että viime hallitusneuvotteluissa huhtikuussa 2007 Säätytalossa edellinen asia oli varsin vahvasti esillä eli Suomen ympäristöministeriön tulevaisuus. Tästä salissa on muun muassa ed. Pulliainen kertonut. Hän oli mukana niissä neuvotteluissa. Näin ollen tämä, mitä silloin sanoin edellisen pykälän kohdalla vaalien ratkaisevasta merkityksestä, on aivan adekvaatti tilanne. Ja tämä asia, joka nyt tällä hetkellä on esillä, yhden käsitteen lisäys lainsäädäntöön, tuskin on teidänkään käsityksenne mukaan sellainen, että sitä nyt nostettaisiin johonkin varsinaiseen keskusteluun.

Tämä on siis tekninen kysymys. Lainsäädäntöä joudutaan joskus siinäkin vaiheessa parantamaan, kun Euroopan komissio huomaa, että jokin puuttuu.

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Koska kysymyksessä todellakin on erittäin tekninen asia, on aika hämmästyttävää, että tässäkin yhteydessä päädymme keskustelemaan luonnonvarainministeriöstä ja siitä käydyistä keskusteluista. Se on juuri niin kuin ed. Tiusanen totesi, että totta kai meillä hallitusneuvotteluissa aina ja varmasti jatkossakin käydään keskustelua siitä, millä tavalla erilaiset ministeriöt ja ministeriöiden toimialat hoidetaan ministeriöiden kesken. En minä ole täällä ollut huolissani maa- ja metsätalousministeriön jakamisesta, vaikka se on ollut erittäin usein keskusteluissa esillä, esimerkiksi metsäosan siirtäminen vaikkapa Temmin yhteyteen. Tällaisia uhkakuvia voidaan aina maalata ja sitten niillä provosoida keskustelua. Mutta tähän tekniseen asiaan ne eivät kuitenkaan kuulu.

Yleiskeskustelu päättyi.