Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Koskien 6) asiaa. Tässä lakialoitteessa esitetään SDP:n oma versio windfall-verosta. Mielestäni tässä ryhmäaloitteessa ei ole mietitty niitä kustannuksia, joita voimalaitokselle ja erityisesti ydinvoimalaitokselle aiheutuu kunnan ja valtion kiinteistöverosta. Kysymyshän on kymmenistä miljoonista euroista, jos verokanta olisi 3 prosenttia. Olennaista tässä kysymyksessä on se, että sähkön hinta määräytyy pörssissä eikä hinnassa oteta huomioon sitä, miten sähkö on tuotettu. Windfall-vero ei alenna sähkön hintaa eikä poista sähkön kuluttajille tulevaa windfall-kustannusta. Pahimmassa tapauksessa windfall-vero nostaa sähkön hintaa ja sähkön käyttäjien kustannusrasitusta entisestään.

Arvoisa herra puhemies! Sitten 14) asia. En aivan ymmärrä tätä aloitetta. Jos todella halutaan auttaa keskimäärin 86—87-vuotiaita sotainvalideja, pitää laista kokonaan ...

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Laxell, otetaan sitten se 14) kohta, kun sen paikka on. Tässä vaiheessa ei nyt voi siitä puhua.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Tämähän on myös muualla maailmassa keskustelun kohteena, ja on luotu eri järjestelmiä, jotta yhteiskunnan päätöksistä yrityksille syntyvät ylisuuret voitot voisivat olla koko yhteiskunnan käytössä. Kysymyshän on siitä, että sähkömarkkinoilla toimittaessa sähkön tuotantohinta määräytyy tässä yhteispohjoismaisessa pörssissä sen kaikkein kalleimman tuotetun sähkön mukaan. Se kaikkein kallein sähkö pitää sisällään Kioton sopimuksesta aiheutuvan lisäpäästökauppaoikeuksien hinnan, hiilidioksidipäästöjen lisähinnan. Nyt kun sitten tuotetaan sähköä, joka tuotetaan sillä tavalla, että siinä ei ole tätä hiilidioksidipäästöä, niin kuin vesivoimassa ja ydinvoimassa on, niin ilman että näissä yhtiöissä tehdään yhtään mitään, nämä vanhat oikeudet tulevat kultakaivoksiksi.

Nyt tämä meidän logiikkamme menee niin, että ennen Kioton sopimusta tehtyyn vanhaan tuotantoon, jonka arvo on Kioton sopimuksen tuloksena moninkertaistunut, voidaan kohdistaa tällainen lisävero, joka osan siitä tuotosta tuo yhteiseen käyttöön. Ongelmahan ei ole samanlainen Ruotsissa, jossa yhteiskunta omistaa energiayhtiöt, jotka hallitsevat tätä vanhaa tuotantoa. Siellä tuotto tulee yhteiskunnan kautta suurilta osin tätä kautta. Mutta kun meillä on paljon muita toimijoita, tästä lisähyödystä — joka tulee vain yhteiskunnan päätöksistä, ei sen takia, että nämä sähköyhtiöt ovat toimineet erityisen hyvin tai tehokkaasti — osan ottaminen yhteiskunnan käyttöön olisi erittäin järkevää. Mehän olimme tästä ministeri Pekkarisen kanssa erinomaisen samaa mieltä, kun vaalikausi alkoi, ja tätä valmisteltiin jo edellisen hallituksen aikana. Nyt on sitten hallituksen kelkka kääntynyt niin, että ministeri Pekkarista ei täälläkään tänään näy selittämässä, miksi tätä asiaa ei toteuteta. Hän sanoi aikaisemmin, hän lupasi, että kun demarit tuovat tästä ehdotuksen, hän toteuttaa sen. Vein sen ministeri Pekkariselle jo vuoden 2007 syksyllä, mutta eipä ole toteutunut.

Keskustelu päättyi.

​​​​