Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Kun täällä on paljon käyty keskustelua siitä, miten kaikkein köyhimpiä voidaan auttaa, totean, että tässä on nyt se tapa, jolla niitä kaikkein köyhimpiä voidaan auttaa, ettei olla siinä tilanteessa, että se, mikä sanotaan niille kaikkein köyhimmille tulevaksi, onkin etuutta, joka viedään pois. Jos ollaan kiinnostuneita kaikkein pienituloisimpien ihmisten auttamisesta, kehottaisin ottamaan tämän lakiehdotuksen vakavasti ja viemään sitä valiokuntatyössä eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​