Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki työttömyysturvalain eräiden säännösten kumoamisesta

 

Eero Heinäluoma /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on myös lakiesitys, jolla todella voidaan auttaa niitä yhteiskunnan kaikkein vähäosaisimpia ihmisiä, jotka ovat todella vaikeuksissa. Tämäkin liittyy siihen, että se ei ole kohtuuton kustannuksiltaan, ei maksa kovin paljoa, mutta puuttuisi yhteen todella kipeään epäkohtaan eli siihen, miten edes työttömyysturva ei ole kaikkien kansalaisten käytettävissä. Se poistaisi myös ihmisiä toimeentulotukiluukulta ja asioimista kahden viranomaisen kanssa. Joten jos ollaan todella kiinnostuneita tähän kaikkein köyhimpien asemaan tarttumisesta, niin kehottaisin myös viemään tätä lakiehdotusta eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​