Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

14) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Herra puhemies! En aivan ymmärrä tätä aloitetta. Jos todella halutaan auttaa keskimäärin 86—87-vuotiaita sotainvalideja, pitää laista kokonaan poistaa määrite työkyvyttömyysasteesta, kuten tästä jo aikaisemmin olen täällä useasti maininnut. Joka ikinen 9 500 elossa olevasta sotainvalidista tarvitsee laissa mainitut palvelut riippumatta työkyvyttömyysasteesta. Niistä, jotka vammautuvat nykyisissä sotilastehtävissä, on tehtävä eri laki.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Yhdyn siihen, mitä ed. Laxell edellä sanoi viime sotien veteraanien osalta. Heidän korkea ikänsä huomioon ottaen on hivenen outoa, milteipä irvokasta, puhua vammaisuusasteesta tässä vaiheessa.

Kuten ed. Laxell sanoi, näitten nuorempien sotainvalidien, joita ilmeisesti saattaa tulla kriisinhallintatehtävissä, rauhanturvatehtävissä, kohdalla pitää olla sitten eri lainsäädännöt.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä tässä ed. Väätäisen lakialoitteen takana on vakava huoli siitä, miten sotiemme veteraaneja kohdellaan. Tässä on vakava pyrkimys auttaa eräitä sellaisia ryhmiä, jotka ovat selvästi, voi sanoa, väliinputoajaryhmiä tässä määrittelyssä. Tämä ed. Väätäisen aloite on tullut myös vahvasti veteraanijärjestöjen suunnalta ja veteraaniaktiiveilta, mutta uskon, että ed. Väätäinen on valmis keskustelemaan siitä, että lakiehdotusta voidaan vielä kehittää niin, että se paremmin ottaa huomioon kaikki näkökohdat. Hän on varmasti tähän valmis.

Keskustelu päättyi.

​​​​