Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Jätevesiasetuksen käsittelyn tilanne

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! On aivan pakko palata vielä tähän koko Suomea kiusanneeseen jätevesikeskusteluun. Olemme viikkotolkulla saaneet seurata uutisointia siitä, mitä tässä asiassa tullaan tekemään tai ei tulla tekemään, ja keskustelu käy entistä monimuotoisemmaksi ja kummallisemmaksi.

Tämä epäselvä tilanne aiheuttaa ihmisissä hämmennystä ja harmitusta. Kävimme joitakin viikkoja sitten tässä salissa välikysymyskeskustelunkin asiasta, mutta senkään johdosta taikka seurauksesta ei tässä asiassa ole näyttänyt tapahtuneen juuri mitään. Kysynkin nyt teiltä, arvoisa ympäristöministeri:

Tuntuuko teistä siltä, että tämä asia on nyt hyvässä hoidossa?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä asia on parhaassa mahdollisessa hoidossa etenkin nyt, kun se on täällä eduskunnassa keskusteltavana ja katsottavana. Paras tapa meille kaikille vähentää sitä hämmennystä, johon kysyjä viittaa, on pyrkiä viemään eteenpäin ja antamaan ihmisille oikeaa tietoa siitä, mitä heiltä odotetaan näiden jo vuonna 2003 annettujen säädösten valossa ja mitä heiltä ei odoteta. Päivittäin tuolla julkisessa keskustelussakin näkee edelleen kosolti täysin väärää informaatiota siitä, ja sen takia meidän pitää voimia yhdistää oikean tiedon levittämiseksi. Siihen tietysti eduskunnan myöntämä määräraha myöskin neuvontajärjestelmään on omiaan tuomaan lisähelpotusta. Asiaa koskeva lakiesitys on eduskunnassa tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan ja sittemmin ympäristövaliokunnan pöydällä, ja odotan tietysti mielenkiinnolla, mitä sieltä todetaan.

Puhemies:

Tähän kokonaisuuteen myönnetään lisäkysymyksiä.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvä ympäristöministeri, te ette nyt kyllä voi mennä tässä asiassa eduskunnan selän taakse. Tämä asia on ollut teidän valmistelussanne, ja te voitte sille asialle tehdä jotakin, mikäli teillä tahtoa siihen riittää. Aamulehti epäili eilen, ettei tälle jäteasialle halutakaan tehdä mitään siitä syystä, että valtio joutuisi maksamaan korvauksia niille ihmisille, jotka ovat jo investointeja tehneet. Mitä mieltä olette tästä? Onko näin?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, nämä säädökset on annettu vuonna 2003, ja ne ovat olleet voimassa vuodesta 2004 alusta lähtien. Koko tämän vaalikauden hallitus on pyrkinyt voimakkaasti järkeistämään ja huojentamaan näitä säädöksiä, opastamaan niiden oikeaan toimeenpanoon, jotta vääriltä ja ylilyöviltä investoinneilta vältyttäisiin mutta jotta jätevesien käsittelyn parantaminen myös haja-asutusalueilla voi määrätietoisesti edetä.

Tärkeintä näiden säädösten valossa on se tavoite, josta ymmärtääksemme olemme kaikki yhtä mieltä, se, että jätevedet pitää käsitellä, että omaa talousvesikaivoa ei liata, ei liata muita vesistöjä ja yleensäkin parannetaan oman lähiympäristön tilaa. Mutta arvioiden mukaan yhtäkkinen radikaali säädösten muuttaminen voi synnyttää ainakin tietyissä tapauksissa valtiolle myöskin korvausvelvollisuuden siitä, että kansalaiset, jotka ovat toteuttaneet toimenpiteitä ja joilla on oikeus luottaa lainsäädännön tiettyyn jatkuvuuteen, voisivat kyseenalaistaa sen, jos yhtäkkiä kaikki romutettaisiin, onko heille syntynyt korvausoikeus.

Eero  Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Varsinkin tämän viikon keskustelu on kyllä todella hämmentävää, kun on saanut lukea lehdestä, että tämän asian käsittely ei enää hallituksessa olisikaan ympäristöministeriön vastuulla vaan että se olisi siirtynyt jo pääministerille. Samaan aikaan tulee yhä uusia uutisointeja, että tässä on tämmöinen iso kapinaliike, jota keskustan ex-puoluesihteeri Korhonen on organisoinut keskustan sisällä ja jossa todetaan, että koko laki pitää laittaa uusiksi ja vetää nämä hallituksen muut ehdotukset pois.

Samaan aikaan eilen voitiin kuulla tieto siitä, että ympäristöneuvos arvioi, että tämän lain kustannukset olisivat niinkin roimat kuin 1,5 miljardia euroa. Arvio oli, että jos tätä muutettaisiin niin, että mentäisiin pelkästään näillä vesistön lähellä olevilla kiinteistöillä, säästyisi huomattavasti rahaa.

Mutta jään kysymään tätä poliittista puolta, ministeri Lehtomäki: onko tämä asian hoito teillä, vai onko tämä nyt siirtynyt keskustan pääministerille, keskustan puheenjohtajalle, vai johtaako tätä koko jätevesiasiaa ex- … [Puhemies sulki puhujan mikrofonin, koska puheaika ylittyi.]

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Esityksiä, joita tänne eduskuntaan tai muualle tuodaan, johdan minä. Minun esityksestäni hallitus on antanut yksimielisen ympäristönsuojelulain muutosesityksen, joka on täällä eduskunnan käsittelyssä, ja se, että minä haluan odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa, ei ole eduskunnan selän taakse menemistä vaan käsitykseni mukaan perustuslain mukaista toimintaa, jossa tulkinta perustuslainmukaisuudesta on vain ja ainoastaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Minulla on valmius toimia, kun eduskunta parlamentaarisen järjestelmän mukaisesti antaa osviittaa, miten se tilannetta tulkitsee ja haluaa toimittavan.

Nämä kustannusarviot. Näkyy heiteltävän julkisuuteen kaikenlaisia arvioita. Se lakiesitys, joka täällä eduskunnassa on, joka sisältää ikäihmisten kohdalla tämän poikkeamisen tai heidän vapauttamisensa, tuntuvasti vähentää niiden kiinteistöjen määrää, jotka ovat näiden määräysten piirissä, ja se viimeisin arvio ministeriön puolella on alle miljardissa eurossa kokonaiskustannukseltaan, siis seuraavan lähes kymmenen vuoden aikana.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllähän tästä kaikesta jää vähän sellainen mielikuva, että kuinka hyvässä hanskassa lainsäädäntötyö hallituksella on, kun alkaa tulla useita esityksiä, joissa hallitus antaa esityksiä. Parin päivän päästä samainen ministeri ilmoittaa, että juu, kyllä sitä voi sitten muutella. Kuinka pohdittuja nämä esitykset sitten aidosti ovat?

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana olen kyllä hieman huolissani tämän asian jatkokäsittelystä, koska meidän pitäisi saattaa tämä sotku nyt johonkin säälliseen lopputulokseen ja hämmentäjiä tuntuu olevan nyt eduskunnan sisällä ja ulkopuolella valtaisa määrä. Ihmiset ovat hämmentyneitä. Mutta haluan kysyä teiltä, ympäristöministeri Lehtomäki: ettekö ole lainkaan huolissanne siitä, että tämä hässäkkä itse asiassa jumiuttaa koko jätevesien käsittelyn maaseudulla ja aiheuttaa näin ympäristölle valtaisan kuorman?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Tähän saakka te olette oppositiossa olleet sitä mieltä, että on hyvä, jos hallituksella on korvia kuunnella eduskunnan tahtoa. Nyt se ei sitten kelpaakaan. Tähän saakka te olette myöskin halunneet, että eduskunta saa käydä sisällöllistä keskustelua tästä asiasta, ja se voi tapahtua johtamassanne valiokunnassa tämän lakiesityksen myötä. Siinä mielessähän yleensä parlamentarismissa pidetään ihan myönteisenä asiana, että on toimintavalmiutta. Minusta on hyvä sen keskustelun valossa, jota täälläkin on, että eduskunnalla on mahdollisuus tätä kysymystä pohdiskella, mutta siitä olen kysyjän kanssa samaa mieltä, ja se on selvästi nähtävissä, että jätevesikäsittelyn toimeenpanon edistäminen on täydellisesti tai lähes täydellisesti pysähtynyt sen poliittisen keskustelun takia, joka tähän asiaan liittyy, ja se on valitettavaa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Omasta puolestani haluan tukea ympäristöministeriä siitä lähtökohdasta, että teidän päämääränänne on huolehtia vesien puhtaudesta, jätevesien puhdistamisesta, ja se on tärkeä asia. Ongelma on se, että ihmiset eivät tiedä, missä mennään, mitä heidän pitäisi tehdä, ja siinä on tiedon puute, resurssien puute sen tiedon välittämisessä. Tiedämme, että selvitysmies on tässä asiassa ollut liikkeellä. Hän on esittänyt jopa viittä miljoonaa euroa vuodessa tämän asian eteenpäin viemiseksi. Nyt on yksi miljoona.

Arvoisa ministeri! Mitä mieltä olette siitä, jos esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausunto lähtee siitä, että tämä hallituksen esitys ei sisällä kylliksi valtuuksia tämän asetuksen 542/2003 toteuttamiseen? Olisitteko valmis tuomaan sen asetuksen lain muodossa eduskuntaan?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Ei minulla ole mahdollisuuksia eikä haluakaan etukäteen spekuloida, minkälaisen ratkaisun perustuslakivaliokunta tässä asiassa tekee. Mutta, niin kuin totesin, minulla on täysi valmius toimia, niin kuin tietysti kaikilla muillakin tässä maassa pitää olla mahdollisuus toimia, sen mukaisesti, mitä perustuslakivaliokunta asian perustuslaillisesta puolesta lausuu.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tuossa taannoisessa välikysymyskeskustelussa vaadimme asetuksen kumoamista ja sen korvaamista sellaisella lainsäädännöllä, jossa painopiste olisi aidosti nimenomaan siellä vesistöjen suojelussa, missä se ei nyt tämän asetuksen puitteissa valitettavasti ole. Jäin ihmettelemään sitä, että te, ministeri Lehtomäki, piditte suurimpana ongelmana tässä tätä oikean tiedon jakamista, vaikka kyllä se ongelma on tuossa itse valuvikaisessa asetuksessa, epäonnistuneessa asetuksessa.

Kyllä me kaikki tiedämme, että enemmistöhallituksen oloissa näiden esitysten merkittävä muuttaminen ei tapahdu eduskunnassa, ellei hallitus anna siihen suostumusta, ja siksi kysyn: oletteko nyt todellakin valmis myöntämään virheen tässä epäonnistuneessa asetuksessa ja antamaan esityksen, jolla se kumotaan ja tuodaan lainsäädäntöön?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! En missään tapauksessa ole valmis sellaiseen tulkintaan, että tämä voitaisiin tai pitäisi tuosta vaan kumota. Tässä on meillä perustavaa laatua oleva erimielisyys. Teidän mielestänne omaa lähiympäristöä ja naapurinkin tonttia saa sotkea, kun taas minun mielestäni säädökset ovat aivan kohdillaan siinä, että omaa talousvesikaivoa suojellaan, omaa lähiympäristön tilaa pyritään parantamaan ja vesistöjen suojelu on osa näitä säädöksiä mutta ei koko osa tätä todellisuutta. Ja sen vuoksi en pidä hyvänä, että lähdettäisiin jotenkin ajattelemaan sitä asiaa vain hyvin kapeasti, pelkästään vesistöjä ajatellen.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Käsitykseni mukaan tiedotus on ontunut jätevesiasetuksen suhteen aika ongelmallisella tavalla, esimerkiksi saostuskaivojen kalkituksen suhteen. Eli itse olen ymmärtänyt, että oikean kalkituksen jälkeen saostuskaivot voitaisiin tyhjentää pelloille.

Arvoisa puhemies! Olisin tiedustellut arvoisalta ministeriltä: eikö tämänlaatuinen tiedotus oikealla tavalla tehtynä olisi synnyttänyt maakuntiin uusia yrittäjiä, ja eikö sen kautta tämä ongelma monelta osin olisi voitu välttää?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, olen omasta puolestani pyrkinyt ja nyt eduskunnan myöntämillä määrärahoilla luomme myöskin laajempaa neuvontajärjestelmää siihen, että kiinteistönomistajilla olisi mahdollisuus saada laitevalmistajista riippumatonta neuvontaa omalla kiinteistöllään siitä, mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei. Toivotan myös perussuomalaiset riemumielin mukaan tähän oikean tiedon jakamiseen, mistä ei teille tähän mennessä kyllä pysty kiitosta antamaan. Mutta uskon, että meidän, joilla on linkitys haja-asutusalueille, yhteinen intressimme on tukea niitä ihmisiä tekemään juuri sitä, mitä haja-asutusalueiden asukkaat, niin kuin muutkin asukkaat, haluavat tehdä, eli pikkuhiljaa viedä ympäristönsuojelun tasoa eteenpäin mutta mahdollisimman oikealla ja kohtuuttomuudet välttävällä, maalaisjärkisellä tavalla.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Kaikkein tärkeintä tässä asiassa on se, että me kykenemme turvaamaan sellaisen lainsäädännön, että ihmisillä jatkossakin on mahdollisuus valita asuinpaikka joko taajamasta tai haja-asutusalueelta. Siksi tämä keskustelu, joka on käyty ja jota käydään, hämmentää niitä ihmisiä ja he ihmettelevät, käsitelläänkö heitä eri tavalla, onko heillä suurempia velvoitteita.

Kysynkin ministeri Lehtomäeltä: mitä mieltä te olette, onko tämä keskustelu heikentänyt sitä mahdollisuutta, että jatkossa haja-asutusalueilla olisi sellaista imua ja mahdollisuutta asua kuin tällä hetkellä?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! En usko, että tämä keskustelu sinänsä on heikentänyt sitä mahdollisuutta, mutta on siltäkin osin tärkeää, että jätevesien käsittely on kaikkialla hyvässä kunnossa, että se antaa yhden mahdollisuuden entistä laajemmin ja entistä paremmin varusteltuun asumiseen esimerkiksi vesistöjen rannalla, kun nämä asiat ovat kunnossa.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Suomalaiset haluavat huolehtia ympäristöstään. Se koskee myöskin tätä jätevesikysymystä, mutta on tietysti niin, että kyllä ympäristön hyötyjen ja kustannusten täytyy olla jossakin suhteessa toisiinsa niin kansantalouden tasolla kuin myöskin yksilöllisellä tasolla siellä kotitalouksissa. Ja se on ollut se syy, minkä takia myöskin meidän puoleltamme on haluttu uutta asentoa tähän kysymykseen. Sen lisäksi on erittäin tärkeää se, että jos kansalaiset tekevät mittavia investointeja, he voivat olla varmoja, että ne ympäristöhyödyt myöskin saavutetaan, että ne laitteet toimivat ja että saavutetaan ne tavoitteet, mihin pyritään. Jos tästä on epäselvyyttä, se vie uskoa tältä järjestelmältä. Kun tämä asia on nyt eduskunnassa, niin kysyn ministeriltä: onko teidän mielestänne järkevää, että eduskunta vie tätä asiaa siihen suuntaan, että todelliset ympäristövaikutukset arvioidaan nykyistä tarkemmin ja suhteutetaan ne vaadittaviin järjestelmiin?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Itsekin eduskunnan jäsenenä luotan kovasti siihen viisauteen ja harkintaan ja osaamiseen, jota tässä porukassa on, joten en halua turhan tarkasti olla sitä etukäteen viitoittamassa. Muistutan vaan kysyjää siitä, että tämä hyötyjen ja kustannusten välinen suhde vaihtelee kovasti kiinteistöittäin. On paljon niitä kiinteistöjä, joissa jo pikkuisen vanhaa järjestelmää entraamalla muutamalla sadalla eurollakin saadaan uusia määräyksiä — tai vuodesta 2003 voimassa olleita määräyksiä — vastaava käsittely. Sitten taas on joitakin kiinteistöjä, joissa entiset, vanhat systeemit ovat niin vanhoja tai huonosti toimivia, että on huomattavan kalliista investoinnista kysymys, joten yksi asia, joka ikään kuin hankaloittaa tai monimutkaistaa tätä asiakokonaisuutta, on juuri se, että ratkaisut ja tarpeet riippuvat kiinteistön omista ominaisuuksista aika paljon.

Valto Koski /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä jätevesikysymys liittyy siihen sarjaan, jossa sekä tämän talon sisältä että ulkopuolelta on lainsäädäntöön tässä talossa kohdistettu arvostelua, lainsäädännön puutteisiin on kiinnitetty huomiota. Kun vain harva ministeri kokemukseni mukaan on eduskunnan valiokuntien mukaisesti toiminut, niin haluan kysyä nyt ministeri Lehtomäeltä: Jos valiokuntatyössä tulee oleellisia muutoksia teidän tekemäänne esitykseen, oletteko valmis tulemaan niihin myönteisesti mukaan? Ja kun tämä asetuksenantovaltuus ei ole eduskunnan käsissä, jos asetukseen tulee muutosta, niin eikö olisi järkevää, että se asetus toimitettaisiin eduskunnalle samaan aikaan kuin lain käsittely käydään?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Minun on kovin vaikea lähteä etukäteen spekuloimaan sitä, mitä täällä eduskunnan käsittelyvaiheissa tulee esille. Käsittelyn pohjana on tietysti hallituksen yksimielinen esitys ympäristönsuojelulain tiettyjen pykälien muuttamisesta, mutta on selvä asia — kun tämä kysymys on saanut sellaiset mittasuhteet kuin se on saanut — että jos eduskunnassa löytyy laajaa, yksimielistä näkemystä siitä, mihin suuntaan säädöksiä pitäisi kehittää, niin parlamentarismin hengessä minulla on kyllä valmius toimia sen mukaisesti.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, mitä tiukemmin te itsenne tähän Enestamin jätevesiasetukseen sidotte, sitä makeammin Soini nauraa matkalla hyyskään, sillä tässä on pohja, joka ei pidä. Vetäkää vessanpöntöstä alas tämä asetus, ja tehdään uusi, sellainen, joka kohtuullistaa nämä vaatimukset. Ja kun rannoilla asuviakin on, niin siellä pitää mennä niitä pienituloisia vastaan. Tämä sosiaalisuus teidän esityksestänne puuttuu kokonaan. Pitää antaa rahaa niille pienituloisille ihmisille, että he pystyvät laittamaan ne laitteet, joita edellytetään. Kohtuullisuutta ja pienituloisten ihmisten osalta vastaantuloa. Miksi sen maalla pitää olla niin, että siellä pitää ihmisen itse maksaa kaikki? Jos puhutaan laajakaistasta, niin maksa 10 000 euroa, että saat laajakaistan kotiin. Jätevesiasetus: 10 000 euroa, että tämä homma hoituu. Joku kohtuus tähän pitää tulla. Siitä teitä moititaan nyt, että te ette välitä siitä ihmisten todellisesta tilanteesta, siitä pienituloisen ihmisen tilanteesta, yhtään. Keskustanhan piti olla köyhän asialla.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Keskustan lisäksi myös koko hallitus on köyhän asialla. Kysyjä tietää erittäin hyvin, että juuri ne ehdotukset, joita hallitus on tähän taloon tuonut, kohtuullistavat ja järkevöittävät ja antavat suuntaviivaa siitä, millaisissa tapauksissa pitää erityisesti näitä poikkeamismahdollisuuksia soveltaa, ja siinä nämä sosiaaliset suoritusesteet, pienituloisuus, ovat keskeisiä perusteita. Tämä on nimenomaan kohtuullistava ehdotus, samoin kuin varmasti edustajankin mielestä se, että sellaisten ikäihmisten, jotka mahdollisesti asuvat kiinteistössään enää vain aika lyhyen ajan, vapauttaminen näistä määräyksistä on nimenomaan tätä peräänkuuluttamaanne kohtuullistamista, jolla on merkitystä varmasti myös pohjoisessa Suomessa.

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Saanen huomauttaa ympäristöministeri Lehtomäelle: Yhdessä puheenvuorossanne äsken sanoitte, että maaseudun ihmiset sotkevat omat pihansa ja jopa naapurinsa pihan. Mielestäni tuollainen väite maaseudun ihmisistä on loukkaava. Maaseudulla ihmiset ovat osanneet elää vuosituhansia siistissä ympäristössä ja ovat osanneet hoitaa asiansa.

Tiedetään, että jätevesiasetuksessa on selkeät ongelmat. Ministeri Jan-Erik Enestam tuli reilusti julkisuuteen ja totesi, että häntä harhautettiin. Asetuksen perusteet ovat mitä sattuu. Tämä asetus on silloin 2002 aikanaan Lipposen toisen hallituksen viimevaiheessa tehty. (Välihuuto: Ei ole tehty!) Minkä tautta hirttäydytään tähän hommaan nyt, kun ei ole mitään pakkoa eikä kiirettä. On toki moni ihminen tehnyt turhan investoinnin, mutta pitääkö nämä turhat investoinnit tehdä vielä 200 000 taloudessa? Otettaisiin rauhassa aikalisä. Sen jälkeen katsottaisiin, mitä kannattaa tehdä. Tutkittaisiin asia, eikä aiheutettaisi ihmisille turhia sydämentykytyksiä.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Toivoisin, että edustaja ei moittisi minua sitaatista, jota en ole sanonut. Totesin ed. Räsäselle, että hänen ehdotuksensa tarkoittaisi sitä, että silloin säädäntö ikään kuin hyväksyisi sen, että omaa tonttia saa liata ja naapurinkin tonttia saa liata. Se on aivan eri asia. Eivät tietenkään haja-asutusalueitten ihmiset halua liata omaa eivätkä naapurinkaan tonttia. Niin kuin olen todennut, uskon, että tavalliset ihmiset maaseudulla ja koko tämä sali olemme siitä yhtä mieltä, että askel kerrallaan, ja niin kuin tässäkin on pitkät siirtymäajat, ympäristönsuojelun tasoa, oman talousvesikaivon turvaamista, vesistöjen suojelua on vietävä eteenpäin 2010-luvulla toisenlaisilla vaatimuksilla kuin 1960-luvulla. Sen takia, että perustavoitteista vallitsee laaja yksimielisyys, pidän tärkeänä, että meillä näitä säädöksiä kuitenkin on.

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla hallitus on meille tuonut vaillinaisia, keskeneräisiä, huonosti valmisteltuja esityksiä. Olemme saaneet käsitellä montaa muuta yhtä sekavaa esitystä, muun muassa postilakia, aselakia, hätäkeskusselontekoa ja esimerkiksi yliopistolakia. Kysynkin nyt oikeusministeri Braxilta: Onko tämä ongelma tiedostettu hallituksen sisällä, ja onko teidän mielestänne lainvalmistelun taso nyt sillä tolalla, millä sen tulisi olla? Oletteko tyytyväinen tähän tilanteeseen, että jatkuvasti eduskunnassa joudutaan tämän asian kanssa tekemisiin, keskeneräisten hallituksen esitysten kanssa tekemisiin?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Lainvalmistelun taso on puhuttanut eduskuntaa jo monta vaalikautta. Jos katsotaan, mikä se tilanne on ollut eri vaalikausina, niin nyt on kuitenkin merkittäviä prosesseja, jotka todennäköisesti johtavat siihen, että seuraava hallitus tulee määrittelemään erikseen semmoisen tarkastustoiminnan, joka on nykyistäkin tehokkaampaa, ja sitä oikeusministeriö ajaa. On selvää, mitä Kotuskin, Kotimaisten kielen tutkimuskeskus, tänään on sanonut siitä, että kielenhuollossa on parantamista ja että myös riittävän varhaisessa vaiheessa katsotaan se, että lait ovat ymmärrettäviä ja avautuvat kansalaisille riittävällä tavalla. Se on tärkeätä, ja sen eteen tehdään parhaillaan töitä. Mutta mielestäni tämä kysymys ei erityisesti liity nyt käsitteillä olevaan asiaan vaan on huomattavasti laajempi. Ja täytyy sanoa, että se tila, jossa perin tämän paremman säätelyn prosessin, ei ollut erityisen hyvä, että kyllä tässä on neljä vuotta saatu tehdä töitä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​