Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Sakon muuntorangaistuskäytäntö ja varkauksien lisääntyminen

Esko Ahonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Poliisin antamien maksamattomien sakkojen muuntaminen vankeusrangaistukseksi poistettiin tämän vaalikauden alkupuolella. Pelkäsimme lain käsittelyn aikana, että se voi johtaa kielteisiin seuraamuksiin, ja edellytimme, että oikeusministeri antaa eduskunnalle ja etenkin lakivaliokunnalle selvityksen lain vaikutuksista. Tällaista selvitystä emme ole saaneet. Julkisuudessa on kerrottu, että poliisille ilmoitettujen myymälänäpistysten ja varkauksien määrä on vuoden 2007 syyskuusta vuoden 2009 syyskuuhun kasvanut yli 20 prosenttia. Lasten suorittamat pienet näpistykset ovat samaan aikaan tosin vähentyneet. Varkaudet ovat näin ollen aikuisten taparikollisten tekemiä. Tällaisilla henkilöillä ei ole omaisuutta eikä säännöllisiä tuloja. He voivat huoletta tehdä pikkurikoksia, kun sakkoja ei voida ulosmitata eikä niitä muuteta vankeusrangaistukseksi. Kysyisin oikeusministeriltä:

Onko ministerin mielestä aihetta epäillä, että rikosten määrän lisääntyminen on yhteydessä muuntorangaistuksen poistoon? Jos näin on, mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Muuntorangaistusta ei ole poistettu. Toisin kun muissa Pohjoismaissa, Suomessa on yhä sakon muuntorangaistus. Ja kun kysyjä puhui koko ajan varkauksista, niin varkauksissa ei voi missään tilanteessa tulla semmoinen tilanne, että saa tuomioksi sakkoja eikä niitä sen jälkeen muunneta. Varkauksissa saa usein rangaistuksena vankeusrangaistuksen. Jos selviää sakoilla, niin joka tapauksessa sakot ovat niin suuria, että jos niitä ei maksa eikä niitä ulosottokaan saa, niin ne muunnetaan. Meillä tänä päivänäkin istuu vankilassa, niin kun kysyjä hyvin tietää, noin parisataa vankia sakkojen muunnoista.

Esko Ahonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kauppojen aukiolojen vapauttaminen ja lisääntynyt rikollisuus ovat johtaneet siihen, että myymälähenkilökunta tuntee todella turvattomuutta. Yöllä auki olevissa liikkeissä saattaa olla vain yksi työntekijä, joka ei voi tehdä muuta kuin hälyttää poliisit paikalle ja odotella virkavaltaa varkaan luikkiessa pakoon. Mihin toimenpiteisiin hallitus on ajatellut ryhtyä, että myymälähenkilökunnan turvallisuus taattaisiin ja varkaiden kiinnijäämisriski olisi todellinen uhka rikosta suunnittelevalle henkilölle?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Lakivaliokunta, jonka jäsen olette, on juuri — ja kiitos siitä — yksimielisesti hyväksynyt hallituksen esityksen, että lievissäkin pahoinpitelytilanteissa, siis jatkossa kaikissa väkivaltatilanteissa, työpaikkaväkivalta, kun se kohdistuu työntekijään asiakkaan osalta, on yleisen syytteen alainen. Tämä on merkittävä tuore uudistus, jonka lakivaliokunta on viime viikolla oikeusministeriön esityksestä lisännyt.

Sen lisäksi esityksessä esitutkinnasta, pakkokeinosta ja poliisilaista on merkittäviä uudistuksia, joissa poliisilakiin, joka kuuluu ministeri Holmlundille, liittyvät ne uudistukset, jotka ovat rikoksen ennaltaehkäisyyn. Siltäkin osin laki on erittäin moderni ja hyvä ja antaa poliisille mahdollisuuksia ennaltaehkäistä rikoksia nykyistäkin paremmin.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​