Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Perheasioiden sovittelumenettely erotilanteissa

Thomas Blomqvist /r:

Värderade herr talman! De familjerättsliga rättegångar som tyvärr alltför ofta följer på en skilsmässa kostar staten tiotals miljoner årligen, fick vi höra i går i en undersökning som publicerades. Jag skulle gärna vilja höra justitieministerns syn på om det skulle vara skäl att införa en obligatorisk medling i sådana här fall.

Arvoisa herra puhemies! Yhä useampi avioliitto päättyy valitettavasti avioeroon. Moni avioero johtaa jopa vuosia kestävään jälkipuintiin, kun joudutaan oikeusteitse hakemaan ratkaisuja muun muassa lasten huoltoasumista, elatusta ja tapaamisoikeutta koskeviin asioihin. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan nämä perheoikeudelliset oikeusjutut aiheuttavat valtiolle kymmenien miljoonien kustannukset puhumattakaan siitä, mitä henkisiä kärsimyksiä kaikki mukana olevat osapuolet joutuvat kestämään.

Kysynkin oikeusministerin käsitystä siitä, olisiko tarpeen tehdä avioliittolain jo tuntema perheasioiden sovittelumenettely pakolliseksi ensisijaiseksi tavaksi sopia perheasioista avioero- tai avoerotilanteissa.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Tämä on erittäin tärkeä asia. Siksi tämä hallitus onkin nyt vuoden alusta neljällä käräjäoikeudella aloittanut niin sanotun Norjan-mallin, Follo-mallin, kokeilun, jossa näissä vaikeissa huoltajuusriidoissa käytetäänkin sovittelua apuna. Siellä on myös tuomarin lisäksi sovitteluapuna psykologi tai muuten näihin asioihin ja lapsen etuun erikoistunut ulkopuolinen ammattilainen. Ja kun uskomme, että tämä kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, niin tavoite on, että se laajenee koko maahan. Tältä osin siis tavoite on hyvin saman kaltainen kuin kysyjä esitti.

Mutta sitten jos ajatellaan pakollista sovittelua kaikissa tilanteissa, niin sen edellytys tietysti on, että ensin pitää joka paikassa, joka kunnassa, jos haluaa apua, saada se apu vapaaehtoisesti. Semmoinen tilannehan, missä vapaaehtoisesti, kun pariskunta haluaa apua, sitä ei saada mutta sitten viime hetkellä, kun tilanne on jo aivan tulehtunut, pakotetaan johonkin näennäiskonsultaatioon, ei lapsen etua auta. Joten uskon, että hallitus on valinnut oikean tien … [Puhemies sulki puhujan mikrofonin, koska puheaika ylittyi.]

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​