Täysistunnon pöytäkirja 112/2010 vp

PTK 112/2010 vp

112. TORSTAINA 11. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Seurakuntavaalit ja homonuoria tukeva videokampanja

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Ministerit Wallin, Stubb ja Brax ovat ottaneet tiedotusvälineissä innokkaasti kantaa homokeskusteluun. Usealla televisiokanavalla esitetään videota, jossa ministerit esittävät puheen yhden näkökulman puolesta. On huomionarvoista, että parhaillaan edellä mainitun televisiokampanjan kanssa on käynnissä seurakuntavaalit. Myös kirkolliskokous on parhaillaan koolla. Videokampanjan ajoitus on erikoinen, ja tästä herääkin kysymys videon valtakunnallisen levityksen perimmäisistä motiiveista, varsinkin kun videolla esiintyy istuvan hallituksen ministereitä mielipiteitään esittämässä. Kysynkin suoraan ministeri Wallinilta, ja myös videolla esiintyvä ministeri Brax voi vastata:

Onko teidän tarkoituksenanne vaikuttaa seurakuntavaalien tulokseen ja kirkolliskokouksen päätöksiin tällä videolla? Kysyisin myös, onko ministereillä tietoa, kuka rahoittaa tämän televisiokampanjan.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Itse en esiinny tällä videolla, ja jokainen varmaan vastaa itse omasta puolestaan. Itse olen kyllä osallistunut tähän keskusteluun ja osallistuin siihen nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta, ja se kuuluu taas kaikille vastuullisille henkilöille tässä yhteiskunnassa.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! On selvää, että oikeusministeri esiintyy useilla foorumeilla, joissa ihmisoikeuksia edistetään, ja on myös tunnettua, että olen aktiivinen kirkon jäsen. Ja siinä roolissa, mutta en oikeusministerinä, osallistun parhaillaan myös käynnissä oleviin kirkkovaalien keskusteluihin. Olen muun muassa ollut pitkään evankelisluterilaisen kirkon ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja, mutta erosin näistä kaikista kirkon luottamustehtävistä siinä vaiheessa, kun minusta tuli ministeri.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​