Täysistunnon pöytäkirja 112/2014 vp

PTK 112/2014 vp

112. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväen lääkärintarkastuksista annettua lakia. Me tiedämme, että suomalaisilla aluksilla työskentelee hyvinkin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, ja osa heistä ei käy ollenkaan Suomessa muuten kuin lääkärintarkastuksessa. Nyt sitten työvaliokunnassa olemme käsitelleet tätä asiaa. Esityksessä ehdotetaan, että lääkärintarkastuksen voi tehdä myös ulkomailla sellaisessa valtiossa, joka on hyväksynyt kansainvälisten merenkulkijoiden terveydentilaa ja lääkärintodistusta koskevien määräysten noudattamisen. Eli tämä on hyvin yksinkertainen ja kannatettava lakiesitys.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​