Täysistunnon pöytäkirja 113/2003 vp

PTK 113/2003 vp

113. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003 kello 12

Tarkistamaton versio 1.3

3) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

 

Anneli Jäätteenmäki /kesk:

Arvoisa puhemies! EU:n laajentuminen yli kylmän sodan rajalinjojen on yksi tärkeimpiä tapahtumia koko Euroopan uuden ajan historiassa. EU saa uusia jäseniä ja yhdistyy ensin 25 valtion unioniksi, ja ilmeisesti parin kolmen vuoden kuluttua siitä laajentuminen jatkuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Euroopan murros, fataali kahtiajako, EU:n laajentumisen myötä on lopullisesti ohi.

Valiokunta on käsitellyt laajasti tätä asiaa ja lisännyt yhden asian, mitä hallitus ei ollut miettinyt. Valiokunta on kirjannut tähän, että valiokunta pitää tärkeänä, että ehdokasmaat yhdessä unionin toimielinten ja nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehostavat toimintaa ihmiskaupan ja erityisesti lapsiprostituution vastaisessa työssä.

Toivon, että Suomen hallitus ottaa tämän valiokunnan toiveen tosissaan. Lapsi- ja naiskauppa ovat tällä hetkellä nopeimmin kasvava kansainvälisen rikollisuuden laji. Siinä EU:lla, YK:lla ja eri kansallisvaltioilla yhteistyössä toistensa kanssa on todella paljon työtä, ja EU:ssa tämä on myös iso, ikävä asia, josta ei ole puhuttu mutta joka vaatii toimenpiteitä.

Keskustelu päättyy.