Täysistunnon pöytäkirja 113/2003 vp

PTK 113/2003 vp

113. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003 kello 12

Tarkistamaton versio 1.3

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti ehdotan, että eduskunta ei hyväksy valiokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta, ja niin ikään vastalauseen mukaisesti ehdotan, että eduskunta ei yhdy valiokunnan mietinnön perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen viimeiseen virkkeeseen. Perustelut olen esittänyt jo aikaisemmassa keskustelussa.

Satu Hassi /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Meriläisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.