Täysistunnon pöytäkirja 113/2003 vp

PTK 113/2003 vp

113. MAANANTAINA 15. JOULUKUUTA 2003 kello 12

Tarkistamaton versio 1.3

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä kiinnitettiin hyvin paljon huomiota mielenterveyskuntoutujien tilanteeseen ja heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä sosiaalisiin yrityksiin. Tältä pohjalta ehdotan perusteluissa lausuttavaksi:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa mielenterveyskuntoutujille tasavertaiset mahdollisuudet työllistyä sosiaalisiin yrityksiin ja ryhtyy toimenpiteisiin asiaa koskevan lainsäädännöllisen puutteen korjaamiseksi."

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Holmlundin tekemää lausumaehdotusta.

Keskustelu päättyy.