Täysistunnon pöytäkirja 113/2008 vp

PTK 113/2008 vp

113. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2008 kello 15.05

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite liittyy siihen yleiseen ongelmaan, että meillä on vielä näitä haitta-asteita. Tällä hetkellä laki mahdollistaa hautausavustuksen suorittamisen sellaisen sotainvalidin perheelle ja omaisille kulujen peittämiseen, jolla on vähintään 20 prosentin haitta-aste. Mutta ne varsin lukuisat ja suhteessa aina suuremmat määrät sotainvalideja, joilla tämä vammaisuus on 10—15 prosentin haitta-asteluokkaa, eivät saa tätä mainittua korvausta, joka on kohtuullinen, noin 1 600 euroa kertakorvauksena. Tästä johtuen olemme tehneet tämän lakialoitteen. Ja uskallan sen sanoa toki, ja mielelläni sanon, että se on tehty yhteistyössä Sotainvalidien Veljesliiton kanssa, mikä mielestäni vain osoittaa sitä, että Veljesliitto pitää tätä asiaa edelleenkin tärkeänä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Jälleen kerran esitän saman kommentin kuin monesti aikaisemminkin. En ymmärrä sitä, että keskimäärin 85-vuotiaita sotainvalideja jaotellaan työkyvyttömyyden mukaan niin, että jotkut saavat ja toiset taas eivät saa tiettyä etuisuutta valtiolta tai kunnilta. Mielestäni kaikille sotainvalideille tulee antaa kaikki etuudet riippumatta työkyvyttömyysasteesta. Sodassa vammautuneiden ja viimeisiä vuosia elämästään viettävien kunniakansalaisten luokitteleminen työkyvyttömyysasteiden mukaan on hävytöntä. Odotankin hallitukselta vihdoin esitystä, joka poistaa työkyvyttömyysasteet ja tarjoaa kaikille sotainvalideille samat etuudet. Me olemme kansakuntana velkaa niille, joiden koko elämää ovat rajoittaneet sodassa saadut vammat, ja byrokraattinen yhteiskuntamme ei ole vieläkään valmis reilusti antamaan vanhuksille heille ilman muuta kuuluvia etuja. Tämä on todella häpeällistä.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä sotainvalidien joukko on todella jo harva, paljon iäkkäitä ihmisiä. Minun mielestäni heitä ei pidä enää erotella ja jakaa eri karsinoihin jonkin invaliditeettiprosentin perusteella. Kyllä he kaikki jo ansaitsisivat ihan saman kohtelun. Eli kannatan tätä esitystä, minkä ed. Tiusanen on lakialoitteellaan tehnyt.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Laxellin puheenvuoro on ihan paikallaan. Tästä asiasta on pitkään puhuttu. Nämä haitta-asteet — itse mieluummin puhun haitta-asteesta — pitäisi poistaa ja, niin kuin sanoitte, kohdella kaikkia samalla tavalla. Hoitoisuus on sitten eri asia. Jotkut saavat enemmän hoitoja, koska heidän vammansa sitä vaativat. Mutta nämä etuisuudet sopii asettaa samalle viivalle lakiteknisesti. Itse nyt muistan ainakin kahden tai kolmen vaalikauden ajalta, että nämä samat kysymykset ovat olleet hyvin monen kansanedustajan suussa — siis minkä takia puhutaan työkyvyttömyysasteesta, niin että työkyvyttömyysaste ilmoitetaan prosentteina, kun kysymyksessä ovat ihmiset, jotka ovat jo siinä elämänvaiheessa? Vanhassa laissa, joka on syntynyt silloin 1940-luvulla tai ehkä jo aikaisemminkin, on tämä työkyvytön-käsite, ja nyt olisi tietysti ollut järkevää muuttaa haitta-aste. Joka kerta, kun lakia uudistetaan, sen voisi tehdä läpi lain. (Ed. Valpas: Ei kai heitä töihin enää voi patistaa!)

Keskustelu päättyi.