Täysistunnon pöytäkirja 113/2012 vp

PTK 113/2012 vp

113. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2012 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä, että lapsilisien indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2013, 2014 ja 2015, ja aiheellinen kysymys on, että jos ne nyt kolmeksi vuodeksi jäädytetään, löytyykö jostakin poliittista tahtoa taas vuodesta 2016 alkaen sitoa uudelleen lapsilisät indeksiin.

Tämä on surkea näkökulma, mitä hallitus edustaa tässä suhteessa lapsiperheisiin. Viime vaalikaudella Vanhasen toinen hallitus teki historiallisen teon, kun teki päätöksen siitä, että lapsilisät, joka on suomalainen yhteiskunnallinen, todellinen innovaatio ollut, sidottiin 1.3.2011 indeksiin, kansaneläkeindeksiin, ja nyt ne ovat olleet vajaat kaksi vuotta voimassa, ja nyt tulee sitten tämä Kataisen kuuden puolueen hallitus, joka kyykyttää lapsiperheitä ja jättää sitomatta indeksiin toisin kuin muut kansaneläkkeeseen sidotut Kansaneläkelaitoksen etuudet. Tämän vuoksi keskusta ei missään nimessä tule tätä hyväksymään, joten ehdotan, että tämä lakiehdotus hylätään.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Tuoreeltaan edustaja Vehviläisen hylkäysesitykseen, että niin minä kuin koko meidän eduskuntaryhmä kannatamme hylkäysesitystä.

Kun muistaa aikaa tarpeeksi pitkältä ajalta taaksekäsin, niin saa kyllä kuvan siitä, kuinka tärkeä lapsilisäjärjestelmä on ollut laitavasemmalle. Vuonna 58 eduskuntavaalien alla lapsilisäjärjestelmän käyttöä yritettiin lykätä myöhemmäksi ajaksi. Silloinen SKDL:n eduskuntaryhmä järjesti kolmen vuorokauden maratonkeskustelun eduskunnassa tuloksella, että tämä lykkäysesitys kaatui ja lapsilisäjärjestelmä tuli voimaan. Niissä vaaleissa SKDL nousi eduskunnan suurimmaksi puolueeksi, ja toivon kyllä, että suomalainen vasemmisto — ainakin se osa vasemmistoa, joka on perusturvaa pitänyt aina yhdessä maalaisliitto keskustan kanssa keskeisenä asiana sosiaaliturvassa — muistaisi tämän kunniakkaan perinnön.

Ja kannattaa muistaa, kun on paljon puhuttu solidaarisuusverosta, että sen merkitys on sen 30 miljoonaa euroa, mutta tämä lapsilisien indeksien jäädyttäminen tekee viimeisenä voimassaolovuonna 118 miljoonaa euroa, nelinkertaisen määrän siihen nähden. Elikkä jos ajatellaan, kuinka paljon julkisuutta solidaarisuusvero ja lapsilisien jäädyttämisen vaikutukset, tulonsiirtovaikutukset saavat, niin kyllä tässä on valtava epäsuhta. Lapsilisien jäädyttäminen pitää ottaa huomioon silloin, kun tulevat — ja jos eivät tule muuten, niin tulevat meidän ryhmän toimesta — kunnon tutkimukset siitä, mitä koko hallitusohjelman päätösten tulonjakovaikutus on suomalaisessa yhteiskunnassa.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Hallitusohjelmassa luvataan kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja, mutta tämän hallituksen esityksen vaikutukset ovat aivan päinvastaiset. Hallitus esittää lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä vuosina 2013—2015.

Lapsiperheille tämä tarkoittaa tulonsiirtojen menetyksiä vuonna 2013 noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2014 noin 78 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 118 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon arvioidut muutokset hintatasossa ja lasten lukumäärässä lapsiperheiltä leikataan tulevan kolmen vuoden aikana siis noin 234 miljoonaa euroa, eikä hallitus edes aio korvata indeksijäädytystä myöhemmillä korotuksilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsiperheiden köyhyys on kolminkertaistunut vuoden 1995 ja vuoden 2007 välillä. Lapsilisien jälkeenjääneisyys elinkustannuksiin verrattuna on osaltaan lisännyt lapsiperheiden köyhyyttä. Lapsilisät ovat aikojen saatossa jääneet jälkeen ansiotason ja elinkustannusten kehityksestä noin 20—25 prosenttia, mutta tästä huolimatta hallitus näkee parhaaksi jäädyttää lapsilisien indeksikorotukset ja siten lisätä lapsilisien tason jälkeenjääneisyyttä entisestään.

Hallituksen esityksessä todetaan, että indeksijäädytyksen seurauksena lapsilisät tulevat olemaan vuonna 2015 realistisesti noin 8 prosenttia pienemmät verrattuna tilanteeseen, jossa korotukset olisi tehty. Perussuomalaiset pitävät tätä lyhytnäköisenä ja kansantaloudelle haitallisena päätöksenä. Lapsilisien reaaliarvon alentuminen koskettaa kipeimmin pienituloisia lapsiperheitä, ja vastuuta kantavien päättäjien olisikin syytä tiedostaa, että lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa terveys- ja hyvinvointikäyttäytymiseen ja lisää paitsi terveyseroja myös sosiaalisen osattomuuden kokemusta.

Perussuomalaiset myös muistuttavat, että lapsiperheissä valtaosa tuloista menee kulutukseen, joten lapsilisät auttavat osaltaan pitämään talouden rattaita pyörimässä. Varhaislapsuuteen sijoittaminen on myös kansantaloudellisesti kannattavaa, joten säästöillä lapsilisien indeksikorotusten jäädyttämistä ei voida perustella. Näillä perusteilla ja mietinnön vastalauseeseen 1 viitaten esitän, että lakiehdotus hylätään.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Juvonen perusteli erittäin hyvin, mitä olisivat nämä lapsilisien indeksijäädytysten vaikutukset, perussuomalaisten kannalta, joten kannatan edustaja Juvosen esitystä.

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Edustaja Vehviläinen piti erittäin hyvän puheenvuoron, ja ilolla kuuntelin myös tätä vasemman ryhmän tukea tälle Vehviläisen puheenvuorolle ja hylkäysehdotukselle.

Arvoisa puhemies! Kannatan myös edustaja Vehviläisen hylkäysehdotusta.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Aivan kuten tässä edustajatoveri Mustajärvi totesi, kyllä SKDL:n lapsilisätaistelijat kääntyilevät haudassaan, kun katselevat näitä hallituksen esityksiä. Käytännössä lapsiperheiltä tullaan esityksen mukaan leikkaamaan kolmen vuoden aikana 234 miljoonaa euroa, eikä hallitus aio korvata jäädytystä myöhemmillä korotuksilla. Leikkaus jää pysyväksi, seurauksena lapsilisien reaaliarvon pysyvä pienentyminen.

Yhdenkään hallituspuolueen vaaliohjelmassa ei ennen vaaleja luvattu kiristää lapsiperheiden toimeentuloa. Lapsilisien reaalinen ostovoima on jäänyt jälkeen ansiokehityksestä vuosien myötä jopa 25 prosenttia. Vastustan ehdottomasti leikkausta, ja pitäydymme vasenryhmässä vasemmistoliiton poliittisen tavoiteohjelman vaatimuksissa.

Keskustelu päättyi.