Täysistunnon pöytäkirja 113/2013 vp

PTK 113/2013 vp

113. TORSTAINA 14. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Fortum Oy:n sähkönjakeluverkon myynti

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Fortum Oyj on tiettävästi parhaillaan, kenties aivan näinä viikkoina, myymässä jakeluverkkotoimintaansa. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kiinnostuneita ostajiakin löytyy, kuten jotkut ylikansalliset pääomasijoittajat ja eräs hongkongilainen miljardööri.

Fortumilla, arvoisa puhemies, on yli 600 000 jakeluverkon asiakasta eri puolilla Suomea. Omilla alueillaan Fortumilla on monopoli. Kuluttaja voi kyllä kilpailuttaa sähkön, mutta siirtomaksu on pakko maksaa verkon omistajalle.

Arvoisa puhemies! Sähkönjakeluverkkoja ei pitäisi hevin myydä ulkomaisille sijoittajille. Valtio on selvästi suurin Fortumin omistaja ja omistaa yli puolet yhtiöstä. Siksi valtion kanta, teidän hallituksen kanta, tässä asiassa on ratkaiseva. Eduskunnan ja suomalaisten täytyy saada selko siitä, mitkä aikeet ovat yhtiössä, jossa valtio on enemmistöomistajana. Siksi kysynkin, arvoisa puhemies: aikooko hallitus seisoa tumput suorana, kun Fortumin verkot myydään ulkomaille, vai aikooko hallitus estää tällaiset aikeet?

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Omistajaohjausministerinä kommentoin edustaja Kaikkosen kysymystä. Valtio on puolikkaan omistaja tästä Fortum-yhtiöstä, ja todellakin yhtiöllä on ollut tämän vuoden alusta asti tällainen selvitys menossa verkkojen omistuksesta, ei vain Suomen verkkojen, vaan tietojeni mukaan myöskin muiden Pohjoismaiden omistusten osalta.

Tässä on tietysti tärkeää se, että meillä on tässä intressi, kuten edustaja sanoi, se, että sähkönjakelu toimii maassa, se, että sähköverkkoja huolletaan, ja tämä intressi on tietysti myöskin kommunikoitu yhtiölle.

Toinen hyvin tärkeä asia on tässä yhtiön liiketoiminnassa se, näin omistajan näkökulmasta, että näistä sähköverkoistahan tulee hyvin tasainen tuotto tänä päivänä, ja meitä tietenkin omistajana kiinnostaa, mitä uusia investointeja tai minkälaista tuottoa yritys sitten suunnittelee, mikäli se näistä verkoista luopuu.

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Omistajaohjaus tosiaan kuuluu ministeri Haavistolle mutta tähän asiaan mahdollisesti liittyvä lainsäädäntö allekirjoittaneelle. Meillähän on voimassa olevaa varsin tuoretta lainsäädäntöä, jonka mukaan valtiolla on mahdollisuus puuttua tilanteessa, jossa myydään strategisesti merkittäväksi katsottavaa omaisuutta ulkomaille, tosin vain Eta-alueen ulkopuolelle. Eli niin kauan kuin kaupat käydään Eta-alueen sisäpuolella, lainsäädäntö ei mahdollista puuttumista. Sen sijaan jos ostajataho on Eta-alueen ulkopuolelta, niin silloin ainakin on mahdollista arvioida tämän lainsäädännön kautta, olisiko tässä tapauksessa kyse sellaisesta omaisuudesta, johon liittyy niin iso strateginen merkitys, että se voitaisiin kieltää.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka laki säätelee tätä jakeluverkkotoimintaa, on selvää, että verkkojen omistaja saa monopolista varman ja hyvän tuoton. Voisi kuvitella, että tällä ulkomaisella omistajalla ei ole muita intressejä omistaa verkkoja kuin tehdä niillä rahaa, ja verkkojen käyttäjillä, tavallisilla kansalaisilla, ei ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa. Siksi olisi erittäin tärkeää pitää verkot kotimaisessa omistuksessa, enkä nyt ihan selvää saanut, aiotteko te pitää huolta siitä, että omistus pysyy kotimaassa, vai ettekö. Ehkä siihen voisi vielä kirkkaamman vastauksen, arvoisa puhemies, antaa. (Eduskunnasta: Kyllä vai ei?)

Keskusta on ehdottanut uuden valtionyhtiön, Infra Oy:n, perustamista kehittämään maamme infraverkkoa. Olemme myös ehdottaneet, että Infra Oy voisi ostaa nämä Fortumin jakeluverkot, jos ne nyt ehdoin tahdoin pitää jonnekin Fortumin myydä. Näin Infra saisi vakaata ja varmaa tuottoa vuosittain ja verkko olisi turvallisissa kotimaisissa käsissä. Kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä: mitä mieltä te olette, voisiko tällainen Infra Oy olla sopiva omistaja Fortumin verkoille, ja miten aiotte edetä asiassa?

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Koska Infra Oy:tä ei ole olemassa, niin emme tiedä, kenelle ministerille se kuuluisi. (Naurua — Seppo Kääriäinen: Perustakaa!) Mutta henkilökohtainen kantani on se, että en ole ihan vakuuttunut siitä, että valtion kannattaisi pistää merkittäviä määriä ostaakseen sellaista omaisuutta, jota ei voi viedä maasta ja johon liittyvä tuotonmuodostus on tiukasti säänneltyä. Sen sijaan suhtaudun myönteisemmin ajatukseen Infra Oy:tä koskevan ajatuksen edelleenkehittämisestä, mutta että sitä pohdittaisiin nimenomaan Fortumin verkon ostamisen kannalta, en ole ihan vakuuttunut, että siinä veronmaksajien varoja käytettäisiin oikein.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Suomalaiset ovat varautuneet pahan päivän varalle, ja tileillä on tälläkin hetkellä ihmisillä säästöjä 80 miljardia yhteensä. Pankit eivät juuri korkoa maksa, ja inflaatio nakertaa hiljakseen ihmisten säästöjä. Tämä keskustan ehdottama Infra Oy voisi siis olla yhtiö, joka rakentaisi teitä ja ylläpitäisi, omistaisi sähköverkkoa. Jos valtiolla on, kuten ministeri sanoi, rahat niukassa ettekä ole varma, kannattaisiko valtion sijoittaa, niin eikö yhtiö voisi tarjota suomalaisille, kansalaisille, sijoitusvaihtoehdon, jossa säästöt pysyvät turvassa, tuottaisivat hieman ja samalla suomalaisten säästöt edistäisivät tiestön ja rautateiden, mikseivät myös vesiteiden ja sähköverkkojen, rakentamista ja kunnossapitoa? Haluatteko te toteuttaa tämän keskustan ehdottaman Infra Oy:n ja sitä kautta turvata tiestön ja sähköverkkojen kunnon, vai katsotteko sivusta, kun tiestö rapistuu ja sähköverkot siirtyvät ulkomaisiin käsiin?

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Edustaja Tiilikaisen näihin ajatuksiin on sillä tavalla helppo yhtyä, että on tärkeää, että kansalaisten rahat, jotka ehkä nyt ovat sukanvarressa tai huonosti tuottavilla tileillä, saataisiin parempaan tuottoon, eikä ole ollenkaan poissuljettua, että ne voisivat olla näihin kotimaisiin investointeihin. Myöskin valtion puolelta ollaan hyvin kiinnostuneita uusista kotimaisista infrainvestoinneista. Aivan viimeksi nyt tämä Corenetin verkko, joka on rautatielinjoja pitkin kulkeva tiedonsiirtoverkko, on tullut Governian omistukseen. Eli uuteen infraan satsataan, ja tämä on järkevä ajatus, että myöskin kansalaisten rahat saataisiin tällaiseen kehitettyä.

Mikä on sitten se malli, jolla muun muassa estettäisiin, että näitä osakkeita on vapailla markkinoilla muiden, ulkomaalaisten, ostettavissa, niin tähän täytyy tietysti katsoa, mikä olisi sellainen sopiva järjestely. Yleensähän markkinat ovat vapaat eikä niitä voida rajoittaa vain Suomen kansalaisiin.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Eikö se nyt olisi yksinkertaista: jos valtiolla on kerran määräysvalta, niin mikä pakko on myydä lypsävää lehmää? Ei tietenkään mitään pakkoa. Jos sitten kansainvälinen suuri raha haluaa nämä ostaa, niin eiväthän ne hyvää hyvyyttään osta. Nehän sillä tuotolla sitten maksattavat sen eli suomalaisella sähkön tarvitsijalla.

Tämä mainittu firmahan lähetteli tässä viime eduskuntavaalien alla meille asiakkaille kirjeitä: "Nostamme sähkösi hintaa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään." (Naurua) — Muuta kuin maksaa pois. — Nyt kysynkin ministeriltä ja hallitukselta: mitä te aiotte tehdä, että tämä kansallinen onnettomuus voidaan estää?

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Kuten sanoin, ei tätä toimettomana seurata, vaan käydään tietysti yhtenä omistajana keskustelua siitä, miten Fortum kehittyy ja minne se investoi. Kaikkihan tietävät, että esimerkiksi Fortum on tehnyt suuria investointeja Venäjälle, ja näistä odotetaan pikkuhiljaa sitten tuloja tässä. Nämä ajatukset, joita tässä eduskuntasalissa tässäkin keskustelussa on nostettu esiin, että voisi olla myös tällainen kansallinen infrayhtiö, ovat minusta kiinnostavia ajatuksia, ja kun ensi viikolla keskustelemme omistajaohjauksesta yleisemmin, niin juuri näihin ajatuksiin olisi hyvä tässä keskustelussa käydä tarkemmin.

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Se täytyy sanoa, että vaikka kuka tahansa omistaisi nämä verkot, se omistaja ei voi periä mitä tahansa siirtomaksua. Se on erillisellä lailla määrätty. Jos käytte Energiamarkkinaviraston sivuilla, näette, että Fortumille ensi vuonna sijoitetulle pääomalle maksimituotoksi on määrätty 3,03 prosenttia. Löytyy Energiamarkkinaviraston sivuilta.

Mutta palaan kysymyksen ytimeen. Fortum on määritelty strategiseksi yritykseksi, jossa valtio haluaa pitää enemmistöomistajuuden. Se on tärkeää valtiolle. Nyt tämä Fortum omistaa Etelä- ja Länsi-Suomessa Suomen kannalta erittäin tärkeällä strategisella alueella erittäin suuren osan meidän siirtoverkoista. Tämä omistajuus näiltä osin, mikä on strategisesti tärkeän yrityksen käsissä, on kansallisesti erittäin tärkeä omistajuuden siivu, ja kun meillä on laki ulkomaalaisesta omistuksesta, joka sallii sen, että valtiovalta voi puuttua, jos tuo omistajuus siirtyy Eta-alueen ulkopuolelle, antaako (Puhemies koputtaa) selkeän lupauksen ministeri nyt, että tätä lakia käytetään ja estetään kerta kaikkiaan näitten verkkojen siirtyminen täältä ulos?

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Ensin haluan kiittää edustaja Pekkarista siitä, että hän selkeytti tähän liittyvää lainsäädäntöä. Laissa todetaan myös, että näitten sähkönsiirtoverkkojen osalta millään toimialalla ei voi olla yli 25 prosentin osuutta, mikä myös on kansallisesti tärkeä rajoittava tekijä.

Kyseisen lainsäädännön tulkinta kuuluu allekirjoittaneen ministeriölle monestakin eri syystä, muun muassa sen takia, että olen virkavalan vannonut ministeri ja juristin koulutuksen saanut. En minä rupea etukäteen lupaamaan sitä enkä tätä. Mutta on selvä asia, että tässä tapauksessa niin sanottu tutkintakynnys ylittyisi, eli mikäli tässä tapauksessa olisi aidosti kyse siitä, että myyntiä pohdittaisiin Eta-alueen ulkopuolelle, on ihan selvää, että meidän virkamiehemme erittäin tarkkaan sen asian tutkisivat. Mikä on sitten johtopäätös, niin se on tietenkin viime kädessä oikeudellista harkintaa ja tulkintaa, ja sitä ei voi tietenkään etukäteen tässä sanoa, mikä se on.

Pia Kauma /kok:

Arvoisa puhemies! Me olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tänne Suomeen lisää ulkomaisia sijoituksia talouden elvyttämiseksi ja kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi. Nyt kuitenkin herää kysymys siitä, kun puhutaan Fennovoimasta esimerkiksi ja Rosatomista, joka on venäläinen organisaatio, ja Fortumin verkkojen myymisestä hongkongilaiselle yritykselle, onko niin, että keskusta ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että vain tietynmaalaiset yritykset ovat tervetulleita sijoittamaan Suomeen. (Mauri Pekkarisen välihuuto) Kun puhutaan vaikkapa venäläisistä, niin sitten ei ollakaan enää tervetulleita. (Välihuutoja) Haluaisin kyllä kysyä ministeriltä: Mikä mahtaa olla Suomen politiikka ulkomaisten sijoitusten hankkimiseksi Suomeen? Onko meillä joitakin tiettyjä maita, joita halutaan suosia, vai millä tavalla tässä toimitaan?

Elinkeinoministeri  Jan  Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Ulkomaisten suorien sijoitusten vähäisyys on iso ongelma Suomessa. Pärjäämme monissa kansainvälisissä taloudellisissa vertailuissa, mutta tässä pärjäämme huonosti. Itse asiassa olemme selkeästi alle EU:n keskitason ja jopa puolta huonommassa tilanteessa kuin vaikkapa Ruotsi ja Tanska. Hallituksella on selkeä tavoite lisätä suoria ulkomaisia investointeja Suomeen. Olemme tästä tehneet jopa periaatepäätöksen viime joulukuussa osana Team Finland -harjoituksen lanseeraamista, ja siinä on erikseen vielä prioriteettikohteiksi mainittu Venäjä, USA ja Kiina, jotka siis, niin kuin kaikki tietävät, ovat kaikki Eta-alueen ulkopuolisia maita.

Kaipaamme kipeästi investointeja Suomeen, ja toivon niitä kaikista mahdollisista maailman maista. Sitten on kokonaan toinen asia, että voi olla jotakin sellaista omistusta Suomesta, johon liittyy merkittävä kansallinen intressi, ja siinä yhteydessä sitten tulee tulkittavaksi se, rajoitetaanko sen myyntiä ulkomaille vai ei. Semmoista intressiä ei ole Fennovoiman tapauksessa. Sen sijaan semmoinen intressi saattaa olla sähkönsiirtoverkon osalta.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Sähköverkon, energiaverkon omistaminen on tärkeä asia. Siinä mielessä se, että se säilyy suomalaisissa käsissä, on todella tärkeä asia. Esimerkkinä voidaan ottaa Ruotsi: Vattenfallin omistaa Ruotsin valtio kokonaan. Suomalaisetkin ovat uskollisesti maksaneet sähkölaskussaan suoraan Ruotsin valtion budjettiin vuosikausia, kun sähköyhtiöt myivät itsensä Vattenfallille. (Timo Soini: Niin, ja EU:n budjettiin!) Näissä kaupoissa on periaatteena ollut se — vaikka tässä nyt sitten Energiamarkkinavirasto pystyy säännöstelemään — että yritetään ottaa se kauppahinta pois asiakkaalta mahdollisimman nopeasti, eli nostetaan hintoja niin paljon kuin se on mahdollista. Tämä on niin tärkeä asia, että olisin kysynyt nyt pääministeriltä: onko hallituksen tahto se, että nämä verkot säilyvät suomalaisissa käsissä?

Pääministeri Jyrki Katainen

Tässä on taidettu tähän kysymykseen useampaan kertaan vastata. Jos tulisi se tilanne, että verkkoja aidosti oltaisiin myymässä, sitten pitäisi tietysti se tilanne arvioida. Jos se mahdollinen ostaja olisi Eta-alueen ulkopuolinen, niin kuin ministeri Vapaavuori tuossa totesi, niin sitten se katsottaisiin erityisen huolella. Mutta ei meillä, siis valtiona, ole mikään pakkomielle myydä yhtään omistusta pois. Suhtaudutaan hyvin pragmaattisesti.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Vastaan edustaja Kauman tekemään kysymykseen siitä, vastustanko jonkun tietyn maan omistuksia. Perussuomalaiset ei vastusta.

Olen saanut sellaisen käsityksen, että te, edustaja Kauma, luette minun kirjoituksiani lähes päivittäin, mutta ilmeisesti näin ei ole. Olen julkisestikin ottanut kantanut siihen, että tämä Fennovoima-investointi Pohjois-Suomeen tarvitaan. Henkilökohtaisesti, omasta mielestäni sitä ei tarvitse tuoda edes tänne eduskuntaan. Mikäli juridiikka ei sitä pakota, lupa on voimassa, mutta jos juridisesti se on tuotava, painetaan sitten vihreää nappia uudestaan.

Mitä tulee sitten tähän sähköverkkoon: Kyllä me hyväksyimme tässä eduskunnassa uuden sähkömarkkinalain. Kun täällä on tullut esille se, että se on varma ja hyvä tuotto — niin kuin ministeri Haavistokin sanoo, että tasainen tuotto — niin kyllä se on niin, että joillain sähköyhtiöillä se näin on ja toisilla ei. Tämä on niin eriarvoistava tämä sähkömarkkinalaki, koska se on säännelty markkina, mutta taas toisaalta pakottaa tekemään investointeja, pakottaa kaapeloimaan — käytännössä pakottaa kaapeloimaan — sähköverkkoa maahan, joissain sähköyhtiöissä (Puhemies koputtaa) isoja alueita, ja tämä on myöskin Fortumin ongelma. Kysynkin ministeriltä: aikooko valtio säilyttää omistuksensa kyseisessä yhtiössä?

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Edustaja Turusen kysymykseen: ei ole mitään suunnitelmia tämän omistuksen muuttamiseksi. Vielä itse tähän sähköverkon luonteeseen, nythän puhutaan tästä alemman asteisesta sähköverkosta: Meillähän on intressi se, että sitä pidetään kunnossa, meillä on tietysti intressinä se, että sähkönjakelu on kuluttajien kannalta kohtuuhintainen, meillä on myöskin intressi siitä, että kriisiaikana kaikki toimenpiteet toimivat. Täytyy tietysti sähköverkosta sanoa se, että sitä ei kukaan vie mennessään, että se kyllä pysyy täällä Suomessa, että se ei ole sellainen tuote, jonka joku ulkomaalainen omistaja rullaisi ja veisi mukanaan. Se hyvä puoli siinä on, kun näitä vaihtoehtoja mietitään. Mutta minusta on tärkeää, että nämä perusedellytykset tulevaisuudessakin sähköverkon osalta täyttyvät.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.