Täysistunnon pöytäkirja 114/2004 vp

PTK 114/2004 vp

114. KESKIVIIKKONA 27. LOKAKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

 

Antti Kaikkonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että opintotuen asumislisän vuokrakattoa nostettaisiin nykyisestä 214 eurosta 252 euroon kuukaudessa.

Nykyinen tilanne on se, että opintotukea maksetaan Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä päätoimisia opintoja, jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotukena myönnetään opintorahaa, asumislisää sekä opintolainan valtiontakaus. Asumislisään on oikeutettu opiskelija, joka asuu vuokra- tai asumisoikeusasunnossa. Opintotuen asumislisän määrästä säädetään opintotukilain 14 a §:ssä. Asumislisän määrä on 80 prosenttia kuukausivuokrasta, käyttövastikkeesta taikka niihin rinnastettavista vuokrasopimuksen tai asumisoikeussopimuksen mukaisista kiinteän suuruisista kuukausittaisista asumismenoista.

Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 214,44 euron ylittävältä osalta. Opiskelijan osuus asumismenoista saadaan jakamalla koko asunnon asumismenot asukkaiden lukumäärällä, jollei erityisistä syistä hyväksytä muuta jakoperustetta. Jos opiskelija asuu vanhemmaltaan vuokraamassaan tai vanhempansa omistamassa asunnossa, asumislisän määrä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa. Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevan oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisän määrä on 58,87 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä puolestaan on 180,80 euroa kuukaudessa.

Arvoisa puhemies! Asumislisää saavien opiskelijoiden keskimääräinen vuokra Kelan opintoetuustilaston 2002—2003 mukaan oli 253 euroa kuukaudessa. Asumiskustannukset ovat yli 70 prosentilla opiskelijoista korkeammat kuin asumislisän nykyinen vuokrakatto. Asunto on opiskelun perusedellytyksiä, minkä vuoksi jokaisen opiskelijan on sellainen hankittava tai vuokrattava. Korkean vuokratason vuoksi opiskelijoiden on yleensä turvauduttava työntekoon, jotta he kykenisivät maksamaan korkeat vuokransa, ellei sitten mesenaatteina ole äveriäitä ja anteliaita vanhempia. Tämä ehdotettu 252 euron uusi katto on sama, mitä asiaa taannoin tutkinut selvitysmies Eero Kurri on esittänyt. Saman esityksen saa muuten myös opiskelijajärjestöiltä, jos heiltä kysyy, mitä kohtaa opintotuessa he parantaisivat, jos pitäisi valita vain yksi kohde.

Opintotuen asumislisän vuokrakaton nosto menisi taatusti tarpeeseen. Opintotukeen ei ole vuosikausiin tehty todella merkittäviä parannuksia, vaikka elämiskustannukset ovat nousseet vuosi vuodelta. Korkeakouluopiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien kehityssuunta on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut huolestuttava ja väärä. Opintotuen opintorahaa ja asumislisää ei ole korotettu, vaikka esimerkiksi asumislisää saavien opiskelijoiden asumisen kustannukset ovat nousseet yli 70 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nykyinen hyvä hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut kehittämään opiskelijoiden opintososiaalista asemaa. Opintolainan kehittäminen on toki parempi kuin ei mitään, mutta ei kyllä kovin paljon parempi. Opintotuen asumislisän vuokrakaton korottaminen aloitteessa esitetyllä tavalla olisi jo jotakin. Vuokrakaton korottaminen tukisi myös tavoitteita opiskelijoiden valmistumisajan nopeuttamiseksi. Tähän tavoitteeseen pitääkin pyrkiä kepin lisäksi myös porkkanalla. Toistaiseksi opiskelijoille on lähinnä heiluteltu keppiä, mutta porkkanoita ei ole näkynyt.

Arvoisa puhemies! Aiheeseen liittyy myös talousarvioaloitteita. Tietääkseni tästä samasta aiheesta on parikin saman sisältöistä talousarvioaloitetta. Toisessa on enimmäkseen hallituspuolueitten edustajien nimiä, toisessa opposition. Viime vuosina hallitukset eivät ole väristä riippumatta kyenneet ongelmaa korjaamaan. Siksi eduskunnan olisi korkea aika laittaa asia kuntoon. Jotta asiassa päästään eteenpäin, on välttämätöntä, että hallituspuolueiden asiasta vastaavat neuvottelijat pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen. Arvoisa puhemies, tämän yhteisymmärryksen saavuttamiseksi vetoan tässäkin yhteydessä voimakkaasti.

Hanna-Leena Hemming  /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kaikkonen on tehnyt erinomaisen lakialoitteen, ja myöskin siihen liittyvät talousarvioaloitteet ovat aivan erinomaisia. Niin kauan kuin opiskelijalla ei ole mahdollisuutta maksaa asuntokulujansa, hänen on todellakin pakko lähteä töihin. On minusta järjetöntä ja suorastaan opiskelijoiden pettämistä lähteä lyhentämään väkisin opiskeluaikoja, pakottaa opiskelijat entistä nopeampaan valmistumiseen tilanteessa, jossa se on taloudellisten realiteettien takia täysin mahdotonta. Niin kauan kuin, kuten täällä ed. Kaikkosen lakialoitteen perustelutekstissä sanotaan, yli 70 prosentilla opiskelijoista asumiskustannukset ovat korkeammat kuin asumislisän vuokrakatto, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä töihin, ja se puolestaan hidastaa vääjäämättä opintojen edistymistä. Ainoa keino saada nopeutettua opiskelijoiden valmistumista ja sitä kautta saada heidät koulutustaan vastaaviin työtehtäviin on nimenomaan se, että asumislisää korotetaan.

On hieman yllättävää, että tähän asiaan ei ole vastaava ministeri puuttunut siitä huolimatta, että oppositio ja nyt hallituspuolueenkin edustaja tätä on vaatimassa. Minusta on erittäin yllättävää myöskin, että tästä on sisällä kaksi talousarvioaloitetta, joista toinen on jopa pääosin hallituspuolueiden edustajien allekirjoittama. Ihmettelen, minkälaista politikointia tällainen on, että vaikutusmahdollisuudet hallituspuolueessakin rajoittuvat talousarvioaloitteen tekemiseen, että muita keinoja ei ole.

Kyse on kuitenkin siitä samanlaisesta mahdollisuudesta hyvään elämään, kuin meillä on esimerkiksi yksinhuoltajilla, ja siitä, minkälaiset edellytykset kullakin ihmisellä on selviytyä elämästään niin, että edellytykset ovat jollain lailla tasavertaiset muiden yhteiskunnan ihmisten kanssa. Mielestäni opiskelijoilla ei ole tätä.

Toinen räikeä esimerkki ovat yksinhuoltajat. Edellisessä lähetekeskustelukohdassa, jonka aikana en ollut läsnä, olinkin halunnut laajentaa tätä kotitalousvähennyksen ...

Ensimmäinen varapuhemies:

(koputtaa)

Nyt keskustellaan tästä opintotukilain muuttamisesta.

Puhuja:

Tiedän. Haluan vain muistuttaa, että kyse on nimenomaan ihmisten tasa-arvoisista mahdollisuuksista, ja nimenomaan tällainen vanhempien tulon huomioon ottaminen asumistuen kohdalla on mielestäni epätasa-arvoista, koska se, että vanhemmat opiskelijalla ovat hyvätuloisia, ei tarkoita suoraviivaisesti sitä, että nämä vanhemmat haluavat tai pystyvät yhä edelleenkin tukemaan opiskelijansa, opiskelevan nuorisonsa elämistä ja asumista. Tasa-arvon vuoksi on tämä asia korjattava, niin kuin moni muukin asia, joka tänäänkin keskustelussa olisi ehkä esiin noussut.

Antti Kaikkonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on ollut pitkään esillä, ja opiskelijajärjestöt ovat varsin yksituumaisesti sitä mieltä, että tämä on se kohta, mikä nimenomaan pitäisi korjata. Kuitenkin on niin, että edelliset hallitukset eivät tätä asiaa ole saaneet kuntoon, ei vielä nykyinenkään. Sen takia taitaa olla parasta, että eduskunta tämän asian korjaisi. Siksi halusinkin voimakkaasti vedota siihen, että hallituspuolueitten eduskuntaryhmät voisivat tässä tämän asian tänä syksynä viimeinkin sopia. Oppositiolta toivon rakentavaa otetta tässä tämän asian käsittelyssä tämän syksyn aikana.

Keskustelu päättyy.

​​​​