Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Esittelen varsin lyhyesti, mutta kuitenkin käyn läpi ydinkohdat tästä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnöstä koskien hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta. Kyse on direktiivin täytäntöönpanon oikaisemisesta ja siitä, että etninen syrjintä kielletään myös eräissä niistä tilanteista, joissa se tähän asti on ollut mahdollista.

Suomi on tätä asiaa käsitellyt varsin pitkään, ja nyt olemme siinä tilanteessa, että olimme ainoa EU-maa, joka ei ollut tätä direktiiviä laittanut tässä muodossa käytäntöön, ja edelleenkin teemme sen sillä tavalla, että laitamme samalla tavalla kuin Ruotsi, Puola, Liettua ja Norja eli rajaamme yksityisten henkilöiden väliset suhteet tämän soveltamisalan ulkopuolelle.

Tämän direktiivin tavoite on tietysti sinällään hyvä ja kannatettava eli se, että etninen tausta ei saa olla syynä minkäänlaiseen syrjintään. Tässä on kuitenkin yksi yksityiskohta, jota pitänee vähän tarkemmin seurata ja jonka vuoksi asia lähetettiin myös perustuslakivaliokuntaan, ja se liittyy asunnon vuokraustilanteeseen. Eli kun sijoitusasuntoa vuokrataan jatkossa niin, että se on yleisölle tarjolla julkisesti, niin silloin, kun sitä sitten täytetään ja valitaan joku vuokralainen asuntoon, perusteena ei saa olla tämän vuokraajan etninen alkuperä.

Toki kaikki muut valintakriteerit saavat edelleen olla samalla tavalla kuin tähänkin asti, kuten muun muassa vuokrattavan varallisuus ja vuokranmaksukyky ja muut sen tyyppiset asiat, mutta tämä etninen alkuperä -kohta tässä muuttuu. Koska tällä oli valiokunnan mielestä vaikutusta myöskin omaisuudensuojaan, niin tämä lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, joka, kuten on luettavissa tästä lausunnosta, kuitenkin totesi, että tässä tapauksessa omaisuudensuoja ei paina suhteessa tämän yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamiseen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​