Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kotitalousvähennys on hyväksi havaittu keino helpottaa kotitalouksien arkea. Kotitalousvähennys korotetaan ensi vuonna 3 000 euroon. Eri sovellusalojen sisäisestä käyttörajoituksesta luovutaan. Vähennystä laajennetaan tieto- ja viestintätekniikkaa koskeviin asennus-, kunnossapito- ja opastustöihin sekä hankkeisiin, joilla parannetaan energiatehokkuutta tai asennetaan ympäristöystävällinen lämmitystapa.

Kotitalousvähennyksellä on myös työllistävä vaikutus. Sillä tuodaan myös harmaan talouden toimijoita laillisen työn piiriin. Mitä enemmän vähennystä käytetään ja mitä suurempi vähennyksen määrä on, sitä enemmän voidaan luoda uusia työpaikkoja ja vähintäänkin ylläpitää nykyisiä.

Kotitalousvähennyksen uudistuksella on elvyttävä vaikutus. Miksi kotitalousvähennyksen sovellusalaa ei laajennettu kodintekniikan asennus-, korjaus- neuvonta- ja opastustöihin? Nykyään on valitettavasti usein niin, että erilaista viallista kodintekniikkaa menee kahden takuuvuoden jälkeen suoraan kaatopaikalle. Järkevämpää olisi korjata kallis kodinkone ja jatkaa sen käyttöaikaa, joka yleensä on noin 10 vuotta. Tämä olisi kestävän kehityksen mukaista.

Arvoisa puhemies! Monilla kansalaisilla on myös vaikeuksia oppia käyttämään uusinta kodintekniikkaa. Usein käytetään vain pientä osaa jonkin koneen tarjoamista mahdollisuuksista. Erityisesti iäkkäille ihmisille ja vanhuksille on vaikeata ymmärtää uusien kodinkoneiden toimintaa, jolloin opastus ja neuvonta ovat välttämättömiä jopa useamman kerran. On myös niin, että jokainen kodintekniikan uusi sukupolvi on entistä ympäristöystävällisempi, energiatehokkaampi ja enemmän energiaa säästävä, joten aikanaan on syytä vaihtaa, muttei hätiköiden.

Aloitteessani esitän kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentamista kodintekniikan asennus-, korjaus-, opastus- ja neuvontatöihin, joiden tarve kasvaa ei pelkästään edellä mainittujen syiden takia vaan myös siksi, että kodintekniikka on monimutkaistumassa ja siinä on yhä enemmän tietotekniikkaa. Aloitteessani esitän myös omavastuun poistamista. Ei ole mitään syytä omavastuuseen, koska kotitaloudet sijoittavat 3 000 euroa enemmän kotitalousvähennyksen sovellusalaa koskevien töiden kustannuksiin.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell epäilemättä tietää mistä puhuu pitkään itsekin kodintekniikka-alan yrittäjänä toimineena. On tietysti aika omituista, että kodintekniikkalaitteiden asennuksesta saa tehdä kotitalousvähennyksen silloin, kun se tapahtuu asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön yhteydessä, mutta ei silloin, kun pelkästään asennetaan uusi kone tai laite. Säännöstä laadittaessa lienee ajatuksena ollut se, että ei ole haluttu tällaisen laajemman kunnossapito- tai perusparannustyön yhteydessä vaatia erittelyä näistä asennustöistä, jotka kohdistuvat kodintekniikkaan, ja on annettu sitten sen sisältyä tähän kotitalousvähennykseen. Mutta mielestäni olisi perusteltua, kun samasta asiasta on kysymys, laajentaa tämä vähennysoikeus myöskin pelkän uuden koneen asentamiseen. Pidän ed. Laxellin tekemää aloitetta ihan hyvänä ja asianmukaisena.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan riippumatta tästä lakialoitteesta tämä asia tuli viime viikolla voimallisesti esille ihan muussa yhteydessä ja sitä selvitettiin verohallinnon virkamiesten kanssa. He totesivat, että tämän laatuinen laajennus ei ole muuten mahdollista kuin lainmuutoksella. Mutta he eivät haluaisi missään nimessä, että tulisi niin, että he joutuvat katsomaan asiaan niin kuin sisälle. Elikkä se on niin kuin paketti ja se olisi heidän kannaltaan helpompi. Minä olen samaa mieltä kuin ed. Kiviranta, että näin voitaisiin todella tehdä, mutta se todella vaatii ihan niin kuin tuoreeltaan tutkittuna tätä lainmuutosta, jos näin halutaan tehdä.

Keskustelu päättyi.

​​​​