Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n muuttamisesta

 

Jari Koskinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Syy tähän lakialoitteeseen tulee ihan tuolta elävästä elämästä. Hauhon kunnassa Alvettulan kylässä on vanha silta, joka tällä hetkellä on museosiltaluettelossa. Museosiltaluetteloa ollaan uudistamassa ja sieltä ollaan karsimassa tiettyjä siltoja pois, ja voi olla, että tämäkin silta poistuu sieltä luettelosta. Tämä on yksityistien varrella, ja tien pituus on alle yhden kilometrin, jolloin kyseinen yksityistie ja myöskin silta kunnostamisen kannalta joutuisivat tilanteeseen, että sinne ei ole mahdollisuutta saada valtionavustusta.

Jos taas ei ole missään museosiltaluettelossa, ei myöskään Museovirasto voi avustaa sillan kunnostamisessa eli tilanne on silloin yksityisen tiehoitokunnan kannalta kohtuuton: Ei voi saada valtiolta minkäänlaista apua sillan kunnossapitämiseen, ja kuitenkin siinä on asutusta ja silta toimii hyvin kevyen liikenteen väylänä muun muassa lapsille, jotka menevät uimaan kylän uimarannalle, joka on sen sillan kupeessa. Silta on siinä mielessä historiallinen, että vuoden 1918 tapahtumien aikana sillan kupeessa käytiin melko koviakin taisteluja.

Jos toimittaisiin sillä tavalla kuin lakialoitteessani esitän, poistettaisiin yksityistielaista tämä yhden kilometrin rajoite, ja sen jälkeen myös tämä tiehoitokunta voisi hakea avustusta yksityistierahoista ja tämä silta saataisiin pidettyä kunnossa.

Keskustelu päättyi.

​​​​