Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki ulosottokaaren 4 luvun 64 §:n muuttamisesta

 

Jari Koskinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä lakialoitteessa esitetään muutettavaksi vähän sitä, millä tavalla ulosottomiehet perivät ulosottoon määrättyjä velkoja. Tällä hetkellä esimerkiksi yksityiseltä velalliselta voidaan ottaa yksi kuudesosa nettopalkasta ulosmittaukseen. Elinkeinoa harjoittavalla luonnollisella henkilöllä elinkeinotulosta voidaan myös mitata yksi kuudesosa, mutta laskenta tapahtuu eri tavalla, eli siinä otetaan huomioon arvonlisäverollinen bruttotulo, jos yrittäjä myy jotain tai tuottaa jotain palvelua. Se ei ole ihan samalla viivalla toimimista. Tietysti arvonlisävero sinänsä on läpikulkuerä, ja minun mielestäni olisi ihan kohtuullista, että jos ulosmittausta toimitetaan, niin ensin siitä vähennettäisiin arvonlisävero pois ja sen jälkeen otettaisiin siitä se yksi kuudesosa.

Toki tällä hetkellä käytännössä ulosottomiesten on mahdollista poiketa hieman näistä säännöksistä ja katsoa, mikä on yrityksen tilanne, jotta tarpeettomasti ei yrityksiä ajettaisi konkurssiin ja yritystä voitaisiin pyörittää, että se joskus pääsisi jaloilleenkin, mutta ehkä tämä selkeyttäisi, jos arvonlisävero jätettäisiin huomioimatta ulosmittausta toimitettaessa, ja se ehkä helpottaisi myös ulosottomiesten töitä.

Keskustelu päättyi.