Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Työmatkaongelmien vaikutus karenssin asettamiseen

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Täällä viikolla puhuttiin jonkin verran reissuhommista. Mutta, arvoisa puhemies, julkisuudessa on aika ajoin ollut tietoja muun muassa siitä, miten vakuutusoikeus on tulkinnut kulkuvaikeuksien vaikuttamista 90 päivän karenssin asettamiseen. Eräässäkin tapauksessa henkilö oli joutunut jättämään määräaikaisen työnsä, joka oli ollut yötyötä, vuoro oli alkanut kello 22, sen johdosta, että henkilö oli autoton eikä julkista liikennettä ollut eikä kimppakyyti ollut mahdollista. Kysyisin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä:

Eikö esimerkiksi tällaisessa tilanteessa laki ole liian tiukka, kun tulkitaan, että henkilö on eronnut ilman pätevää syytä, siis ilman pätevää syytä, ja asetetaan sen perusteella 90 päivän karenssi, vaikka henkilöllä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta ottaa sitä työtä vastaan?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Nämä vaikeudet ovat todella olemassa, ja laissa on sikäli ongelma, että työssäkäyntialueet ovat aika suuria, julkista liikennettä ei ole ja nyt kuntien yhdistymisen kautta työssäkäyntialueet vieläkin laajenevat. Tällöin työttömän työnhakijan on vaikea ottaa vastaan työtä, ja hän saa siitä karenssin. Olemme nyt ministeriössä katsoneet näitä työssäkäyntialueita ja työssäkäyntimatkoja ja tulemme lähiaikoina muuttamaan niitä määräyksiä.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! On hyvä, että ministeri suhtautuu näin myönteisesti siihen. Toivoisin vaan, että kun näitä mahdollisia lievennyksiä harkitaan, silloin otettaisiin huomioon se, että erityisesti sellaisille työttömille, jotka ovat työhaluisia ja joille on tarjolla määräaikainen työ, lievennys annettaisiin eikä tulkittaisi tällä tavalla, että on karenssi heti niskassa. Sehän on työttömien kurjistamista nimenomaan.

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Tässä työvoimatoimistoilla on tietty harkinta sen suhteen, onko mahdollisuus järjestää kuljetuksia. Annetaan tietty aika järjestää siten, että työssäkäynti on mahdollista. Kuten sanoin, tulemme muuttamaan näitä määräyksiä siten, että liikennemahdollisuuksien tulee olla olemassa ja yhdistyneet kunnat eivät voi kokonaisuudessaan muodostaa työssäkäyntialuetta. Silloin etäisyydet usein ovat liian pitkät.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Tämä työssäkäyntialueiden laajentuminen on aiheuttanut monia ongelmia, kuten tässä esimerkkitapauksessa on käynyt: kun työttömällä työnhakijalla ei ollut varaa ostaa autoa ja tämän johdosta hän ei ole voinut ottaa tätä yötyötä vastaan ja kun julkista liikennettä ei ole, niin hänelle on määrätty 90 päivän karenssi elikkä pitkä karenssi.

Onko ministerillä sitten nopeasti toimenpiteitä, että tämä karenssi puretaan tämmöisissä tapauksissa, tai ostaako työministeri sitten auton tälle henkilölle, että hän voi käydä siellä työssä, kun hän on halukas tekemään työtä?

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Vakuutusoikeus on tehnyt päätöksen olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Siihen ei voi puuttua. Mutta olemme selvittäneet kysymyksiä viimeisten viiden kuukauden aikana ministeriössä, katsoneet, kuinka monella työttömällä on auto, miten julkinen liikenne toimii, ja tulemme nimenomaan muuttamaan työssäkäyntialueiden periaatteita juuri tämän takia.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ministerin vastaus ei kyllä tyydytä alkuunkaan, nimittäin eihän pidä paikkaansa se, jotta työssäkäyntialue tässä on ongelma, vaan kysymys on siitä, jotta nythän työvoimatoimisto on tehnyt siinä väärän päätöksen. Työvoimatoimistonhan pitää katsoa, onko tosiaan mahdollisuudet päästä sinne työpaikalle. Tässä työelämävaliokunta kyllä otti aikanaan tiukan kannan siinä, jotta nimenomaan tällainen asia pitää ottaa huomioon. Tässä tapauksessahan työvoimatoimisto on tehnyt väärin. Nyt vielä lisäksi, kun olette lopettamassa työvoimatoimikuntia, niin ihmettelen, mitä tapahtuu sitten ensi vuoden puolella, kun se viimeinenkin asiantuntijuus loppuu toimistoista.

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! On aivan oikein, että työvoimatoimistoilla on tietty harkinnanvara ja he katsovat sitä, onko kulkumahdollisuuksia, ovatko ne järjestettävissä, ja tältä pohjalta pyrkivät tarjoamaan työtä siten, että kulkumahdollisuudet ovat järjestettävissä. Tässä katsomme, kuten sanoin, tilannetta uudestaan ja tuomme muutosesityksiä.

Työllisyyden edistämistoimikunnat, työvoimatoimikunnat, jotka toimivat työvoimatoimistojen yhteydessä, ovat saaneet uusia tehtäviä. Niiden tehtävät liittyvät ennen kaikkea työllisyyden edistämiseen. Siellä seurataan myös näitä lausuntokäytäntöjä. Jos osoittautuu, että lausunnoissa on ongelmia niissä käytännöissä, niin siihen luonnollisesti puututaan.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​