Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristönsuojelun tason säilyttäminen

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ympäristönsuojelu ei toimi, tästä kertovat loka-autojen lastien purkamiset suoraan luontoon. Tuottavuusohjelmansa nimissä hallitus vähentää aluehallinnosta 625 työntekijää, näistä vajaan kolmanneksen ympäristöhallinnosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, niin kutsutut elyt, tulevat vastaamaan ympäristökeskusten tehtävistä työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Ympäristöhallinnon lupa- ja valvontatehtävät siirretään aluevirastoihin, niin kutsuttuihin alluihin, joita ohjaa valtiovarainministeriö. Ympäristökeskukset menettävät siis itsenäisyyttään ja määrä vähenee. Ympäristö- ja luonnonsuojelulupakäytännöissä lyhyen aikavälin taloudelliset intressit saattavat painaa entistä enemmän. Arvoisa ympäristöministeri, kysynkin:

Säilyykö ympäristöhallinnon ja ympäristölupamenettelyn riippumattomuus hallinnonuudistuksessa ja pystymmekö säilyttämään edes nykyisen luonnon- ja ympäristönsuojelun tason aluehallinnon uudistuksen ja tuottavuusohjelman leikkausten jälkeen?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Lupajärjestelmähän sinänsä kuuluu siis tämän uuden allun alaisuuteen, ja uskon, että tämän lupajärjestelmän riippumattomuus voidaan kyllä tässä turvata. Muu ympäristöpolitiikka jää sitten tänne elyyn tai ellyyn, siis elinkeino- ja ympäristökeskusten piiriin.

Toisin kuin mainitsitte, että se toimii TEMin ohjauksessa, niin kyllä substanssiministeriön vahva tulosohjaus sinne säilyy. Minusta ei lähtökohtaisesti ole huono asia, jos aluetasolla varhaisemmassa vaiheessa, kun suunnitellaan elinkeinopolitiikkaa, otetaan ympäristönäkökulmat huomioon, ja toisinpäin, ei ole lähtökohtaisesti huono asia, jos ympäristöpolitiikassa otetaan elinkeinonäkökulmiakin huomioon. Kyllä tässä yhteenliittymässä on myös positiivisia elementtejä olemassa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Hallintouudistuksessa puhutaan strategisesta ohjauksesta. Mutta lisäkysymykseni kuuluu:

Ympäristöhallinto ja ympäristökeskukset ovat joillekin viholliskuvia. Alueellista ympäristöhallintoa syyllistetään sen noudattaessa Suomen lakia ja sitoumuksiamme sekä kansainvälisiä velvoitteita. On havaittavissa poliittista harrastusta vähentää ympäristöhallinnon riippumattomuutta sovittamalla sen ylle teollisuuden ja elinkeinoelämän etujen päällystakkia. Saman suuntaista on hallituksen piirissä aloitteellisuus muuttaa ympäristöministeriö osaksi toiveissa elävää luonnonvarainministeriötä. Tätä harrastetaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriössä. Kysynkin, arvoisa ministeri Lehtomäki:

Totesitte vaalikauden alussa, ettei mallia sovelleta tällä vaalikaudella. Onko riippumaton ympäristöministeriö mielestänne tarpeellinen myös tämän vaalikauden jälkeen?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Kyllä on tarpeellinen. Meillä on kyllä lisääntyvässä määrin yhteistyötä MMM:n kanssa, ja niin pitää ollakin, mutta näillä on kuitenkin selvästi omat profiilit ja uskon, että pitkällä aikajuoksulla on myöskin.

Kun mainitsitte, että joillekin on suorastaan viholliskuva tämä ympäristöhallinto, niin kehotan kyllä niitä tahoja tutustumaan siihen paremmin, että tämmöiset vihollisuudet pääsisivät kaikkoamaan.

Meillähän on olennaista se, että ihmiset toteuttavat ympäristöpolitiikkaa, koska yli 75 prosenttia ympäristöhallinnon toimintamenoista on nimenomaan palkkakuluja. Sen takia olen pitänyt tiukasti kiinni tässä uudistuksessa siitä, että meillä substanssiministeriönä pitää olla mahdollisuus edelleen ohjata sitä, kuinka paljon meillä on väkeä missäkin. Mutta toistan vielä sen, että ei laaja-alainen katsantokanta ja hallinnonalojen välinen lisääntyvä yhteistyö lähtökohtaisesti ole huono asia, vaan se on hyvä asia.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​