Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Huumepoliisia koskevan esitutkinnan kritiikki

Juha Hakola /kok:

Arvoisa herra puhemies! Valtionsyyttäjä Koivisto ilmoitti eilen tiedotusvälineille saaneensa valmiiksi Helsingin huumepoliisia koskevan esitutkinnan. Tuo esitutkinta kesti lähes päivälleen yhden vuoden.

Tasapuolisuus- eli objektiivisuusperiaate on eräänlainen esitutkinnan kultainen sääntö. Tämän asian esitutkinnan kuluessa on julkisuudessa esitetty viimeksi tänä aamuna Helsingin Sanomissa arvioita esitutkinnan asenteellisuudesta ja siitä, ettei se ole ollut tasapuolista. Myös ennen asian esitutkintaa tehtyä niin sanottua laillisuusvalvontaa kohtaan on esitetty kritiikkiä. Nyt kun esitutkinta on saatu päätökseen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan, lienee paikallaan selvittää koko prosessin kulku, se, ovatko tutkinta ja sen esiselvitykset olleet esitutkintalain periaatteen mukaisia.

Arvoisa herra puhemies! Olisin kysynyt tämän sekä ministeri Holmlundilta että Braxilta, mutta kun Holmlund ei ole paikalla, kysyn ministeri Braxilta, mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä näiden esitettyjen väitteiden selvittämiseksi.

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Oikeusvaltiossa ei keskeneräisiin prosesseihin oikeusministeri eikä valtioneuvoston jäsenistä kukaan puutu. Kysyjä varmasti tietää, että näistä väitteistä on tehty myös kanteluita laillisuusvalvojalle ja oikeuskanslerille. Toisaalta sitten, kun itse prosessi on kesken, niin olen varma, että tunnette hyvin sen, että sitä ei kuulu häiritä vallan kolmijako-opin vastaisesti toimeenpanovallan taholta. Meillä laillisuusvalvonta toimii omia teitään omina aikoinaan, ja silloin kun prosessi on tässä vaiheessa, niin on totta vie päivänselvää, että ministeri ei puutu siihen.

Sen sijaan, kun me katsomme yleisesti syyttäjien käsittelyaikoja ja esitutkinnan kestoja, niin siltä osin sekä ministeri Holmlund että minä olemme ryhtyneet toimenpiteisiin varsinkin sellaisen nykyistä paremman seurantajärjestelmän saamiseen, jossa rikostutkintojen seuranta aloitetaan heti siitä päivästä, kun rikos on tullut poliisin tietoon, ja jatketaan aina siihen asti, kun lainvoimainen tuomio on käytössä. Siihen järjestelmään tulee hälytys huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään, jos näyttää siltä, että prosessit pitkittyvät liikaa. Mutta yksittäisiin tapauksiin ei kyllä oikeusvaltiossa puututa ennen kuin ne on lainvoimaisesti päätetty.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​