Täysistunnon pöytäkirja 114/2008 vp

PTK 114/2008 vp

114. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2008 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Vapon toiminnan järkevyys kansantalouden kannalta

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä kysymys on ollut minulla jo kaksi ja puoli kuukautta laatikossa. Nyt se ei ole enää kaikilta osin niin ajankohtainen kuin se oli silloin aloittaessa, mutta on ajankohtainen edelleenkin, ja tällä hetkellä sattuvat olemaan onneksi kaikki tämän alueen vastuuministerit paikalla: on energiaministeri Pekkarinen, on omistajaohjausministeri Häkämies ja on huoltovarmuusministeri Cronberg.

Mitä järkeä on semmoisessa hommassa, että valtion omistama yhtiö Vapo rahtaa maahan turvetta Baltiasta, Valko-Venäjältä ja kuivaa sillä jo valmiiksi polttokelpoista energiaa, sahajauhoa, pelletöi ne sahajauhot ja myy ne Ruotsiin? Mitä kansantaloudellista järkeä on tällaisessa hommassa?

Puhemies:

Ministeri kuka? (Naurua) — Ministeri Pekkarinen.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Korkeasta iästäni johtuen kysymyksessä oli muutama kohta, joita nyt en ihan tarkkaan kuullut, miten se ketju oikein meni. Mutta aivan lyhyesti sanottuna: Taakse jäänyt vuosi sattuu nyt olemaan turvetuotannon kannalta sellainen, että Vapo ei kyennyt hankkimaan niin paljon turvetta energiatarpeisiin kuin se Suomessa tarvitsee. Tästä syystä tänne tuodaan ulkomailta erilaisia energiavaihtoehtoja ja niitä käytetään täällä.

Mitä taas pellettituotantoon tulee, siinähän raaka-aine on toisenlainen. Siinä on erilaiset puupohjaiset raaka-aineet. Vapo tekee sillä bisnestä, ja jos ulkomailla maksetaan enemmän siitä tuotteesta, mitä se pelletöi, totta kai se vie ulos. Meillähän on nyt tarkoitus se, että me nimenomaan näitten pellettien kysyntää Suomessa parannamme näitten erilaisten tukijärjestelmien avulla, mitkä muun muassa äsken keskustelussa olivat esillä.

Pekka Vilkuna /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vapo on perustettu aikoinaan huoltovarmuussyistä. Missä vaiheessa tämä huoltovarmuusvelvoite Vapolta on poistettu, koska saamieni tietojen mukaan Vapo on polttanut keltään lupaa kysymättä huoltovarmuuden piiriin kuuluvat turvevarastot?

Puhemies:

Ministeri ... (Naurua) — Cronberg.

Työministeri Tarja Cronberg

Arvoisa puhemies! Kysymyksen ensimmäinen osa, joka koski Baltiaa ja pellettien myyntiä, ei kuulu huoltovarmuuteen. Turve on huoltovarmuusvarastoissa, ja Vapo on niitä täyttänyt. Tällä hetkellä ongelma on ratkaistu.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Me noudatamme täällä järjestystä, joka kuuluu meidän keskinäiseen työnjakoomme.

Mitä vielä tulee Vapon turvetuotantoon, meillä on käytössä menettely, jossa itse asiassa valtio maksaa siitä suorastaan ylimääräistä esimerkiksi Vapolle ja kenelle tahansa turvetuottajalle, että nämä tuottavat tällaisiin varastoihin turvetta, ja ne ovat sitä noudattaneetkin. Minun tiedossani on, että näissä oloissa, missä nyt sitten Vapokin on, kun se ei ole saanut kotimaista riittävästi täällä olevaan kysyntään, se on ehkä vähän tulouttanut näitä varastoja, vähän enemmän kuin normaalioloissa. Minä en tiedä, onko se rikkonut olemassa olevia säännöksiä. Ymmärtääkseni ei. Kuvittelen, että Huoltovarmuuskeskus käy heti kimppuun, jos se olemassa olevia säädöksiä suorastaan menee rikkomaan. En usko, että näin olisi tehnyt.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Toivoisin nyt, että ne, jotka eivät aio jäädä täysistuntoa jatkamaan, poistuisivat sitten tyylikkään ripeästi salista, jotta seuraava puhuja pääsee asiaan.

​​​​