Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tein tämän aloitteen sen takia, että kuolinpesän edustaja otti yhteyttä ja kysyi, miksi kuolinpesä ei voi käyttää kotitalousverovähennystä kiinteistön ja asuinhuoneiston hoitoa varten. Tässä aloitteessa ei tietenkään ole kysymys siitä, että se menisi pääluvun mukaan, vaan tämä vähennys menisi kuolinpesäkohtaisesti. Tämä siksi, että kiinteistöt ja huoneistot voitaisiin pitää asianmukaisessa kunnossa. Useinhan näissä tilanteissa kiinteistöjen ja asuntojen hoito saattaa olla hyvinkin ongelmallista. Henkilökohtaisesti katson, että kotitalousverovähennysoikeus on ensisijaisesti kotitaloustyöhön ja hoivatyöhön tarkoitettu vähennysoikeus, mutta koska se nyt on laajennettu myös koskemaan remonttityötä, niin katsoin, että vien asiaa omalta osaltani eteenpäin. Sehän on kansanedustajan tehtävä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Mielestäni ed. Nurmi on kiinnittänyt huomiota olennaiseen epäkohtaan, joka tällä hetkellä on puutos lainsäädännössä. Jos kuolinpesä liitetään kotitalousvähennyksen pariin, niin silloin autetaan usein juuri leskiä, jotka ylläpitävät taloutta, jota omistavat sitten usein lapsetkin perillisinä, ja minusta tämä on aivan huomionarvoinen näkökohta, että ed. Nurmi on tehnyt tästä aloitteen. Toivon myönteistä jatkokäsittelyä.

Keskustelu päättyy.