Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessa esitetään, että eläkettä kertyisi sille vanhemmalle, joka jää hoitamaan lasta, aina siihen asti kunnes lapsi on seitsemänvuotias, tai jos on useampia lapsia, kunnes nuorin lapsista on seitsemänvuotias. Mutta päätarkoitus tällä lakialoitteella on, että siis siihen asti, kunnes lapsi menee kouluun, vanhemmalla on mahdollisuus jäädä hoitamaan lasta kotiin ja saada siitä sitten eläkekertymää. Tämä antaisi vaihtoehdon vanhemmille hoitaa lasta kotona. Nykyisinhän yhä myöhemmin saadaan lapsia. Muistaakseni ensisynnyttäjien keski-ikä on 28 vuotta, ja se siirtyy yhä myöhemmäksi. Monet vanhemmat haluaisivat olla sitten kotona ja seurata lapsensa kehittymistä rauhallisemmassa elämänjaksossa.

Toisaalta, arvoisa puhemies, mikäli sitten myöhemmin, perheeseen tulee erotilanne, niin siinä tapauksessa sitten sille henkilölle, joka on pitempään ollut kotona, kuitenkin kertyisi eläkettä tästä ajasta, jolloin hän on kuitenkin tehnyt työtä — onhan lasten hoitaminen eräs vaikeimmista töistä, mitä maailmasta löytyy. Se olisi myös yksi joustomahdollisuus lastenhoidossa. Nyt näemme, kuinka kunnilla on vaikeuksia järjestää palveluita, meillä on tämä puitelaki käsittelyssä tähän liittyen. Tietenkin on yksityistä perhepäivähoitoa ja muita vaihtoehtoja lastenhoitoon, mutta tämä olisi yksi lisäjoustomahdollisuus lastenhoitoon. Tällä hetkellä jo kertyy lapsen hoitamisesta eläkettä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää siis kolme vuotta, siihen asti kertyy lasta hoitavalle vanhemmalle eläkettä. Tämä on nyt tullut uuden eläkelainsäädännön mukaan voimaan, ja katson, että tällä ajatuksella on kehitysmahdollisuuksia. Toivon lakialoitteelle myönteistä jatkokäsittelyä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Nurmi on aloitteessa huomioinut sen, että on erilaisia odotuksia ja toiveita perheillä lastenhoidon järjestelyn suhteen. Tässä tulisi olla vaihtoehtoja valittavana, jotka ovat mielekkäitä ja kannustavia, ja tässä on yksi huomionarvoinen näkökohta. Kaikkein kalleinta se on, kun joudutaan hoitamaan lapsia ylläpidetyissä laitoksissa. Kotihoidon edistäminen myös tällä aloitteen tarkoittamalla tavalla on yksi vaihtoehto, ja toivon aloitteelle myönteistä valiokuntakäsittelyä.

Keskustelu päättyy.