Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite käsittelee kotiin palkatun henkilön palkkaukseen liittyvien menojen verovähennysoikeutta kokonaisuudessaan. Katson, että Suomessa on kuitenkin Euroopan sisällä vertailtuna vähän palveluammatteja ja niitä voitaisiin lisätä Suomessa, ja sillä tavalla saataisiin uusia työpaikkoja. Me saisimme harmaata taloutta sosiaaliturvan piiriin, ja taas sosiaaliturva takaa tietenkin työntekijöille terveydenhoidon ja eläkkeen kertymisen.

Katson, että tämä toimenpide, josta aloitteen olen siis tehnyt, tuo myös uusia yrityksiä esimerkiksi siivous- ja hoiva-alalle. Nämä puolestaan työllistävät ihmisiä, ja kotitaloudet saavat apua työntäyteiseen arkeensa. Lisäksi, mikäli tällainen kotitalousvähennysmahdollisuus laajennetaan, kynnys ottaa apua kotiin edelleen madaltuu.

Kotitalousvähennystä on pääsääntöisesti käytetty remontti-, piha- ja puutarhatöihin, mutta seuraavaksi tulevatkin jo hoiva- ja lastenhoitotyöt sekä siivoustyöt ja muut palvelut. Arviolta noin 200 000 henkilöä käyttää näitä palveluita, ja näistä palveluista on syntynyt noin 5 000 työpaikkaa. Uskon, että nyt kun kunnat taistelevat talousvaikeuksien kanssa, tarve näihin tällaisiin hoivatyömahdollisuuksiin tulee kasvamaan. Tämä malli, kotitalousverovähennys, on laajentunut Suomessa, ja näyttää siltä, että se kelpaa nyt myös Ruotsiin malliksi. Toivon, että kotitalousverovähennysoikeus laajenee koskemaan kotiin palkatun henkilön palkkausta kokonaisuudessaan sivukuluineen.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Nurmi on tehnyt erittäin innovatiivisen ja kannatettavan aloitteen. Olen jo hyvin pitkään kannattanut näitä ajatuksia, paljon ennen eduskuntatyötäni, ja katson, että tällä tavalla autetaan perheitä elämäntilanteissa, joita aloitteen perusteluissa on tuotu esille, niin lapsiperheitä kuin myös ikäihmisiä hoitavia. Kotona olevat työpaikat ovat valmiina, niihin ei tarvita mitään perustamiskustannuksia. Työpaikka on valmis, riittää, kun käydään tekemään työtä. Osaavia ihmisiäkin onneksi vielä löytyy. Riittää, että he saavat käydä tekemään työtä, ja mikä parasta, aloitteen esittämällä tavalla he voivat saada kunnon palkkaa ja ennen kaikkea kunnon sosiaaliturvan. Tämä on hyvin järkevä ja kannatettava malli.

Asiantuntijat sanovat, että palvelutyöpaikkojen synnyttäminen on edellytys yhteiskunnan ja kansantalouden hyvinvoinnille. Tällä aloitteella edistetään juuri sitä. Toivon tälle myönteistä jatkokäsittelyä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Nurmen hyvin perustellusta aloitteesta olen aivan samaa mieltä ja kannatan sitä.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vielä sanoa näin, että uskon, että mitä laajempi tämä verovähennysoikeus on, niin sitä parempia työntekijöitä, siis sitä korkeammin koulutettuja ja sitä enemmän työhönsä sitoutuneita työntekijöitä, saamme alalle ja työllistymään. Tämä kotitalouksissa tehtävä siivous- ja hoivatyö on erittäin arvokasta työtä. En tietenkään väheksy näitä remontti- ja piha- ja puutarhatöitä laisinkaan, kun otamme huomioon, että väestömme ikääntyy ja varmasti sillä sektorilla myös tarve lisääntyy.

Lisäksi katson, että tämä on vaihe. Olen vuodesta 1995 vienyt tätä asiaa eteenpäin ja olen tyydytyksellä huomannut, että se on voittanut yhä enemmän sijaa eri puolueissa ja tosiaan yli valtakunnanrajojen. Toivon, että tätä mietitään hartaasti, koska sieltä saadaan harmaata taloutta verotuksen pariin ja sillä tavalla myös meidän työjärjestelmämme selkeytyy verrattuna siihen, että tehdään pimeästi töitä, puhumattakaan tosiaan siitä sosiaaliturvasta, joka silloin jää saamatta.

Keskustelu päättyy.