Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tein tämän aloitteen siksi, että allekirjoittanutta valistettiin epäkohdasta. Nyt kun arvonlisäverokokeilu saatetaan voimaan, mikä on erittäin hyvä asia, ja olen siitä todella tyytyväinen, haluan kiinnittää huomiota siihen, että kun parturi-kampaajat saavat nyt tämän alennetun arvonlisäverokannan mahdollisuuden työssään, niin ei ole huomioitu sitä, että on olemassa ammattiryhmä, kosmetologit, jotka tekevät samoja asioita kuin parturi-kampaajat ja saaneet siihen ihan saman koulutuksenkin, nämä koulutukset ovat siis päällekkäisiä: kosmetologit tekevät esimerkiksi pään hierontaa ja toimenpiteitä ripsiin ja kulmiin. Vain sen pohjalta, kumman koulutuksen on saanut, toinen ammattiryhmä saa osuuden tähän verovähennyskokeiluun ja sitten tämä toinen ammattiryhmä jää sen ulkopuolelle. Halusin tuoda tämän epäkohdan esille, että nähdään, että tämä direktiivikuuliaisuus on todella Suomessa voimassa.

Keskustelu päättyy.