Täysistunnon pöytäkirja 115/2006 vp

PTK 115/2006 vp

115. KESKIVIIKKONA 15. MARRASKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoitteeni on syntynyt epäkohdan pohjalta, jonka Äänekosken kihlakunnan avustava ulosottomies Martti Isoviita toi julkisuudessa esille. Hän toi esille sillä tavalla tämän, että suoraan ulosottokelpoiset perittävät on mahdollista ohjata asiamiehen elikkä perintätoimiston perittäviksi. Tämä on käytännössä lisännyt velallisen maksettavaa summaa, koska perintätoimistot eivät tee tätä työtä suinkaan ilmaiseksi, vaan aina tulee perintätoimiston perintäpalkkiot.

Usein on tilanne sitten sellainen, että velka tulee kuitenkin ulosottomiehen käsiin, kun perintätoimisto ei onnistu tehtävässään, ja se tulee huomattavasti suurempana kuin se alun perin on edes ollut. Joku poliklinikkakäynti, esimerkiksi 20 euroa, joka on suoraan ulosottokelpoinen, saattaa tämän perintätoimistoketjun jälkeen olla 80 euroa tai 100 euroa ja tulee sieltä sitten viimein ulosottomiehen perittäväksi. Näin ollen tuo pieni perittävä summa on moninkertaistunut.

Silloin jos on kysymys pienituloisesta ja vähävaraisesta ihmisestä, menettely ei ole tarkoituksenmukainen. Saattaisi olla paljon järkevämpää, että se, mikä on suoraan ulosottokelpoinen, olisi mennyt ulosottomiehen käsittelyyn ja ulosottomies olisi joko todennut varattomuuden tai olisi sitten löytänyt menettelyn, jolla tämä perittävä summa olisi voitu hoitaa ilman moninkertaista perittävää summaa.

Katson, että tällä lakialoitteella kiinnitän huomiota nimenomaan vähävaraisten ja pienituloisten ihmisten etuun, jotta velka, joka on jäänyt hoitamatta, ei tarpeettomasti moninkertaistuisi.

Keskustelu päättyy.