Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Tähän esitykseen hallitus on lähtenyt rikkidirektiivin kompensoimiseksi, mutta kovin ovat köykäisiä nämä toimenpiteet suhteessa siihen vahinkoon, mitä rikkidirektiivi Suomi Oy Ab:lle tekee. Tässä tilanteessa olisi tehtävä paljon enemmän, varsinkin kun ottaa huomioon tämän päällämme olevan laman.

Me teimme tähän asiaan vastalauseen, ja lyhykäisyydessään se on hyvin perusteltu jo senkin takia, että tulevat EU:sta tulevat määräykset tulevat poistamaan käytännössä tämän jääluokkaperusteisen porrastuksen. Siellä on nämä energiatehokkuusmääräykset, mitkä sen käytännössä poistavat, joten tämä sinänsä hyvä asia tulee poistumaan meiltä ennemmin tai myöhemmin ja sen takia se voidaan tehdä nyt hieman ennemmin. Eli koko väylämaksu tulee poistaa ja näin tukea suomalaisia yrityksiä.

Meillä on vastalauseessamme tähän lausumaehdotus, ja tämä on lausumaehdotuksena sen takia, että tämä vaatii hiukan syvempää valmistelua kuin valiokunnassa yhtäkkiä voidaan tehdä tai yksittäisen kansanedustajan lakialoitteena vaan hallituksen on se tehtävä. Tämä lausumaehdotus kuuluu näin, esitän: "Edellä olevan perusteella ehdotamme, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin väylämaksujen poistamiseksi" — käytännössä siis koko lain poistamiseksi ja kumoamiseksi.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Jalosen tekemää esitystä, ja niin kuin hän edellä selvitti, tämä oli valiokunnassa esillä ja toimme tämän vastalause-esityksen siellä. Niin kuin edellä hän kertoi, olemme viennistä riippuvaisia ja tämän rikkidirektiivin sivuvaikutukset ovat sitä luokkaa kuitenkin, että kun elämme tässä vaikeassa tilanteessa, niin kaikki kivet on käännettävä ja ylimääräiset rasitteet on kumottava, että meillä lähtisivät vienti ja asiat rullaamaan oikeaan suuntaan.

Keskustelu päättyi.