Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Äsken käsiteltiin väylämaksun poistamista, mikä on kohtalaisen pieni kompensaatio sille hintalapulle, mikä tällä rikkidirektiivillä on Suomelle aiheutettu.

Nyt tämä on käytännössä rikkidirektiivin kansallinen toimeenpano. Tämä on jo niin pitkällä, että kun useat hallitukset useissa eri tahoissa ovat tätä eteenpäin käytännössä vieneet, niin nyt ei kauheasti enää ole vaihtoehtoja, miten tätä Suomi Oy Ab:ta pidetään pystyssä ja autetaan tämän laman yli. Se on täysin tiedostettu asia, että kun tämä on tämän onnettoman ja todella kalliin rikkidirektiivin viimeinen vaihe eli kansallinen toimeenpano, niin tämän voimaansaattamattomuus voi aiheuttaa Suomelle hankaluuksia. Se voi tuoda jonkinasteista kinastelua ystävämme EU:n kanssa, mutta minä ja perussuomalaiset yleensäkään emme ole niin kauheasti tästä kaveristamme pitäneet. Jossain vaiheessa Suomen poliitikkojen on ruvettava ajamaan Suomen etua eikä EU:n etua. Valitettavasti tämä ei hirveän yleistä ole ollut muuta kuin populistisissa puheissa. Käytännön teot ovat jotain muuta.

Tämä on nyt semmoinen viimeinen hetki, kun tämän rikkidirektiivin vastustus voidaan toteenpanna ja auttaa edes hetkellisesti. Tämä antaa pikkasen lisäaikaa sille, että pääsemme tämän laman yli — pienen rähinän kautta, mutta tämä rähinä on oikeastaan aika tervetullutta. Suomen on aika näyttää EU:lle, että aivan kaikki ei käy.

Me teimme tähän asiaan vastalauseen. Hyvin lyhyesti: tässä esitetään perustellusti se, että tämä on hylättävä eli toimeenpanoa ei vielä tässä vaiheessa tehdä.

Arvoisa puhemies! Tiivistettynä: esitän, että hallituksen esitys hylätään.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Jalosen tekemää hylkäysehdotusta.

Jalonen kyllä selvitteli aika laajasti tätä, mutta toistan vielä, niin kuin hän toi edellä julki, että meidän vientiteollisuuteen tällä on erittäin negatiiviset vaikutukset, jopa 600 miljoonaa. Niin kuin jo edellisessä väylämaksuasiassa toin, niin nyt on kaikkia rasitteita pyrittävä vähentämään, että saamme viennin vetämään ja pyörät pyörimään tässä maassa.

Keskustelu päättyi.