Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

 

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Tuottavuuden, tuloksellisuuden parantaminen on tärkeä tavoite kaikessa julkisessa hallinnossa, myös julkisella palvelusektorilla. Kauppa- ja yritysrekisterihallinnon viranomaispalveluja tarjotaan tänään asiakkaille hyvinkin lähellä, muun muassa maistraateissa, ely-keskuksissa ja verotoimistoissa. Meneillään on palvelujen sähköistäminen entistä pidemmälle. Se tuo lisää tehokkuutta ja lisää järjestelmän tehokkuutta. Tässä yhteydessä kuitenkin hallitus esittää, että palvelut keskitettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Talousvaliokunnassa asiantuntijakuulemisen yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi, että tällaisen ratkaisun resursseja säästävä ja tuottavuutta parantava vaikutus jää varsin pieneksi.

Teenkin tässä vastalauseen mukaisen lakiehdotusten hylkäysesityksen.

Eeva-Maria  Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan Pirttilahden tekemää esitystä kokonaisuudessaan.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Minä myös kannatan tätä edustaja Pirttilahden lakiehdotusten hylkäysesitystä. Tietysti tuottavuus on tärkeää, mutta asiakaspalvelu on vielä sitäkin tärkeämpää. Tämän esityksen hyötysaldo jäisi kovin vähäiseksi, jos sitä lainkaan olisi. On hyvä jatkaa nykyistä käytäntöä, jossa näitä Patentti- ja rekisterihallitukseen ohjautuvia hakemuksia voidaan jättää maistraatteihin ja ely-keskuksiin ja niitä voidaan vastaanottaa myöskin Verohallinnon toimipisteissä.

Keskustelu päättyi.