Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teijon kansallispuistosta

 

Esko  Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä on nyt tehty viitisen päivää surutyötä tuosta viime perjantain äänestyksestä, joka merkitsi sitä, että normaalia metsästystä ja riistanhoitoa ei sallita tulevassa Teijon kansallispuistossa. Nyt täytyy vain odottaa, että Metsähallitus parantaa tapansa ja hoitaa asianmukaisesti tämän Teijon kansallispuiston metsästys- ja riistanhoitomahdollisuuden ja myös riittävän pitkällä tähtäyksellä, niin että liikenneturvallisuus voidaan taata ja vahingot minimoida. Tärkeää on myöskin, että alueella toimivat metsästysseurat voivat edelleen jatkaa toimintaansa.

Nuo hirvethän tietysti helposti keskittyvät tämmöisille kansallispuistoalueille, jollei metsästystä sallita. Sieltä ne sitten tulevat myöskin tielle, kun ne eivät ilmeisesti ihan tarkkaan tiedä tuon kansallispuiston rajoja, joten liikenneriskit kasvavat merkittävästi, ja siksi tämä asia on kyllä poikkeuksellisen tärkeä hoitaa, ja Metsähallituksen täytyy kantaa vastuunsa.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Tänään on mielestäni ilon päivä Varsinais-Suomessa, Salossa ja vielä tarkemmin sanottuna Teijossa. Laki Teijon kansallispuistosta on nyt viimeisessä, toisessa käsittelyssään. Olemme siis saamassa kansallispuistoverkkoomme 39. kansallispuiston. Viime viikolla tämä hallituksen lakiesitys Teijon kansallispuistosta oli todellakin ensimmäisessä käsittelyssä, ja perjantaina äänestimme pykälämuutoksista, jotka liittyivät metsästyksen laajempaan sallimiseen tulevassa kansallispuistossa kuin hallituksen esityksessä oli. Hallituksen esitys voitti tuon äänestyksen. Metsästys sallitaan tulevalla puistoalueella erityissäännöksellä 15.10.—31.12.

Niin kuin edustaja Kivirantakin täällä jo tänään totesi tässä keskustelussa, metsästyskysymyksiä myös puitiin laajasti meillä varsinkin paikallisissa medioissa. Mutta minä itse koen, että se, mikä tässä on kaikista tärkeintä, on se, että tämä hanke on edennyt tähän päivään, kun tänään ollaan tässä toisessa käsittelyssä. Tänään siis virallisesti seutumme saa oman kansallispuiston. Puiston kokonaisarvo meidän seudullemme on suuri. Sitä on odotettu, se on toivottu. Puiston eteen on tehty voimakkaasti töitä eri tahojen toimesta. Alueen ihmiset, kaupunki, maakuntaliitto ja eri päättäjät ovat olleet tosi tarmokkaasti tämän asian kanssa tekemisissä. Nyt sitten alueen kehittäminen, palveluiden edelleen parantaminen ja monipuolistaminen ovat kiinni seudun yrittäjistä ja Salon kaupungista.

Haluan vielä tässä toisessakin käsittelyssä kiittää kollegoita ja talon ja ministeriön virkamiehiä tästä päätöksestä. Me olemme nyt tilanteessa, jossa Teijon retkeilyalueesta tulee 39. kansallispuisto.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka muuten olen aikaisemmin tänään sanonut, että lisää suojelualueita ei enää tarvita, niin olen todella iloinen siitä, että Teijoon saatiin tämä kansallispuisto, sillä tällaisella alueella nämä ovat todella tervetulleita. Ennen kaikkea ne ovat tervetulleita sen takia, että tällä tavalla saadaan sinne alueelle nyt sitten hoito- ja käyttösuunnitelma ja selkeät yhteiset toimenpiteet, mitä aletaan sen alueen kehittämiseksi tekemään.

Me hävisimme tämän äänestyksen metsästystoiminnan vielä laajemmasta sallimisesta. No, kävi niin kuin kävi, mutta yhdessä kuitenkin tätä asiaa nyt viedään eteenpäin, ja kannatan tätä tehtyä hallituksen esitystä.

Keskustelu päättyi.