Täysistunnon pöytäkirja 115/2014 vp

PTK 115/2014 vp

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

 

Ville Vähämäki /ps:

Puhemies! Teen ihan lyhyesti tämän vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen.

Tässähän on kysymys siitä, että hallitus käy taas autoilijoitten lompakolla eli lisää autoilun kustannuksia 180 miljoonalla. Kysymyksessä on sellainen tilanne, että tässä on tehty aivan täysin fiskaalinen lainsäädäntö, millä vain halutaan valtion kassaan lisää pääomia. Tällä ei itse asiassa saavuteta edes sitä haluttua ohjausvaikutusta, koska itse asiassa tässähän tapahtuu siten, että suhteellisesti kaikista pienipäästöisimmillä autoilla autoilu kallistuu kaikista eniten.

Sitten haluan vielä tässä nostaa tämän näkökulman esille, tai itse asiassa viimeisimmät uutiset ovat antaneet meille semmoisen tiedon, että nämä autonvalmistajien päästömittaustulokset eivät olekaan itse asiassa mitenkään päteviä elikkä siellä autonvalmistajat tahallaan antavat liian hyviä tuloksia, jotta saisivat näitä uusia automallejaan kaupaksi, elikkä täällä on taas tämä toinen puoli tähän asiaan. Kaikkeen ei näköjään pidä luottaa tässäkään asiassa.

Mutta teen tämän vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhykäisyydessään myös omalta osaltani, eli perussuomalaiset eivät hyväksy tätä ajoneuvoveron korotusta, joten kannatan edustaja Vähämäen tekemää esitystä.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Täytyy sanoa, että kyllähän tämä liikenteen verotus on ihan rajatonta ilmeisesti. Tässä nyt korotetaan ajoneuvoveron perusveroa keskimäärin noin 60 eurolla vuodessa. Kun jo nyt tämä ajoneuvoveron tuotto sinänsä, joka on vain yksi näistä liikenteen veroista, on ollut viime vuonna 866 miljoonaa euroa, niin nyt sitten, kun tulisi 2016 alusta käytännössä tehoamaan tämä vero, taas odotetaan 180:tä miljoonaa euroa lisäystä, eli silloin jo oltaisiin tämänkin veron osalta pitkälti toista miljardia, 1 050 miljoonaa euroa. Kyllä tämä nyt pikkuhiljaa saisi näkyä jo tieverkoston kunnossakin parantavana asiana, vaikkei mitään korvamerkittyjä veroja olekaan.

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Jatkan siitä, mitä edustaja Kiviranta sanoi. Verotulot ovat tärkeitä, tarvitsemme verotuloja, mutta pakko sanoa näin lappilaisena auton käyttäjänä, kilometrien suurkuluttajana, että älyttömän kallistahan se kulkeminen on ja jossakinhan sen rajan ja tolkun pitäisi olla. Mutta nyt me emme ilmeisesti pysty kovin paljon näitä asioita rajoittamaan, elikkä tämän mukaan meidän täytyy ilmeisesti nyt mennä kuitenkin eteenpäin, vaikkei kivaa tuo maksaminen ole.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Autoilu on viime vuosina nähty pahana mörkönä, mitä pitää verottaa, verottaa, verottaa. Näitä veroja on sitten esimerkiksi ympäristöystävällisyyden nimissä kiristetty. Minun mielestäni, kun Suomessa ylipäätään auton omistaminen on lähes välttämätöntä, joukkoliikennettä ei ole kuin oikeastaan pääkaupunkiseudulla ja semmoista, mikä korvaa sen auton, ja on pitkiä etäisyyksiä, lasten harrastuksia, työssäkäyntiä, pitäisi muuttaa koko ajattelu niin, että mitä hyötyä me saamme siitä, jos liikkuminen on mahdollisimman halpaa. Kenties liikkumisen halpuuden johdosta työssäkäyntialue olisi isompi, laajempi, kenties siitä saataisiin jotain hyötyä, ja näitä muita hyötyjä pitäisi nähdä isona kokonaisuutena. Jotain tarvitsee kuitenkin tehdä, että tämä Suomi Oy Ab pärjää paremmin.

Kun edustaja Vähämäki sanoi, että näitä päästötuloksiakin on mittailtu vähän niin kuin haja-asutusalueen jätevesiasetuksen CE-merkintöjä, niin kyllä tämä nyt vähän sukkelalta sitten kokonaisuudessaan tuntuu. Ajattelua pitäisi muuttaa.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Öljypohjaisia polttoaineita käyttävät autot ovat sekä maailmanlaajuisesti että myös Suomessa merkittävä haitallisten hiilidioksidipäästöjen lähde, ja jatkuvasti kasvava autokanta ylläpitää ja saattaa jopa lisätä näitä ongelmapäästöjä. Meillä lainsäätäjillä olisikin tärkeistä ympäristösyistä täydet perusteet lähteä suosimaan sähköautoa, josta olen tehnyt aikoinaan lakialoitteen ja puhunutkin täällä useaan otteeseen. Yksi lainsäädännön tarjoama keino olisi verolainsäädännön uudistaminen sillä tavalla, että säätämällä vaikkapa sähköautoa koskevat auto- ja autoiluverot mahdollisimman alhaisiksi tai jopa nollatasoon, niin kuin muun muassa Norjassa on tehty, voidaan tehdä sähköautosta tavallisille kansalaisille ja monelle yritykselle kiinnostava vaihtoehto.

Meidän täytyy tulevaisuudessa etsiä näitä erilaisia porkkanoita ja keinoja. Sähköautoiluun liittyvät myös muun muassa erilaiset oikeudet liikenteessä, vaikkapa oikeus ajaa bussikaistaa ja parkkeerata ilmaiseksi. Tällaisiakin etuja sähköautoilulle on myönnetty. Yhtenä esimerkkinä, hyvänä maana voidaan mainita myös Viro, jossa valtio tukee vahvasti sähköautojen ostajia, maksimissaan jopa 18 000 euron avustuksella. Elikkä kyllä tätä veroporkkanaa tulisi meillä Suomessakin ruveta miettimään.

Sitten tietysti sanotaan, että sähköauto on tällä hetkellä kallis ja akkuteknologiakaan ei ole vielä kehittynyt. Totta kai on hintaa, mutta akkuteknologia kehittyy päivä päivältä paremmaksi, ja siellä on kyllä se tulevaisuus. Ja varsinkin kaupunkiajossa ja lyhyessä ajossa, otetaan tämmöinen asiointi-, työpaikka-ajo ja postiajo, meidän täytyy lähteä näihin talkoisiin yhdessä, ja verotuksen keinoilla se voisi olla mahdollista.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan myös edustaja Vähämäen tekemää hylkäysvastalause-esitystä.

Se on aivan totta, mitä täällä edustajakollegat ovat edellä puhuneet. Suomi on kyllä himoverottaja nimenomaan autoilun suhteen, ja kun mietitään tässä, niin taas ollaan yksityisautoilua rankaisemassa. Tämä on myös pitkälti sitä, niin kuin edustaja Jalonen puhui, että asutuskeskuksissa julkinen liikenne toimii erittäin hyvin, mutta sitten haja-asutusalueilla, missä julkinen liikenne on huonoa, on yksityisauto välttämätön. Tässä ollaan vain entistä enemmän taas sitä keskittävää politiikkaa hallituksen taholta lisäämässä, ja sillä tavalla tämä hylkäysehdotus on aivan perusteltu näissä asioissa.

Hanna  Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Osaltani myös kannatan tässä edustajakollega Vähämäen tekemää esitystä ja haluaisin myös osaltani nostaa tätä Lapin tilannetta hiukan vielä tässä esiin.

Lappihan on tällainen pitkien etäisyyksien alue, ja siellä oma auto on käytännössä välttämättömyys. Joissain perheissä tarvitaan kaksikin tai jopa useampikin auto, jotta voidaan ylipäätään siellä liikkua paikasta toiseen. Joukkoliikenne ei siellä meillä ole mitenkään tämmöinen realistinen vaihtoehto. Sieltä toistuvasti näitä julkisen liikenteen vuoroja lakkautetaan ja joukkoliikenteen tukemiseen tarkoitettuja määrärahoja vähennetään. Muistaakseni, taisiko olla, 300 000 euroa on se säästö, mitä nyt ensi vuodelle tähän tukemiseen on kaavailtu. Kuitenkin autoa tarvitaan töissä käymiseen ja lasten harrastuksiin viemiseen ja ihan tämmöiseen normaaliin elämiseen, kaupassakäyntiin ja asioiden hoitamiseen. Täytyy sanoa, että kyllä koen, että tämäkin esitys kurittaa kaikista pahiten juuri näitä syrjäseutujen asukkaita ja vielä vallatikin pienituloisia ihmisiä siellä.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Vielä kun äsken jäi kannattamatta edustaja Ville Vähämäen esitystä, niin teen sen nyt tässä ja totean vielä ihan samalla tavalla kuin täällä muutkin puolueemme edustajat, että kyllä se tuntuu kohtuuttomalta, että autoilija on se, joka laskun maksaa. Sitten toisaalta voimme miettiä, onko meidän tiestömme kunnossa sillä tavalla kuin kuuluisi. Kyllä sitä rahaa, mikä sieltä autoilusta tulee, pitäisi myös kohdistaa sitten sinne, mistä se raha tulee. Se tuntuu autoilijalle liki rangaistukselta ja varsinkin taajama-alueella asuville. Eivät siellä julkiset kulkuvälineet eikä julkinen liikenne toimi sillä tavalla, että sieltä pääsisi helposti liikenteeseen. Pakko on omistaa auto, ja se on päivä päivältä kalliimpaa täällä Suomessa.

Eeva-Maria  Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Jatkan puheenvuoroani tästä asiasta.

Elikkä ensinnäkin on tämä pohjoisessa tai syrjäseudulla liikkumisen kalleus. Älyttömiähän nämä meidän kustannukset näistä kaikista ovat. Olemme useampaan otteeseen miettineet tuolla Lapissa, että miten meidän kustannuksia pystyisi tässä pudottamaan. Onko olemassa mitään mahdollisuutta muokata verotusasteikkoja, että polttoaine olisi erihintaista verotuksellisesti? Voisiko autovero olla erilainen? No, vakuutusmaksut meillä ovat onneksi halvempia kuin Helsingissä, mutta se on ihan tilastollisista syistä. Tässä kohdassa emme ole tekemässä tähän muutosesitystä, mutta toivoisin, että muuten voitaisiin ottaa laajemmin esille se, miten sitä kulkemista muualla voisi sitten kohtuuhinnallistaa.

Tosin tässä saa jatkuvasti kuulla, että mitä te olette sinne menneet, että sehän on ympäristölle haitallista tukemista, jos teidän toimintoja ja liikkumista aletaan tukea. Se on varmaan tämä yleinen ajattelumalli keskittämispolitiikasta ja kaikesta muusta, että annetaan näin meidän elämisen tulla entistä kalliimmaksi ja kalliimmaksi vain.

Elikkä toivon todellakin, että kokonaisuutta mietittäisiin, yritettäisiin löytää edes jotakin konstia, millä se meidän matkustaminen saataisiin edes kohtuuhintaiseksi, kun eivät ne meidän tietkään enää ole missään kovin hyvässä kunnossa.

Ville  Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Kyllä, täsmälleen kuten edustaja Maijala tuossa sanoi. Kyllähän meillä on se ongelma tuolla Pohjois-Suomessa ja Lapissa, että etäisyydet ovat pitkät. Kun siellä auto on pakko olla jokaisessa talossa, jossakin jopa useampikin, ja kun se polttoaineenkin hinta siellä tankilla on kalliimpi jostain syystä — kilpailua on tietenkin vähemmän — niin kyllä se autoilu tuolla Pohjois-Suomessa on hyvinkin kallista.

Palaisin vielä tähän Tekniikan Maailman testiin viitaten näihin hiilidioksidipäästöihin. Tekniikan Maailma on näköjään testannut kymmenen suosittua automallia, viisi bensiinikäyttöistä sekä viisi dieselkäyttöistä, ja kaikissa näissä hiilidioksidipäästöt ylittävät huomattavasti sen, mitä ne autonvalmistajat oikein olivat ilmoittaneet. Toisin sanoen meidän lainsäädäntö ja se ohjaava vaikutus tavallaan pohjautuvat aivan tuulesta temmattuihin autonvalmistajien lukemiin. Eivät ne välttämättä tahallaan ole näitä ilmoittaneet, mutta kyllä se kilpailutekijä tietenkin on. En tiedä, pitäisikö sitten VTT:n tai jonkun vastaavan tahon tehdä täällä Suomessa ne todelliset testit, että saataisiin automalleille oikeat hiilidioksidipäästöt, mutta tämänhetkinen tilanne ei vastaa sitä totuutta, mikä meillä pitäisi olla.

Keskustelu päättyi.