Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

25) Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

 

Harry Wallin /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kyseinen lakialoite on ihan paikallaan ottaen huomioon tämänhetkisen maailmanpoliittisen tilanteen ja tänäkin päivänä julkitulleet pilailulähetykset postin välityksellä jopa ihmisten omalle työpaikalle. Kyse ei ole mistään tavallisesta asiasta, vaan leikitään isoilla asioilla.

Kuitenkin ed. Aittoniemen aloitteessa todetaan, että voitaisiin esimerkiksi Pendolino-juna kaapata ja sillä syöksyä kohti Helsingin asemaa. Se ei kyllä teknisesti pidä paikkaansa, sillä meillähän on uusi kulunvalvontajärjestelmä, joka, mikäli kuljettaja ei hiljennä nopeutta siinä tahdissa kuin opasteet ohjaavat, automaattisesti suorittaa täyshätäjarrutuksen ja juna pysähtyy siihen paikkaan. Muutenhan varmaan tämä lakialoite on paikallaan, mutta perusteluosa ei ihan pidä paikkaansa ottaen huomioon junien kulkemisen.

Yleensä ottaen on kerran sattunut sellainen tilanne, että on muistaakseni juna kaapattu tai rikollinen on junaan linnoittautunut. Se tapahtui Tikkurilan ja Korson välissä, mutta juna ei edennyt, koska aluevalvomosta katkaistiin sähköt. Sehän on tässäkin tapauksessa ihan mahdollista, että kun on sähköjunasta kyse, katkaistaan sähköt, jolloin juna pysähtyy automaattisesti siihen.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Aittoniemi on lakialoitteessa todella ajan hermolla. Tällaiset uhkatekijät, joita aloitteessa on tuotu esille, ovat tänä päivänä uhkia, joihin pitää olla valmis lainsäädäntö. Toivon, että aloitteen pohjalta meidän lainsäädäntömme tulee tässä suhteessa aikamme uhkakuvien mukaiseksi.

Keskustelu päättyy.