Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Jouni  Lehtimäki /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Aittoniemi on aloitteessaan puuttunut yhteen suureen ongelmaan, joka Suomessa on, eli kysymykseen siitä, tarvitaanko Suomeen pienyhtiö. Olen edustajan kanssa samaa mieltä siinä, että pienyhtiö tarvitaan, mutta onko pienyhtiön oikea muoto osakeyhtiö, jonka osakepääoma rajataan, jonka liikevaihto rajataan ja myöskin rajataan se, mitä yhtiö voi tehdä, siitä en ole täysin varma.

Tämän aloitteen pohjalta on syytä lähteä miettimään pienyhtiön olemusta, mutta onko oikea muoto lakialoitteen mukainen, sitä sietää pohtia. Ed. Aittoniemi on kuitenkin oikealla asialla, niin kuin sanotaan.

Lauri  Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Yhdyn ed. Lehtimäen esittämiin ajatuksiin ed. Aittoniemen aloitteesta. Se, että meillä olisi vaivatonta perustaa laillinen ja rehellinen yhtiö, loisi varmasti yrittäjyyttä ja auttaisi ihmisten työllistymisessä. Toivon, että tämä lainsäädäntökehitys johtaisi juuri sillä tavalla, kuten ed. Lehtimäki toi esille, pienyhtiölainsäädännön syntymiseen.

Keskustelu päättyy.