Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki rikoslain 23 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

 

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni ed. Aittoniemi on tässä lakialoitteessa tuonut hyvin tärkeän turvallisuuteen liittyvän asian esille, kun on kysymys lentokoneen ohjaajan, miehistön jäsenen tai muun liikenteessä kulkuneuvoa ohjaavan käyttäytymisestä alkoholin vaikutuksen alaisena. Minusta ehdottomasti nykyinen raja 0,5 promillea on liian korkea. Tämä on pudotettava vähintään aloitteessa mainitulle tasolle, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun on kysymys liikenteestä, jossa kyyditetään toisia, tuon rajan tulisi olla 0,0 promillea. Tämä muutos pitäisi ehdottomasti viipymättä saada lainsäädäntöön ja käytäntöön.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä täytyy kyllä nyt sanoa, että kannatan äskeistä ed. Oinosen näkökulmaa. Jos mietitään sitä vaarallisuutta, mitä henkilöliikenteen ilma-aluksien kuljettamisessa tänä päivänä on ilman näitä dramaattisia tapahtumiakin, niin jos jossakin voisi nollapromilleraja sopia, niin se sopii nimenomaan tässä.

Ed. Aittoniemi on ollut turhankin vaatimaton, kun hän on lähtenyt tätä 0,2:ta aikoinaan esittämään. Uskon, että 0,2 tulee toteutumaan rikoslain uudistuksessa, jossa mietitään myöskin tieliikenteen ja rautatieliikenteen osalta rajan muuttamista 0,2:een. Varmuudella se tulee toteutumaan myös ilmaliikenteessä, mutta siinä olisin sitä mieltä, että 0 olisi oikea raja.

Keskustelu päättyy.