Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

 

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Aittoniemi on perusteluosassa todennut, että yhteiskunnassa on usein tuotu keskusteluun mahdollisuus siirtyä niin sanottuun reaalirangaistusjärjestelmään, jossa rangaistus istutaan niin sanotusti päivästä päivään. Hän kertoo, että tähän järjestelmään meneminen kuitenkin vaatisi ilmeisesti koko järjestelmän uusimista myös rangaistusasteikkojen osalta. Näin varmasti on, mutta luulen, että tänä päivänä yhteiskunnallinen tilanne olisi paljon oikeudenmukaisempi, jos tähän myöskin siirryttäisiin ja tämä kokonaisuudistus tehtäisiin.

Tässä aloitteessa ehdotetaan, että tämä puolikas muutettaisiin kahdeksi kolmasosaksi. En pidä sitäkään kaikissa tapauksissa oikeudenmukaisena menettelynä. Silloin kun istuttaisiin päivästä päivään se rangaistus, jonka tuomioistuin on antanut, niin myöskin tietyt yhteiskunnan intressit toteutuisivat. Tiedettäisiin, koska tämä vanki mahdollisesti vapautuu tekemään uusia rikoksia, kun tiedettäisiin, minkälaisen tuomion hän on saanut ja koska hän tosiasiallisesti vapautuu vankilasta.

Keskustelu päättyy.