Täysistunnon pöytäkirja 116/2001 vp

PTK 116/2001 vp

116. KESKIVIIKKONA 17. LOKAKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

 

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä Ahvenanmaa-kysymyksessä minä olen samaa mieltä kuin ed. Aittoniemi aloitteessaan. Tässä pitäisi laajemminkin keskustella siitä, jotta mikä on kantasuomalaisten asema vai millä nimikkeellä tässä ed. Aittoniemi kuvaakin tätä. Tiedetään kuitenkin, jotta joka vuosi budjetissa Ahvenanmaalle ohjataan varoja. Siellä on tämmöisiä erityisetuja, joita meillä kantasuomalaisilla ei ole. Jos mantereelta menee asumaan tuonne normaali suomalainen, niin ilmeisesti siellä on rajoitteita sillä tavalla, että siellä ei pysty maatakaan ostamaan, jos siellä ei paikallisesti hyväksytä. Siellä on aika tiukat kriteerit. Jos tehtäisiin toisin päin, jotta ahvenanmaalainen tulisi tänne mantereelle asumaan, niin tämmöisiä rajoituksia ei ole. Minusta tämä on rasistinen lainsäädäntö tällä hetkellä, niin kuin ed. Aittoniemi on kuvannut.

Kaikkein paras järjestelmä tässä olisi — jos lainsäädäntöä ei muuteta — että Ahvenanmaalle annetaan täysi itsemääräämisoikeus, ja muodostakoon oman valtionsa ja sillä sipuli.

Keskustelu päättyy.