Täysistunnon pöytäkirja 116/2009 vp

PTK 116/2009 vp

116. TIISTAINA 1. JOULUKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vaan esittely pöytäkirjaan siitä, että tässä on kysymys Euroopan unionin yleisen maatalouspolitiikan niin sanotusta välitarkastuksesta aiheutuvasta muutoksesta tilatukijärjestelmään ja tämä on pystytty hoitamaan valiokunnassa myöskin asian hankaluudesta huolimatta yksimielisesti.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​