Täysistunnon pöytäkirja 116/2009 vp

PTK 116/2009 vp

116. TIISTAINA 1. JOULUKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

 

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä jatkaa hallituksen linjaa sen suhteen, että veropohjaa rapautetaan, minkä jaksetaan. Tämä esitys vie vain 14 miljoonaa euroa. Hallitus väittelee paraikaa siitä, mitä tulee tehdä verotukselle: kiristääkö ja keneltä vai ei.

Näinä aikoina puhutaan siitä, että talous on taantumassa ja pitäisi saada ostovoimaa lisättyä. Tällä lisätään säästämistä. Hallitus toimii siis täysin päinvastoin kuin joissain vaatimuksissaan antaa ymmärtää. Voidaan kysyä myös, ketä varten tämä pitkäaikaissäästämisen veroetu on laadittu, kenellä on varaa laittaa syrjään jonkin verran vaikka eläkesäästämistä varten tulevaisuudessa. Lähetekeskustelussa käytiin sitä keskustelua, murentaako tämä työeläkejärjestelmää vai ei. Voi kysyä sitten, että jos tämä ei sitä murenna, niin mikä on sitten se seuraava askel, tämä esitys kun on sellainen, mitä asiantuntijat sanoivat, suora lainaus Keskuskauppakamarin asiantuntijalausunnosta: "On jossain määrin epäselvää, onko pitkäaikaissäästämisen edistämiseen perusteltua tarvetta lainkaan käyttää verotukea." Asiantuntijat ovat tässä sanoneet, että jos tyhjältä pöydältä lähdettäisiin, tällaista verotukea ei todellakaan tulisi myöntää, mutta sitten antavat periksi siinä, että kun virhetielle on lähdetty, niin jatketaan virhepolkua eteenpäin. Tämä on mielestämme täysin käsittämätöntä politiikkaa. Täällä jos jossain pitäisi suunta tohtia muuttaa, jos sellaiseen on tarvetta.

Tässä kohtaa on vielä se ongelmallista, kun hallitus väittää, että nämä veroeurot, jotka nyt annetaan etuutena, tullaan verottamaan myöhemmin. Ongelma on lähinnä myös siinä, että se verojärjestelmä, jolla niitä nyt myönnetään etuutena ja myöhemmin verotetaan, on kaksi eri järjestelmää. Tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän esityksen hylkyä.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Paasio vei nyt kyllä jalat suusta siltä osin, että on hyvä kysyä, onko nyt nimenomaan perusteltu aika ryhtyä tähän toimeen. Ed. Pulliainen viittasi juuri siihen, että siirretään seuraaville sukupolville jo nyt taakkaa lisää velkaantumalla, ja pitää tietysti kysyä, onko verotuen laajentamisen rahoittaminen nykyoloissa velkarahalla kovinkaan viisasta.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​