Täysistunnon pöytäkirja 117/2004 vp

PTK 117/2004 vp

117. TIISTAINA 9. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

 

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Autoverosta on kyllä tässä salissa puhuttu paljon, mutta on ehkä paikallaan luoda pieni katsaus autoveron historiaan.

Ei ole kovin monta vuotta siitä — toki kyllä yli kymmenen vuotta — kun kuitenkin vielä 90-luvun alkupuolella verotettiin käytettyjä autoja 90-prosenttisesti siitä, miten uusia autoja verotettiin. Siis siihen aikaan oli käytännössä mahdotonta tuoda käytettyjä autoja Suomeen. Ahon hallituksen aikana lakia muutettiin niin, että käytettyjen autojen verotus hieman laski, mutta laski vain marginaalisesti. Sai tehdä ikäalennuksen, joka oli tosi pieni, muutama promille kuukautta kohti. Tämä tarkoitti sitä, että vuoden vanhaa autoa tai kahden vuoden vanhaa autoa verotettiin melkein kuin uutta.

Tästähän eräs henkilö teki valituksen Euroopan tuomioistuimeen, EY-tuomioistuimeen. EY-tuomioistuin päätti, että verotusarvon tulee määräytyä käyvän arvon mukaan, sen, mikä sen auton käypä vähittäismyyntiarvo on. Tämän sisältöinen muutos tehtiinkin autoverolakiin. Kuitenkin jätettiin siihen ilmeinen epäkohta, joka oli se, että alle kuusi kuukautta vanhoja autoja verotettiin uusina autoina. Siis vero oli yhtä suuri kuin uuden auton arvo. Tämä on täysin ristiriidassa EY-tuomioistuimen päätöksen kanssa, jonka mukaan siis verotusarvon tulee olla käypä vähittäismyyntiarvo.

Nyt hallitus esittää muutosta tähän riidanalaiseen pykälään. Se muutos merkitsee sitä, että alle kolmen kuukauden ikäisiä autoja verotettaisiin uusina autoina ja 3—6 kuukauden ikäisille autoille myönnettäisiin ikäalennus, joka on 0,8 prosenttia kuukaudessa eli kaukana käyvästä vähittäismyyntiarvosta.

Arvoisa puhemies! Olen vakuuttunut siitä, että tämä on ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen kanssa, ja palataan sitten valiokunnassa siihen.

Keskustelu päättyy.